Referenser

Följ våra testpiloter som utvärderar våra program

Coachande ledarskap

Jag tyckte särskilt om blandningen mellan teori och praktik. Att först få en större förståelse i teorin för att sedan prova själv under flera olika sessioner.

Karolin Engdahl
Enhetschef
Kungliga biblioteket

“En bra, rolig och inspirerande utbildning om man behöver införskaffa sig verktyg eller bara öka sina befintliga verktyg samt hur och när man coachar andra personer.”

Målet med utbildningen var att få tillgång till verktyg att coacha med individanpassat och professionellt. Kommer ta mig tid till att lyssna och därefter använda mina verktyg för att coacha.

Tina Englund
Personskaderegalerare, handledare, mentor, coach.
AFA Försäkring

“Bra lärorik och utvecklande”

Få verktyg i det coachande ledarskapet och kunna både bolla tillbaka och få mer självständiga idéer. Utbildningen hade bra samtal och verktyg. Kommer arbeta med att lyssna bättre och inte komma med lösningen.

Sofia Edholm
Verksamhetschef
vård och omsorg, Järfälla kommun

“En mycket bra grund för dig som är intresserad av coachning som ledarsätt”

Utbildningen är en mycket bra grund för dig som är intresserad av coachning som ledarsätt. Kursen bygger till största del på praktiska övningar med feedback vilket gör att man på två dagar får en bra introduktion till coachning och en flygande start på sin egen karriär som coachande ledare.

Morgan Nordin
Teamledare
Sectra Sverige AB

“En perfekt kombination av teori och praktiska övningar”

“Mitt syfte med att gå denna utbildning var att bli en mer coachande chef och ledare. Det som var särskilt bra var alla praktiska övningar. Efter att ha gått denna utbildning kommer jag framförallt att lyssna mer. Kursen är en perfekt kombination av teori och praktiska övningar med en mycket engagerad och inspirerande lärare och en lagom stor och brett sammansatt grupp. Jag valde just Advantum Kompetens för att de hade en prisvärd utbildning som passade min agenda rent tidsmässigt.

Pia Stark
Stabschef
HSB Riksförbund

“Bättre lyssnande, coachande i vardagen!”

Det som var särskilt bra med utbildningen var att det var bra tempo, bra mix av teori och övning. Bra kursledare och storlek på gruppen. Utbildningen är en bra introduktion till coachande ledarskap för de som redan jobbar i en chefsroll/motsvarande. Jag valde Advantum Kompetens då jag var intresserad av coachande ledarskap på ett par dagar samt på denna prisnivå. Det var även bra läge i stan och bra omdömen på hemsidan.

Anna Harrysson
Projektledare/ekonomiansvarig
DDB Stockholm/DDB Design

“Verktyg som organisationen har nytta av”

Utbildningen ger ett förhållningssätt och verktyg som är användbart i många situationer. Utveckling av dig själv och din kompetens att nå resultat. Ett bra verktyg som organisationen har nytta av. Bra kursledare, lokaler och upplägg. Jag är väldigt nöjd.

Maria Oldegård
Marknadsansvarig
Swedac

“Rekommenderar den till alla som har en ledande roll”

Jag har varit på många utbildningar tidigare men den här utbildningen skilde sig en hel del från dessa. I och med att vi var en mindre grupp, fick vi mer tid till att gå på djupet i diskussioner och övningar. Jag skulle rekommendera Coachande ledarskap till alla som har en ledande roll och vill utvecklas vidare i sin roll och som vill jobba med teamkänslan i gruppen.

Anna-Maria Jerneborg
Gruppchef Servicedesk
Cerdo Bankpartner

“Lärde känna varandra bättre och hittade ett gemensamt arbetssätt”

Kursledaren utgick hela tiden från just vårt företags förutsättningar och problem. Det gjorde att alla övningar blev väldigt konkreta och att vi hela tiden kunde diskutera och testa lösningar på de situationer som vi dagligen behöver hantera. Vi i ledningsgruppen lärde känna varandra bättre och hittade ett arbetssätt som vi är överens om. Jag tror att både vi och våra medarbetare kommer att stimuleras av och få bättre resultat och roligare på jobbet.

Anna Svahlstedt

Svenska Bostäder

Facilitering

“Konkreta tips och verktyg”

Det var stor variation i övningarna och det fanns mycket tid åt att testa i praktiken. En mycket bra utbildning som var inspirerande och som gav många konkreta tips och verktyg att ta med sig hem.

 

Josefin Hofvander
Kommunikatör
Kraftringen - Lunds Energikoncernen

Konflikthantering och svåra samtal

“Kommer inte kasta mig in i konflikter”

Efter utbildningen kommer jag tänka på att inte kasta mig in i konflikthantering/ansträngda situationer utan använda verktygen på ett metodiskt tillvägagångssätt. Jag har tidigare gått kurs med Advantum Kompetens och varit nöjd, kan varmt rekommendera kursen.

Martin Svensson
CS & Logistics Manager
Saint-Gobain Sekurit Scandinavia

“Nyttig för både nybörjare och icke nybörjare!”

Jag valde att gå denna utbildning för att få verktyg och mer kunskap för att kunna hantera ämnet i mitt dagliga arbete. Det som var särskilt bra med utbildningen var de praktiskt övningarna. att få utföra övningar praktiskt var oerhört nyttigt för min del. Jag tog med mig många små saker efter denna utbildning. T.ex kommer jag att lägga mer tid på att förbereda mig inför mina möten. Utbildningen ser jag som nyttig för både nybörjare och icke nybörjare. Repetition är livets lärdom ! Jag valde just Advantum Kompetens då jag har gått ett flertal utbildningar via dem och jag ger högt betyg!.

Johan Malmström
Gruppchef
Vattenfall

“Pedagogiskt upplägg”

När en utbildning väcker längtan att lära sig mer, då är det en bra utbildning och det gjorde den här! Särskilt bra var att vi var en liten grupp från olika branscher. Upplägget var pedagogiskt och på samma gång öppet.

Ragnhildur Jónasdóttir

Svenska Kyrkan

Praktisk Pedagogik

Lärorik och nyttig!! Det allra bästa var vår lärare; engagerad, kunnig, varmhjärtad och…ja helt underbar! Men vi fick många verktyg o tips med hem, delade varandras erfarenheter och åkte hem med massor av nyttig kunskap.

Susanne Max
IT-konsult
Vetvision Software Svenska AB

Väldigt bra genomförd kurs – högst utvecklande. En förbättring i kursförberedelserna vore att vi som deltagare fick ta del av kunskaps materialet som innefattas i kurshandboken.

Pontus Ehn
Senior konsult
Twindej

“Använder mig av nya metoder”

Jag jobbar själv som utbildningskonsult då kunderna kommer till oss för att utbilda sig i nya applikationer. Nu använder jag mig av de metoder som vi gick igenom kursen och har skapat en egen Lärkarta som fungerar som körschema på mina utbildningar. Har också ändrat en del i vårt material efter de vi fick lära oss om olika lärstilar.

Gunilla Eriksson

Agda Lön AB

“Kompetensutveckling är aldrig fel, särskilt inte när den ger så mycket positiv energi, ny inspiration och tid för reflektion.”

Utbildningen ger dig verktyg för att kunna planera och genomföra dina utbildningar på ett bra sätt. Du får många användbara tips och råd från både kursledare som andra deltagare, då kursen i stor utsträckning genomförs i öppna diskussioner och reflektioner. Du ges mycket tid att reflektera över vad just du och dina utbildningar behöver lära dig mer om, för att utveckla dig själv.

Pär Brink
Chef teknikutbildning
Vericate AB

“Välgjord utbildning som innehåller en massa tips!”

Mitt syfte med denna utbildning var att få de grundläggande metoderna i att jobba med pedagogik och att ha en utbildning. En vidareutveckling inom det jag vill arbeta med. Tack vare utbildningen kommer jag att förstå innebörden av hur man formar en utbildning. Jag kommer att förstå innebörden hur man formar en utbildning. Viktigaste som jag kommer att ta med mig är att det inte finns något ”rätt” sätt utan att det gäller att ständigt variera sig. Vill man ha de grundläggande redskap och tips för att ha ett eget läropass så är denna utbildningen perfekt. Jag har på bara 2 dagar utvecklas som både lärare och pedagog.

Adrian Ljungqvist
Training & service Coach/Ombordinstruktör
MTR Express

“Stor nytta av de olika lärstilarna”

Jag jobbar i vår kundtjänst som servicekoordinator och utbildar mina kollegor i vårt nya affärssystem. Jag har haft mycket hjälp av de olika lärstilarna och med att göra en bra och strukturerad planering av utbildningen jag brukar hålla. Fick med mig tips som har varit nyttiga när jag förbereder mig inför utbildningen.

Åsa Hägg

Toyota

“Allt jag önskade”

Det allra bästa var vår lärare; engagerad, kunnig, varmhjärtad och…ja helt underbar! Men vi fick många verktyg och tips med hem, delade varandras erfarenheter och åkte hem med massor av nyttig kunskap. Utbildningen gav allt jag önskade!

Susanne Max
IT konsult
Vetvision Software Svenska AB

“Utbildningen levererar väldigt många verktyg !”

Mitt syfte med att gå utbildningen var att öka min förståelse för hur jag och mitt sätt att agera, påverkar andra människors inlärning. Det bästa var att utbildningen levererade precis det som den utgav sig för att leverera, nämligen praktisk pedagogik. Jag fick väldigt många verktyg till hur jag kan förmedla min kunskap till andra på ett bättre och mer varierat sätt. Efter att ha gått utbildingen kommer jag nu variera mina läropass betydligt mer. Försöka minimera Powerpoint till att bara innehålla de fakta som faktiskt presenteras väldigt bra via en Powerpoint. Använda min egen röst mer. Utbildningen levererar väldigt många verktyg på hur man rent praktiskt kan förändra sitt sätt att lära ut så att man når fler deltagare.

Andreas Leviné
Vårdutvecklare
SOS Alarm Sverige AB

Att leda i förändring

Bra kurs, lite repetition ifrån kursen Teamledare/arbetsledare. Litet minus med Power Point presentation, mer levande när kursledaren ritar på en tavla. Litet minus för att vi var så pass få, endast 4st.

Robert Jansson
Chef
Andrénplast

“Effektiva praktiska övningar”

Jag kommer att använda mig av de effektiva praktiska övningar vi arbetade med under utbildningen, ex. sätt att hantera personer som befinner sig på olika ställen i förändringskurvan. Att arbeta med konsekvensstyrning är ett annat verktyg jag ser fram emot att använda mig av, för egen utveckling likväl som i samarbete med andra.

Jeanette Nyberg

Forefront Consulting Group

“Många smarta tips för verkligheten”

Har haft mycket nytta av utbildningen både för min egen del, för att förstå förändringsprocessen hos människor jag jobbar med, men också rent praktiskt då jag haft strategidagar kring förändring med min personal. Mycket bra kurs med många smarta tips för verkligheten.

Linn Ahl

Ericsson AB

“För alla ledare i förändring”

Mycket bra utbildning för alla som befinner sig i ledande position i organisationer som genomför förändringar. Vi hade en väldigt bra utbildare och det var bra blandning av teori och diskussion.

Karin Rydén
Programme Manager
Tillväxtverket

HR i ledningsgruppen

Jag gick utbildningen för att få en ökad förståelse för ledningsgruppens arbete samt olika processer och jag är jättenöjd. Särskilt bra var pedagogiken och utbytet av erfarenheter från andra företag och organisationer, problemen är de samma och man kan hjälpa varandra att hitta nya sätt att lösa dem på.

Jakob Petruson
P-handläggare
Regeringskansliet

Efter utbildningen HR i ledningsgruppen, har jag använt mig mycket av de retoriska knepen i ledningsgruppspresentationer. Har också haft stor nytta av att kostnadsuppskatta olika insatser av HR-karaktär.

Anna Malmén

Sveco

“Bra pedagogik och utbyte av erfarenheter”

Jag gick utbildningen för att få en ökad förståelse för ledningsgruppens arbete samt olika processer och jag är jättenöjd. Särskilt bra var pedagogiken och utbytet av erfarenheter från andra företag och organisationer, problemen är de samma och man kan hjälpa varandra att hitta nya sätt att lösa dem på.

Jakob Petruson
Handläggare
Finansdepartementet

“En jättebra utbildning!”

Jag valde att gå denna utbildningen för att lära mig att lyfta frågor i ledningsgruppen. Det som var särskilt bra med utbildningen var att vi hade en jättebra lärare och att vi var så få, det kändes nästan som privatlärare. Det är en jättebra utbildning om man dels kanske känner sig lite osäker hur man lyfter fram HR frågor och lär sin påvisa hur viktiga dessa är, kunna visa konsekvenser.

Marie Olofsson
Personalchef
JOAB Försäljnings AB

Målstyrning för ledare

Mitt syfte att gå utbildningen var att få bättre koll på hur man kan bryta ner mål för att få samtliga teammedlemmar att sträva mot dem. Särskilt bra var de verktyg som vi fick med oss och som resultat av utbildningen kommer jag avsätta tid för att verkligen ta tag i uppföljningar osv.

En komplex kurs som ger en verktyg för att bryta ner mål och föra dem vidare.

Jag har gått en utbildning tidigare hos Advantum Kompetens som jag tyckte var bra och givande.

Jennifer Byström
Teamledare
Ekonomibolaget i Sverige AB

Strategisk kompetensutveckling

Jag har gått utbildningen Stategisk kompetensutveckling med Advantum Kompetens två gånger! Utbildningen passar alla som arbetar med strategiska kompetensfrågor. Den är bra både för den som är ny i rollen och behöver få vägledning men också bra för den som kommit en bit. Oavsett hur långt man har kommit har man nya delar man behöver få stöttning i.

Elias Holmgren
Kompetensutvecklare
Holmen Paper AB

“Användbara verktyg och checklistor”

Jag kommer använda materialet och de nya kunskaperna jag fick på utbildningen i ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt vi ska starta upp. Jag fick flera användbara verktyg och checklistor som kommer underlätta arbetet och säkerställa kvaliteten. Utifrån kursmaterialet kommer jag göra en presentation för mina HR kollegor och därefter göra ett första utkast till projektplan.

Theres Annerstedt
Personalspecialist
Swedish Match

Ny som chef

Jag fick Ny som chef för att få en förståelse för vad chefsrollen innebär och hur jag kan ta mitt team vidare. Jag tyckte allt var bra med utbildningen! Mycket praktiskt lärande, mycket korta pauser gjorde att det aldrig blev långtråkigt.

Vad jag framför allt kommer att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen är att Ta tag i saker på en gång! Om du funderar på att gå utbildningen så är den jättebra verkligen, klart du ska gå den!

Flera stycken på företaget har gått kurs hos Advantum och alla har tyckt den varit väldigt bra.

Tack till Maria Andersson som höll i kursen!

Kristoffer Ekblom
Team Leader
Saint-Gobain Sweden AB (Gyproc)

Jag är ny som chef så jag ville få tips och idéer på vad man som chef ska tänka på och även få en bra överblick på regler, ledarstilar m.m därför rekommenderad från vår HR avdelning mig om denna utbildning. Det som var särskilt bra med kursen var läraren, en bra bredd på utbildningen och mycket bra diskussioner. Bra med att vi inte var så många deltagare. Det jag nu kommer göra annorlunda efter att ha gått denna kurs är att vara tydlig med förväntningar – både från mig som ledare men även från mina medarbetare och från min chef.

Sara Källander

AFA Försäkring

Vi var en liten grupp, 6 personer, som alla bidrog till ett väldigt trevligt kursklimat. Vår lärare vara väldigt pedagogisk, rik på erfarenheter och kunde på ett tryggt sätt leda oss igenom kursen. Det blev aldrig långtråkigt eller sömnigt, det var lagom tempo med tid för diskussioner och en bra mix mellan uppgifter, lyssnade, aktiva diskussioner och lite instick med ”övningar” för syresätta hjärnan och kroppen.

Ellinor Svennar
Facilities and Events Manager
TriOptima

Jag kan varmt rekommendera kursen till nyblivna chefer som jag själv. Men jag gissar att även mer erfarna chefer får ut någonting av kursen.

Syftet var att utvecklas som chef. Jag ville bl.a. bli bättre på arbetsrättsliga frågor samt att delegera.

Det var mycket stoff och ett högt tempo men upplägget gjorde att det fungerade. Vi fick tid till eftertanke där vi själva summerade genomgånget avsnitt samt upprättade fortlöpande en aktivitetsplan för saker som vi särskilt skulle tänka på efter avslutad kurs. Kursledaren var även mycket duktig och varierade upplägget under dagarna. God balans mellan praktiska övningar och teoriavsnitt.

Jag kommer att ge tydligare direktiv vid uppgifter som behöver delegeras. Både vad gäller själva uppgiften och ramarna men också till vilken person. Jag ger idag ofta uppgifter till en grupp, men märker att jag i större utsträckning behöver blir mer personspecifik. Jag kommer också att tänka lite annorlunda kring feedback (ett område som jag innan trodde att jag var väldigt duktig inom).

Kursen var rolig, intressant, givande, bra upplagd, fantastisk mat, intensiv, bra erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Det var min chef som anmälde mig på kursen och valet var helt och hållet hennes. Men hon tycktes veta vad hon gjorde.

Joel Midemalm
Utvecklingschef
Scouterna

“Fått mer självförtroende i min roll”

Jättenyttig och utvecklande utbildning. Gillade de praktiska övningarna och alla de aktuella ämnen som man möter nästan dagligen ute i verksamheten. Jag har fått mer självförtroende i min roll som chef!

Laila Bruna
Chef
ISS Facility Services

“Känner igen mina egna problem i andras berättelser”

Det jag växte mest av under utbildningen var att jag kände igen mina egna problem i andras berättelser och på så vis fick mer distans till dem och kunde lättare hantera dem när jag kom hem. Jag valde att aktivt ta tag i och föra över mer uppgifter och delegera till min biträdande chef som en första åtgärd direkt när jag kom hem.

Sture Svanljung
Chef
Proxima Primärvård

Kompetensbaserad rekrytering & intervjuteknik

Jättebra kurs och duktig kursledare, lätt information och lagom stor grupp.

Frida Pettersson
Personal- och rekryteringsassistent
Motion Control

Ledarprogrammet

“Nyttiga verktyg”

Jag har fått med mig många nyttiga verktyg att använda mig av i det dagliga arbetet.

Viktor Sjöberg

Örebro Läns Landsting

“Insikt i chefens mångfacetterade roll”

Ledarprogrammet har gett mig insikt i chefens mångfacetterade roll, och verktyg för det dagliga arbetet.

Josefin Good
Chef
Örebro Läns Landsting

Presentationsteknik och retorik

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?

 • Känna mig mer bekväm med att presentera med och utan tekniska hjälpmedel
 • Bättre på att hålla tiden under presentationen
 • Anpassa innehållet efter målgruppen

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?

 • Att den innehöll både e-learning och en fysisk utbildningsdag
 • Att utbildningsdagen anpassades efter deltagarnas behov

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

 • Använda tipsen för att hantera stress och nervositet
 • Förbereda mig muntligt för att se hur lång tid presentationen tar
 • Göra en målgruppsanalys

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?

Grundutbildning i presentationsteknik

Varför valde du just Advantum Kompetens?

Företagsanpassad utbildning för JM

Övriga tankar

Dagen varierade teori och praktik och gick mycket fort

Eva Lindqvist
Miljö- och hållbarhetsspecialist
JM

Att leda chefer

“Intensiv och givande utbildning”

En givande och intensiv utbildning för så väl dig som är ny eller erfaren som chef över chefer. Jag kommer att ta med de bitar som främst avser att tydliggöra målbild och syfte, samt att arbeta effektivare med ledningsgruppen.

Christian Bohm
Ansvarig Säljsystem
Telenor

“God input och repetition”

Jag valde att gå denna utbildning för att friska upp minnet. Det som var särskilt bra var gruppövningarna och det jag har tagit med mig ifrån utbildningen är att sätta av egentid.

Tom Bergseng
VD
Zumtobel Group Nordic

Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare

Mitt syfte med att gå utbildningen var att Få en bredare kunskap inom ämnet och idéer inför kommande år i befattningen. Det som jag tyckte var särskilt bra med dagarna var att det var bra kursledare och framöver kommer jag avsätta mer tid för planering och reflektioner. Det är en bred utbildning som rör många ämnen – perfekt för dig som är ny inom ämnet. Jag valde Advantum Kompetens för att jag tyckte innehållet lät intressant och jag skulle gärna komma tillbaka på en fördjupande kurs.

Jennifer Byström
Teamledare
Ekonomibolaget i Sverige AB

Utbildningen var effektiv och vi gick igenom många områden. Vi spillde ingen tid. En mycket bra kurs att starta med om du vill börja med ledarskap.

Carina Eriksson
Ingenjör
Ericsson

Engagerad och duktig instruktör. Bra lokaler. Bra innehåll i utbildningen.

Göran Wennerhorn
Teamledare – Klient och kollaboration
Försäkringskassan

Jag har arbetat som teamledare i lite över ett år.
Syftet för mig var att få konkreta verktyg för att bli en bra teamledare. Jag ville lära mig att förstå bättre varför jag och medlemmarna i vårt team reagerar och fungerar på ett visst sätt i olika givna situationer. Vi fick lära oss lite om mycket och att i princip allt kändes relevant. Många verktyg för den nye ledaren med möjlighet till fördjupning i framtida kurser/områden. En bred introduktionsutbildning till ledarskapet med dess olika utmaningar. En utbildning som ger många användbara verktyg och konkreta tips och förklaringar till hur människor fungerar individuellt och i grupp.

Sharon Lejderman
Jurist
Skolinspektionen/ Barn- och elevombudet

“Kompetenshöjande utbildning för att skapa bättre team och arbetslag i min arbetsroll”

Vad som var särskilt bra med utbildningen var bredden på kursen med fokus på att bli bättre som ledare. Jag kommer att arbeta för att minimera tidstjuvarna och vara tydligare i all kommunikation.

Fredrik Andersson
Projektledare
Göteborgs Hamn AB

“Verkligen supernöjd”

En mycket nyttig basutbildning med enkla och konkreta exempel som man direkt kan implementera i vardagen. Inget komplext över huvud taget och rent logiska arbetsmetoder och verktyg som är oerhört nyttiga i det vardagliga arbetet.

Sofie Glimne
Ansvarig IT Coach
Swedavia

“Bra start när man har blivit Team Leader”

Jag gick utbildningen för att få nya infallsvinklar och få en utbildning på ”papperet”. Särskilt bra var att läraren var kompetent och smidig och deltagarna aktiv och vi fick göra en bra blandning av teori och praktik. Jag kommer att se till att frigöra mer tid för att kunna hantera mina team. Allra helst nu när jag får in några fler på mitt team. För andra som funderar på att gå utbildingen, så är det en bra start när man har blivit Team Leader och bra för att få förståelse för att det man själv finner uppenbart är inte det för alla olika personlighetstyper.

Therese Svedjeskog
Teamledare/Projektledare
FK-IT

Utvecklings- medarbetarsamtal

En av dom bästa kurser jag varit på. Jag vart väldigt inspirerad inför mina utvecklingssamtal jag ska hålla i.

Martin Josefsson
Sektionschef
Riksdagsförvaltningen

“Haft stor nytta av checklistan”

Jag hade stor nytta av utbildningen när jag genomförde våra egna utvecklingssamtal. Läste igenom kurshäftet innan samtalen och hade med mig checklistan från materialet. Dessutom berättade kursledaren om “apan på axeln” som har hjälpt mig mycket.

Kristina Marcellano

HSB Stockholm

“Konkreta verktyg att arbeta med”

Bra med utbildningen var att det var learning by doing, hela tiden blandades undervisning med praktiska exempel där vi själva fick träna oss i att hålla samtal. Som ett resultat av utbildningen kan vi börja arbeta fram mallar som vi sedan kan bygga på och ta in KTH:s värdeord, gruppens värdeord etc. Kursledaren var mycket kompetent och pedagogisk. Hon fick gruppen att känna sig trygg så alla vågade kasta sig in i rollövningarna

Lina Werner

KTH

Effektiv kommunikation

“Förståelse för kommunikationsstilar”

En utbildning i att få förståelse för olika kommunikationsstilar och sätt att hantera dessa i möten, såväl öga mot öga som i grupp. Särskilt bra var reflektionerna under dagarna då vi skrev ner i läropunkter att ta hem.

Ingela Arvidsson
Advanced Project Manager
Ericsson

“Ökad självkännedom”

Jag fick ökad självkännedom och användbara tips och metoder. Efter utbildningen kommer jag anpassa min kommunikationsstil i olika situationer och till olika personligheter.

Annelie Mannertorn
EU-samordnare
Näringsdepartementet

Rekrytering och intervjuteknik

“Bra verktyg att ta med hem”

Gillade att det var en liten grupp med bred blandning av yrkesroller. Fick med mig hem många nya frågeställningar jag kan använda mig av i intervjusituationer. Mycket bra med de olika casen och de andra deltagarnas erfarenheter.

Elisabeth Laurell

Twitch

“Tänker extra på frågorna”

Utbildningen gav mig bra verktyg som jag har anammat och haft nytta av. Jag tänker nu till lite extra när jag arbetar fram frågor för sökprofiler och vid intervjutillfällen. Anledningen till att jag fastnade för utbildningen hos Advantum Kompetens var uppmärksammandet av arbetet före, under och efter en utbildning. Jag tycker mycket om att man uppmanas att involvera chefen så att denne får en tydlig bild av vad som förväntas av mig vid ett utbildningstillfälle.

Mona Bentsen
Personalkonsulent
Härnösands Stift, Svenska kyrkan

Arbetsmiljö för chefer

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Att lära mer om krav och regler för en bättre arbetsmiljö

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Läraren

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Vi kommer tänka ännu mer på även det psykosociala och inte bara den fysiska säkerheten

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Supernyttig, tänkvärd och intressant – alla med team och personal ansvar bör gå den!

Carina Aldhammer
Logistik chef
ANCR

THE – The Human Element

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Personlig utveckling. Öka min förmåga att jobba ännu bättre i grupp och öka min självinsikt.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Kursledarna var jätteskickliga, såg och respekterade alla.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Ha större tolerans för dem som jag tidigare lätt blev irriterad över. Inte bedöma vare sig mig själv eller andra utifrån resultat och beteende i första hand utan utifrån den de är.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Se till att vara pigg, utvilad och i mentalt god form eftersom det vänder ut och in på en hel del valda sanningar. Försök ha en öppenhet inför alla övningar så kommer det ge mest. Du kan alltid i efterhand låta bli att ta till dig vissa saker om du så vill men gå in i det med öppna ögon.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Jag gick UGL via er och den var också fantastisk för min utveckling

Övriga tankar
Det kändes som att jag utvecklades 4 år på 5 dagar

Elisabeth Fogelström
HR/Rekryteringschef
Svenska Mäklarhuset

“Min egen självkännedom”

En utbildning där man i lugn och ro jobbar med sin egen och andras självkännedom. Atmosfären är vänlig och stödjande. Jag åkte från kursen med en känsla av inre frid.

Karin Lundskog
Enhetschef
Göteborgs Stad

“Lära känna dig själv (och andra)!”

Jag gick utbildningen för att öka min självinsikt och självkänsla för ett bättre samarbete med andra. En superbra kurs för att lära känna dig själv (och andra)! Rekommenderar verkligen alla att gå denna kurs!

Malin Folmerz
Regional Study Lea
Abbvie

UGL – Utveckling av grupp och ledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Jag vill vidareutveckla min förmåga att kommunicera, ge feedback och jobba aktivt med grupputveckling på min arbetsplats.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Kombinationen av individuell och gruppuppgifter, det gjorde det tydligt med vad som händer och sker i grupper.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Jag kommer använda mig utav ”jagbudskap” som ett verktyg vid feedback.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Den ger självinsikt och verktyg att använda för ev fortsatt arbete i ledande roll.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Jag letade efter en utbildning som passade både i tid och plats, och hittade den hos er.

Övriga tankar:
Mycket nya tankar med mig hem samt fantastisk trevlig miljö och god mat.

Johanna Christoffersson
Produktionsledare
Morups fönster

Jag gick utbildningen UGL för att utveckla mig själv som ledare och gruppmedlem.

Det jag tyckte var särskilt bra var den upplevelsebaserade inlärningen och utbildningen ger en möjlighet att förstå båda andra och sig själv bättre.

Det jag kommer göra annorlunda framöver efter att gått utbildningen är framförallt att hitta känslan i olika handlingar, egna och andras. Advantum Kompetens är det företag som Newbody köper utbildningar från.

Marie Börjesson
Redovisningschef
Newbody AB

Tycker absolut att det är en kurs värd att gå för utveckling av grupp och ledare. Många bra verktyg och väldigt lärorikt att se hur gruppuppbyggnad fungerar och även hur man själv fungerar vad gäller kommunikation i grupp och som ledare.

Rebecca Pehrsson
Security Assistant
Volvo

“Insikter som förändrade mitt tankesätt “

Det var insikter och kunskaper som förändrade en del av mitt tankesätt men också bekräftade mig själv. Jag gillade kursens upplägg, bra variation mellan teori, grupparbete och individuellt arbete. Det var givande att de erfarenheter och kunskaper man tog med sig var saker man under veckan upplevt på riktigt.

Linn Grah
Packaging engineer
IKEA

“Alla har nytta av UGL.”

Det är svårt att beskriva utbildningen men för den som vill få sig en tankeställare kring hur man uppfattas och hur man kan uttrycka sig för att göra sig förstådd skulle jag verkligen rekommendera den. Jag har själv börjat känna mycket mer efter veckan på UGL. Jag skulle rekommendera dig som medarbetare liksom dig som ledare. Alla skulle ha nytta av en utbildning som UGL.

Sandra Ihlberg
Försäljningschef
ICA

“Nu har jag blivit Fredrik 2.0”

Vill tacka för en mycket bra UGL-vecka! Är jurist och har viss “fyrkantighet” i tankesätt och arbetssätt. Fokuserar mycket på VAD och inte HUR. Nu har jag blivit Fredrik 2.0 och i min nya version har jag förstått, genom egenupplevd inlärning, att HUR kan vara på många olika sätt bero ende på bl a grupp, ledarskap, situation, målbild, tidspress eller ej.

Fredrik von Homeyer
Avdelningschef
Chalmers tekniska högskola

“Känner mig själv bättre”

Jag får ett leende på läpparna varje gång jag tänker på min UGL-vecka. Jag känner mig själv lite bättre (trots att jag levt i 51 år!) och jag fick lärdomar som jag tänker på och använder varje dag.

Anna-Lena Gällström
UGL – Utveckling av grupp och ledare
Placera Persona

 “En chans att lära känna sig själv bättre.”

Jag gick utbildningen för att förstå och lära mig mer om ledarskap och grupputveckling. Det jag tyckte var särskilt bra var att jag fick insikter om mig själv och verktyg för att fortsätta utvecklas som ledare. Jag har lärt mig att jag ska försöka vara mer lyhörd och vara mer öppen för att ändra mina åsikter. Utbildningen innebär en chans att lära känna sig själv bättre. Är man intresserad av det så är den otroligt värdefull och otroligt roligt också! Jag valde Advantum Kompetens då de är ICA Sveriges kursadministratör.

Katarina Schagerberg
Testledare
ICA Sverige AB

“Det är nog det bästa jag gjort”

Tack för en superbra UGL-utbildning! Det här är nog det bästa jag gjort hittills för min egen karriär och för Atrox. Och det är definitivt en kurs som jag kommer att rekommendera för andra kontakter som jag har i ledande position.

Katinka Nyberg

Atrox

“Tuff men fantastiskt givande!”

Jag gick kursen för att få ökad självinsikt. Jag kommer att ta ansvar för mina känslor och låta andra ta ansvar för sina känslor. Mina känslor påverkar andra och jag påverkas av andras känslor, viktigt att hålla isär. Jag kommer att prata mer i jag-form och inte om man eller någon. Bra med utbildningen var att arbeta med gruppen och min och andras roll i en grupp.

Ann-Helene Israelsson
Verksamhetsutvecklare
Karolinska Universitetssjukhuset

Personligt ledarskap

Jag lärde mig om grupputveckling och de olika stadierna som ett team går igenom. Mycket bra och pedagogisk utbildare. Man blev aldrig trött eller tyckte att något var tråkigt

Jonas Sandbäck
Funktionsansvarig
Vattenfall Eldistribution

Personlig effektivitet

Mitt syfte med att gå utbildningen var att bli effektiv i min vardag och därmed minska stressnivån.

Att få ta del av kursledarens och de andra deltagarnas erfarenheter (bland annat genom alla korta övningar) samt få praktiska tips att använda sig av i sin vardag var särskilt bra med utbildningen. Kursen kändes väl genomtänkt och det jag framför allt kommer göra annorlunda som resultat efter utbildningen är att tänka på ett nytt sätt, använda A, B, C, D -modellen, strukturera och planera mina veckor mer noggrant än innan. En bra utbildning med praktiska tips till den som vill bli mer effektiv. Jag valde Advantum Kompetens då jag blev rekommenderad av kollega på mitt företag

Johanna Ollevik
Projektledare
Kantar Sifo

Mitt syfte med att gå utbildningen var att bli herre över min tid och det som var särskilt bra var att den var så bred och upplagd som ett smörgåsbord. Väldigt lite pekfingrar om vad som är rätt eller fel utan guidning om hur man kan tänka.

Efter att gått utbildningen kommer jag i större utsträckning att planera min tid och försöka formulera olika mål (privat och arbetsmässigt). Funderar du på att gå utbildningen så är den jättebra för att få tankarna i viss riktning och flyttar fokus att vara offer för omständigheterna till att själv påverka sin situation.

Jag valde just Advantum Kompetens då Vattenfall Eldistribution AB har ramavtal med er. Lokaler och föreläsaren (Niklas Eriksson) var utmärkta.

Christer Sundqvist
Tillstånds- och fastighetsrättslig specialist
Vattenfall Eldistribution AB

Tanken var att få hjälp med att strukturera upp mitt arbete och mina dagar. Fick med mig många tänkvärda tips, inget revolutionerande men värdefullt att bli påmind om. Kommer börja asätta tid för planering och uppföljning, arbeta med en sak i taget, stänga av e-post.

Bengt Larsson
Projektassistent
Vinnova

“Fick med mig chefen”

En mycket bra utbildning som gett mig många tips. En gång i månaden har jag fått tillåtelse av min chef att grundligt gå igenom stöket på skrivbordet och bearbeta min mailinkorg. Jag har alltid med mig mina verktyg i bakhuvudet.

Christina Granath
Systemansvarig
Folksam

“Man lär sig strukturera sitt arbetsliv”

Mitt syfte med att gå denna utbildning var att förbättra arbetssituation och det som var särskilt bra med var att lära sig prioritera, tidsplanerna. Det jag nu kommer att göra annorlunda är att planera all min tid i Outlook, prioritera och ställa krav. Jag valde just Advantum Kompeten då en redan effektiv kollega på en annan IT-avdelning som gick kursen rekommenderade den. (Tänkte att jag skulle behöva gå den så mycket mer.:) Jag skulle vilja tacka Advantum för ett mycket bra bemötande, fina kurslokaler och all service runtomkring kursen. Som f.d. utbildare hos era konkurrenter kan jag bara gratulera er. Ni är mycket professionella.

Florina Ioana
Application Manager/ IT-Project Manager
Vattenfall

“Lärt mig prioritera mer”

Jag vill tacka för en jättebra kurs, har lärt mig strukturera, prioritera och faktiskt säga nej. Kursledaren var väldigt engagerad och fick mig att öppna mina ögon och förstå att jag inte kan ta på mig så mycket som jag gör och att jag inte kan vara perfekt inom alla områden.

Elin Jernberg

SEB

“Jag värderar min tid bättre”

Jag jobbar på att skapa bättre framförhållning och har lärt mig i större grad att värdera (prioritera) min tid och vad jag gör med den och vilket resultat jag då kan få ut.

Mats Olsson

Handelsbanken IT

Kundkommunikation och service

“Har fått in ett helt annat tänk när jag kommunicerar”

Jag är supernöjd med den utbildning jag gick hos er! Jag har fått in ett helt annat tänk när jag kommunicerar med andra människor, såväl på arbetet som privat. Jag gillar att kursledaren tog tillvara på och jobbade med våra önskemål både innan och under utbildningen. Alla var hela tiden delaktiga genom övningar och arbete i mindre grupper.

Jeanette Gustafsson

Väderstad AB

Att leda workshops

Väldigt entusiasmerande utbildning! Jättebra.

Tone Sundberg Brorsson
Administratör
Region Skåne SUS Minneskliniken

Har gått utbildning hos Advantum Kompetens tidigare och var väldigt nöjd med den utbildningen. Därför ville jag gå Att leda workshops för att lära mig att processleda workshops och få konkreta metoder för olika typer av workshops. Det som var särskilt bra med utbildningen var att vi hade en Kunnig och engagerad lärare. Det var en bra grupp, alla var motiverade och det gick bra att samarbeta och diskutera med varandra från start. Som resultat av denna kurs kommer jag leda workshops själv istället för att ta in någon extern person som gör det.

Lotta Rolandson

Företagarna

“Gå den! Jag lärde mig mycket mer än vad jag förväntade mig”

“Det jag tyckte var särskilt bra med kursen var att jag lärde mig nya metoder och beslutsmodeller samt hur man inleder och avslutar en WS på ett pedagogiskt och effektivt sätt. Jag fick redskap att göra mina workshops mer kreativa och visuella samt lärde mig att använda det fysiska rummet och att hantera oväntade situationer. Det bästa var ändå att utbildaren gjorde research för att ta fram individuellt anpassade metoder efter våra specifika behov. Det är också en bonus att både utbildaren och deltagarna delar med sig av sina personliga erfarenheter av workshopledning, vilket gör att kursen känns angelägen och tillämpningsbar. Lärdomarna kan man även tillämpa under vanliga möten – inte bara på workshops.

Anna Muzic
Sakkunnig nyttorealisering och förändringsledning
Tullverket

“Höjer statusen på att leda workshops”

Det som var särskilt bra med kursen var alla konkreta verktyg, fokus på mål, att få en bild av processen som helhet, samtalen kring oväntade situationen m.m. Efter att ha gått utbildningen kommer jag att tidsplanerna på ett bättre sätt samt fokusera mycket mer på mål för att därigenom planera på ett mer ändamålsenligt sätt. Att leda workshops är en utbildning som ger konkreta verktyg och metoder och som ger en helhetsbild över att planera och leda workshops. Den höjer statusen på att leda workshops, man blir trygg i att det inte är någon som ”vem som helst” kan göra ”hur som helst”. Jag valde Advantum Kompetens då de kändes mer gedigen, med upplägg på två dagar, kursmaterial och stöd innan och efter. Referenserna bidrog också till valet.

Beatrice Högå
Verksamhetsutvecklare
Brottsförebyggande Centrum i Värmland

“Som kunnig processledare är jag nöjd med de tips vi fått med oss”

Två jättebra dagar med fokus på workshops och processledning för oss på Arbetsförmedlingen! Jag som kunnig processledare känner mig jättenöjd med alla de råd och tips vi har fått med oss hem.

