Ledarskap 2 – Effektiva team

Vi samtalar dagligen i hundratals olika situationer. Genom att bättre förstå kommunikation och mänsklig samvaro och hur olika stilar och personligheter samverkar i dialogen kan du genom ökad lyhördhet bli såväl bättre på att föra ut dina budskap och uppfattas klarare och tydligare.

Kursen kommunikativt ledarskap och effektiva team ger dig en aktiv träning som får upp din förmåga att bli tydligare och mer fokuserad i dialogen. Personlighetsanalys för kommunikationsstilar med hjälp av en komunikationsprofil görs innan utbildningen för att du ska kunna arbeta med din egen profil och förstå dina egna mönster i kommunikationen.

Kommunikation är nyckeln till effektiva team

Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi bygger insikter och tekniker runt hur vi möter olika personlighetstyper, tolkar eget och andras kroppsspråk, blir medveten om vår sociala kompetens styrkor och utmaningar. Detta mynnar ut i en verktygslåda som kan användas för medarbetarnas och eget växande.

Övningarna under ledarskapsutbildningen görs i mindre grupper och fokuserar på kommunikation, tydliga budskap, signaler och feedback.  Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen och vårt uppdrag – kommunikation
 • En grupps utveckling och effektivitet
 • Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen
 • Kommunikation och uttryckssätt
 • Personlighetsmönster som påverkar vårt sätt att kommunicera
 • Komunikationsprofil – en modell för kommunikationsstilar
 • Dialogen – ett sätt att förhålla sig i kommunikationssituationer
 • Konsten att vara tydlig och få fram sin egen mening
 • Förmågan att se och agera på signaler
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Frågor och frågemetodik- påverkan och informationsinsamling
 • Sinnestillstånd påverkar vår kommunikation
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Samtalsträning i olika situationer med tydliga mål

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda effektiva team och grupper mot högre grad av effektivitet utifrån det egna sättet att agera och kommunicera.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som känner behov av utveckling och självinsikt när det gäller den egna kommunikativa förmågan för att stärka sitt ledarskap.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Plus mycket mer

Läs mer här

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden