HR i ledningsgruppen

HR i ledningsgruppen handlar om att få ett gemensamt synsätt på HR- arbetet, vad vi menar med HR- frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag.

Alla frågor är HR-frågor. Det är i alla fall väldigt få frågor som inte har något HR-perspektiv. Med andra ord handlar HR i ledningsgruppen ofta om att få ett gemensamt synsätt på HR-arbetet, vad vi menar med HR-frågor och på vilket sätt vi gemensamt i ledningsgruppsrollen ser på vårt uppdrag. Att arbeta med den gemensamma företagshatten är grundsynsättet för att få HR-frågorna att lyfta i ledningsgruppsarbetet.

Det case som vägleder under dagarna tar deltagarna in i både analys av beslut och beslutsunderlag för att hitta HR-argument och synsätt kring besluten till att konkret räkna på olika alternativa vägval. HR:s roll tydliggörs i att både vara proaktiv och vägledande på ledningsgruppens arena. Konkreta presentations- och införsäljningsövningar avslutar dagarna för att hitta styrka i argumenten.

Utbildningens innehåll

 • Ledningsgruppen som arena
 • Att hitta rätt frågor för beslut och påverkan
 • Rollfördelning och synen på HR-frågorna i ledningsgruppen
 • Ledningsgruppsarbetets olika mognadsfaser
 • Strategisk HR och strategiska HR-frågor – ett grundsynsätt
 • Att höja nivån och synsättet på HR:s roll
 • Konsten att analysera strategier och affärsmål
 • Att omvandla strategier och mål till HR-frågor
 • Att räkna och hitta ekonomiska argument
 • Beslutsunderlag med tydliga konsekvenser
 • Scenarioanalys
 • Argumentation och bevisföring för att nå fram
 • Att hantera invändningar
 • Vikten av att vara proaktiv
 • Att sälja in en lösning och övertyga
 • Egen analys och praktisk träning

Utbildningens mål

Att få en kunskap och trygghet i ledningsgruppsarbete med ett tydligt strategiskt HR-perspektiv. Att få kunskaper att kunna omvandla och analysera frågor och diskussioner till ekonomiska termer och göra kopplingar till HR:s ansvarsområden.

Målgrupp

HR-ansvariga som vill stärka sin förmåga att arbeta strategiskt och målinriktat med HR-arbete i ledningsgruppen. Utbildningen riktar sig även till HR-ansvariga som är på väg in i en ledningsgruppsroll.

Förkunskaper

Erfarenhet av HR-arbete är en grundförutsättning och viss erfarenhet av ledningsgruppsarbete är önskvärt men ej ett krav.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden