Ledarskap 2 – Effektiva team

– utveckla ditt teams fulla potential

Vi samtalar dagligen i hundratals olika situationer. Genom att bättre förstå kommunikation och mänsklig samvaro och hur olika stilar och personligheter samverkar i dialogen kan du genom ökad lyhördhet bli såväl bättre på att föra ut dina budskap och uppfattas klarare och tydligare.

Kursen kommunikativt ledarskap och effektiva team ger dig en aktiv träning som får upp din förmåga att bli tydligare och mer fokuserad i dialogen. Personlighetsanalys för kommunikationsstilar med hjälp av en komunikationsprofil görs innan utbildningen för att du ska kunna arbeta med din egen profil och förstå dina egna mönster i kommunikationen.

Kommunikation är nyckeln till effektiva team

Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi bygger insikter och tekniker runt hur vi möter olika personlighetstyper, tolkar eget och andras kroppsspråk, blir medveten om vår sociala kompetens styrkor och utmaningar. Detta mynnar ut i en verktygslåda som kan användas för medarbetarnas och eget växande.

Övningarna under ledarskapsutbildningen görs i mindre grupper och fokuserar på kommunikation, tydliga budskap, signaler och feedback.  Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen och vårt uppdrag – kommunikation
 • En grupps utveckling och effektivitet
 • Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen
 • Kommunikation och uttryckssätt
 • Personlighetsmönster som påverkar vårt sätt att kommunicera
 • Kommunikationsprofil – en modell för kommunikationsstilar
 • Dialogen – ett sätt att förhålla sig i kommunikationssituationer
 • Konsten att vara tydlig och få fram sin egen mening
 • Förmågan att se och agera på signaler
 • Frågor och frågemetodik- påverkan och informationsinsamling
 • Sinnestillstånd påverkar vår kommunikation
 • Tydlig feedback och återkoppling
 • Samtalsträning i olika situationer med tydliga mål

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda effektiva team och grupper mot högre grad av effektivitet utifrån det egna sättet att agera och kommunicera.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som känner behov av utveckling och självinsikt när det gäller den egna kommunikativa förmågan för att stärka sitt ledarskap.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Referenser från deltagare

Kursen som jag gick hos er, med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat.
Utbildningen varvar teori och övningar varom varandra, det som var särskilt bra för mig var de handfasta övningar och tips. Tack vare kursen har jag bättre förståelse för gruppens utvecklingsfaser.
Särskilt bra med kursen var att man fick många tankeställare och aha- upplevelser. Vilken effekt man får av att kommunicera ”rätt” med sina anställda. Detta är en utbildning som alla behöver.
Referens -Matilda Åkerlund
Allt var bra, bra bredd, tips och verktyg. Det gavs utrymme för mycket bra diskussioner och det var en bra sammansatt grupp. Känner att jag fick med mig många bra saker.
Informationen man fick inför kursen var mycket bra. Att man skulle sätta mål för kursen och skapa en förståelse för sin inlärningsstil såg till att jag fick ut så mycket som möjligt av kursen.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Missa inte det här

  Kompetenskortet ger rabatt när ni är fler

  Har du behov av att boka in fler platser?
  Köp i så fall ett Kompetenskort och få upp till 40% rabatt.

  Kortet har olika nivå och gäller i två år.