Självledarskap

– konsten att lyckas och må bra på jobbet

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare.

Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.

Utbildningens innehåll

Vem är du?

 • Självinsikt och öppenhet
 • Beteendemönster

Vad påverkar dig i samarbetet med andra?

 • SCARF
 • Omedvetna reaktioner och rädslor
 • Verktyg för att hantera triggers

Hur motiverar du dig själv?

 • Motivation och energinivå
 • Vilka är dina drivkrafter?
 • Vilka är dina starka sidor?

Hur kommunicerar du klart och tydligt?

 • Kommunikationens nycklar
 • Att nå fram och att få gehör
 • Att vara tydlig – och undvika missförstånd

Vem är du i teamet? 

 • Är du en lagspelare i teamet?
 • Ditt teams potential
 • Din egen roll

Hur tar du hand om dig själv?

 • Balansen i livet
 • Verktygen i vardagen
 • Hantera stress
 • Förstå reaktionsmönster

Kan du lösa dina konflikter?

 • Lösningsfokus och konflikters ursprung
 • Att hantera motstånd och viljemotsättningar
 • Att analysera situationen och se möjligheter

Hur skapar du en bra arbetsvardag?

 • Att få tiden att räcka till
 • Planering och prioritering
 • Skillnaden mellan viktigt och bråttom

Hur utvecklar du dig själv?

 • Din egen målbild
 • Förmågan att lära nytt
 • Din egen kompetensutveckling
 • Tydlighet i din egen vardag

Utbildningens mål

Att få en större förståelse för drivkrafter och motivationsfaktorer och verktyg för att bättre kunna planera och leda sig själv.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till såväl ledare som medarbetare i andra roller och en grundutbildning inför ledarprogram såväl som inför andra specialistutbildningar.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Bra föreläsare med stor entusiasm, kunskap och god pedagogik. Bra att få teori och öva och tillämpa kunskapen under kursens gång. Denna kurs är den bästa investeringen jag gjort i livet!
Det var särskilt bra att möta andra med samma mål, bolla tankar, få insikter om sig själv och nya sätt att arbeta med sina uppsatta mål. Givande och lärorik. Reflektion och övningar i varje kapitel.
karla
Rekommenderar alla att gå denna då det är tillämpbart för hela livet, både i arbetet och privat. Du lär dig förstå mer hur och varför du gör som du gör. Få verktyg för hur du ska kunna leda dig själv.
Beatrice-donnerberg

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden