Utbildning i strategisk HR och HRs roll i ledningsgruppen

HR i ledningsgruppen

HR i ledningsgruppen handlar om att skapa en förståelse för och ett gemensamt synsätt på det strategiska HR-arbetet.

HR i ledningsgruppen handlar om att få ett gemensamt synsätt på HR- arbetet, vad vi menar med HR- frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag.

Alla frågor är HR-frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR-perspektiv. Med andra ord handlar HR i ledningsgruppen ofta om att få ett gemensamt synsätt på HR-arbetet, vad vi menar med HR-frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag. Att arbeta med den gemensamma företagshatten är grundsynsättet för att få HR-frågorna att lyfta i ledningsgruppsarbetet.

Det case som vägleder under dagarna tar deltagarna in i både analys av beslut och beslutsunderlag för att hitta HR-argument och synsätt kring besluten till att konkret räkna på olika alternativa vägval. HR:s roll tydliggörs i att både vara proaktiv och vägledande på ledningsgruppens arena. Konkreta presentations- och införsäljningsövningar avslutar dagarna för att hitta styrka i argumenten.

 

Utbildningens innehåll:

 • Ledningsgruppen som arena
 • Att hitta rätt frågor för beslut och påverkan
 • Rollfördelning och synen på HR-frågorna i ledningsgruppen
 • Ledningsgruppsarbetets olika mognadsfaser
 • Strategisk HR och strategiska HR-frågor – ett grundsynsätt
 • Att höja nivån och synsättet på HR:s roll
 • Konsten att analysera strategier och affärsmål
 • Att omvandla strategier och mål till HR-frågor
 • Att räkna och hitta ekonomiska argument
 • Beslutsunderlag med tydliga konsekvenser
 • Scenarioanalys
 • Argumentation och bevisföring för att nå fram
 • Att hantera invändningar
 • Vikten av att vara proaktiv
 • Att sälja in en lösning och övertyga
 • Egen analys och praktisk träning

Utbildningens mål

Att få en kunskap och trygghet i ledningsgruppsarbete med ett tydligt strategiskt HR-perspektiv. Att få kunskaper att kunna omvandla och analysera frågor och diskussioner till ekonomiska termer och göra kopplingar till HR:s ansvarsområden.

Målgrupp

HR-ansvariga som vill stärka sin förmåga att arbeta strategiskt och målinriktat med HR-arbete i ledningsgruppen. Utbildningen riktar sig även till HR-ansvariga som är på väg in i en ledningsgruppsroll.

Förkunskaper

Erfarenhet av HR-arbete är en grundförutsättning och viss erfarenhet av ledningsgruppsarbete är önskvärt men ej ett krav.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.