Ledarskap 2 – Effektiva team

– att anpassa ledarbeteenden utvecklar teamets potential

Denna ledarskapskurs utgår från Susan Wheelans modell för effektiva team och kopplar det kommunikativa ledarskapet till de olika faserna i en grupps utveckling och effektivitet.

Vi skapar i varje steg en tydlig bild över medarbetares behov av utveckling och kopplar detta till var fokus i ledarskapet behöver vara. Med ett anpassat ledarskap och möjlighet att bättre analysera vem som behöver vad så kan du i ledarrollen snabbare förflytta ditt team till en högre grad av motivation och effektivitet.

 

Utbildningens innehåll

 • Det kommunikativa ledarskapet
 • En grupps utveckling och effektivitet
 • Fyra olika faser och fyra olika fokus i ledarrollen
 • Att analysera var gruppen befinner sig
 • Det anpassade ledarskapet – vad är nycklarna?
 • Kommunikation och sätt att agera
 • Förmågan att se och agera på signaler (flyttad ordning)
 • Kommunikationsprofil – en modell för kommunikationsstilar
 • Det gemensamma målet – hur skapar vi engagemang och tydlighet?
 • Att vägleda när gruppen söker svar
 • Konflikter är nödvändiga- men behöver lösas upp
 • Tydlig feedback och återkoppling skapar utveckling snabbare
 • När teamet hittat sin fart – behöver du coacha och vägleda
 • Frågor och frågemetodik i det coachande ledarskapet
 • Att förstå motivationsfaktorer och hinder för utveckling

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att leda effektiva team och grupper mot högre grad av effektivitet utifrån att anpassa sitt eget ledarskap på rätt sätt vid varje given situation.

Målgrupp

Chefer och ledare som har en grund i ledarrollen men som känner behov av att bättre förstå hur man kan agera i ledarrollen för att möta gruppens behov av ledarskap.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskapsutbildning för teamledare är önskvärt men inget krav.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid. Utbildningen har en Lärkarta® vårt verktyg för snabb inlärning med hjärnans sätt att lära i fokus.

Kommunikationsprofil – en modell för kommunikationsstilar.

Referenser från deltagare

Kursen som jag gick hos er, med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat.
Utbildningen varvar teori och övningar varom varandra, det som var särskilt bra för mig var de handfasta övningar och tips. Tack vare kursen har jag bättre förståelse för gruppens utvecklingsfaser.
Särskilt bra med kursen var att man fick många tankeställare och aha- upplevelser. Vilken effekt man får av att kommunicera ”rätt” med sina anställda. Detta är en utbildning som alla behöver.
Referens -Matilda Åkerlund
Allt var bra, bra bredd, tips och verktyg. Det gavs utrymme för mycket bra diskussioner och det var en bra sammansatt grupp. Känner att jag fick med mig många bra saker.
Informationen man fick inför kursen var mycket bra. Att man skulle sätta mål för kursen och skapa en förståelse för sin inlärningsstil såg till att jag fick ut så mycket som möjligt av kursen.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden