Självledarskap

– konsten att lyckas på jobbet

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare.

Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.

Utbildningens innehåll

Vem är du?

Vi börjar med en självinsiktsövning och skapar en öppenhet i gruppen för att vilja dela med sig av sina egna tankar och även få feedback från andra. Här finns även perspektiv kring egna värderingar som kan styra vägval och beteendemönster.

Vad är ditt uppdrag?

Oavsett roll finns en grund för ansvar och samarbete i en anställningsform i anställningsavtalet. Vad betyder det i grunden och hur ser det egna uppdraget ut? Rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Är din egen målbild tydlig? För dig själv och andra?

Hur tar du hand om dig själv?

Att ha ett hållbart arbetsliv handlar om att både ha en balans mellan vila och arbete men också att hitta verktygen i vardagen för att hantera stress och förstå sina egna reaktionsmönster och rent fysiologiska förutsättningar. Vi går in på neurovetenskapens grunder för att förstå vilka grundprogrammeringar vi behöver ta hänsyn till och hur vår hjärna fungerar.

Hur skapar du en bra arbetsvardag?

Att få tiden att räcka till kräver både planering och prioritering. Att du vet skillnaden mellan viktigt och bråttom och att du har en struktur där du kan både göra en plan, och ändra den när förutsättningarna ändras.

Hur motiverar du dig själv?

Att skapa positiv energi är en förutsättning för att arbeta över tid – då kan även hög arbetsbelastning vara ok. Men vad som är motiverande kan vara olika för olika personer, men vissa saker är bra att känna till där en gemensam kärna finns.

Hur utvecklar du dig själv?

En av EUs 10 definierade kompetenser som anges som viktiga i det framtida arbetslivet är förmågan att lära nytt. Att både vara medveten om och styra sin egen kompetensutveckling blir allt viktigare. Hur hittar du utvecklingen och tydligheten i det dagliga arbetet?

Har du kunskap som andra behöver? 

Att kunna förmedla sin egen kunskap till andra är minst lika viktigt som att lära sig nytt. Att bli uppskattad och växa vidare i en roll där den egna kunskapen utvecklar andra. Och kunskapsdelning är en avgörande nyckel i framgångsrika organisationer. Grundkunskap i lärstilar och att förstå lärandets principer blir viktiga för att lyckas.

Vem är du i teamet? 

Idag ingår många i flera team, flexibla team och team som förändras i snabb takt. Att vara lagspelare och att kunna samarbeta med många olika viljor, på olika sätt och i olika miljöer är en nyckel till både egen framgång och teamets framgång. Lär dig analysera var teamets potential ligger och din egen roll i teamet.

Kan du lösa dina konflikter?

En konflikt är en viljemotsättning. Då handlar det om att både analysera och se möjligheter. En konflikt ska tas i direkt. Och med en lösningsfokuserad modell blir det enkelt.

Vad händer i förändring?

Rädslor finns i varje förändring. Det har vi med oss sen grottåldern. Men blir rädslorna för stora går hela gruppens och organisationens arbete i stå. Vi behöver se reaktionsmönster och förstå hur vi bemästrar rädslor och förändringsobenägenhet.

Aktiv dialog och påverkan

Kommunikationen är vårt dagliga verktyg. I skrift och i möten. Hur får du genomslag och kan nå fram till de du vill påverka så att det blir just så som du tänkt. Området är stort men vi tränar på några grundverktyg för att både undvika missförstånd och säkerställa din egen tydlighet.

Utbildningens mål

Att få en större förståelse för nycklar i eget beteendemönster och verktyg för att bättre kunna planera och leda sig själv.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till såväl ledare som medarbetare i andra roller och en grundutbildning inför ledarprogram såväl som inför andra specialistutbildningar.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Missa inte det här

  Kompetenskortet ger rabatt när ni är fler

  Har du behov av att boka in fler platser?
  Köp i så fall ett Kompetenskort och få upp till 40% rabatt.

  Kortet har olika nivå och gäller i två år.