Lena Lidefjord
Processledare
Arbetsförmedlingen

“Aktivt med sitt eget lärande”

Jag tycker det var otroligt bra att man som deltagare hela tiden skulle aktiveras och vara den som var med att skapa kursens innehåll. Detta gjorde att man hela tiden var aktivt med sitt eget lärande. Vidare var det bra med utbytet av erfarenheter deltagarna emellan.

Jakob Sahlén
Teknisk rådgivare
Avfall Sverige

“Jag fick många konkreta verktyg”

Väldigt bra utbildning som inte liknar de jag gått tidigare. Allt från första stunden kändes väldigt professionellt och att ni levde som ni lär från det att vi gick in genom dörren och blev hälsade välkomna av receptionisten. Eva, vår kursledare, hade en fantastisk energi och entusiasm som smittade. Vi fick hela tiden följa processen och öva på alla de delar vi gick igenom.

Maria Widlund

Karolinska Institutets

“En av de bästa kurser jag gått!”

Att leda workshops är en av de bästa och mest matnyttigaste kurser jag gått. Det allra bästa var den processmodell jag fick med mig hem i hur man organiserar och genomför en workshop. Jag har haft strålande nytta av detta och genomfört många här på jobbet.

Agneta Wändell

Sveriges Ingenjörer

Presentationsteknik

En utbildning som lyfter medvetenheten om hur du presenterar och som ger en hel del tips om hur just du kan bli en bättre presentatör. Detta är en kurs som alla har nytta av oavsett erfarenhet. Alla kan bli bättre och öka/fräscha-upp sin medvetenhet.

Lars Högberg
TCMS Platform Architect
Bombardier

Utbildningen var kanonbra eftersom det var mycket praktiska övningar. Upplägget med att filma presentationerna var otroligt bra och att man skulle ändra sin presentation till dag 2.

Monica Göransson
Country Capacity Planner
Vestas Northern Europe AB

Från att själv dragit mig för och inte känt mig bekväm alls med att stå inför en grupp och hålla föredrag så har jag på denna kurs blivit inspirerad och fått verktyg för att på ett bra sätt ta mig an detta. Rekommenderar denna.

Rebecca Pehrsson
Security Assistant
Volvo

De två dagarna har givit mig en himla massa. Kände direkt när jag var tillbaka att lusten har ökat och har ändrat en hel del på det som jag skall och kommer att göra.  Känns som en nytändning. Tänker jobba mer principerna vi gick igenom; ”Detta skall jag tala om” och ”När jag är klar är min förhoppning att du skall ha ytterligare ett verktyg i din väska”. Har redan fått chansen att arbeta med detta och det var mycket positivt. Risken är att man faller in i en dålig vana, det skall jag försöka undvika.

Per-Erik Westin

Fläkt woods

“Mycket bra tips och övningar”

Bra med videoinspelning och oerhört bra med feedback. Mycket bra tips och övningar. Det bästa av allt var att vi hade med en presentation som vi fick dra först och sedan ha den som underlag och göra om till dagen efter. Det gav mycket mer än om vi hade fått en ”ny” uppgift till dagen efter.

Anneli Skoog
Granskningshandläggare
Tillväxtverket

“Mycket personlig feedback!”

Jag valde att gå utbildningen för att kunna hålla bättre presentationer. Det bästa med kursen var att vi fick öva praktiskt vid flera tillfällen. Det var en bra dialog mellan kursledare och deltagare. Kursledaren var kunnig som la kursen på precis rätt nivå och som utnyttjade tiden på bästa sätt. Utbildningen är praktiskt inriktad där du får med dig många tips och där du får mycket personlig feedback.

Kristina Stenholtz
Marketing Manager
DENTSPLY Implants

“En knuff i ryggen till dig som ofta drar dig för att presentera! “

Mitt syfte med att gå utbildningen var att slipa på min presentationsteknik. Det som var särskilt bra med utbildningen var Upplägget och drivet bakom utbildningen. Det var två roliga och lärorika dagar som var proffsigt, med rätt blandning av teori och praktik. Tack vara utbildningen kommer jag ta vara på vad jag lärt mig under utbildningen och hålla det levande – presentationsteknik är en färskvara! Jag valde just Advantum Kompetens då det verkade vara ett bra val – något som bekräftades under de två kursdagarna i Göteborg!

Tove Gioeli
Traine
Handheld Group AB

“En av de absolut bästa kurserna som jag har gått, kan jag garantera att de flesta är och blir nöjda med.”

Mitt syfte med att gå denna utbildning var att ha stöd, tips och råd inför presentationer mm. Det som var särskilt bra med kursen var att man uppträde och provade många praktiska övningar. Start och avslutning av en presentation kommer nu att bli annorlunda efter denna utbildning. Jag valde just Advantum Kompetens då de hade rätt kompetens och tillgänglighet (plats, Malmö). Jag har redan värmt rekommenderat denna utbildning till mina kollegor som jobbar på olika Distrikt i Sverige. Vi jobbar mycket med workshop och presentationer, därför är den här utbildningen väldigt bra och lämplig för oss.

Darvish Fattahi
Ekonomi/Kalkyl
Trafikverket

“En lättsam kurs som kräver att man fokuserar och verkligen gör sitt jobb innan man går kursen”

Mitt syfte med denna utbildning var att få verktyg i att göra en bra presentation samt få styrka och känna mig bekväm i presentationsframträdande. Det som var särskilt bra med kurs var den praktiska biten då man fick coachning både positiv o negativ feedback. Tack vara utbildningen kommer jag nu att ta till mig de tips o trix som man kan använda för att göra mina presentationer mer tydliga och begripliga att man verkligen får en tydlig rödtråd igenom hela presentationen. Jag valde just Advantum Kompetens för att de är en av de utomstående kurs arrangörer som vi har inom våran organisation och jag ville gå en extern kurs för att få in nya synvinklar annars är det risk att man fastnar i samma som man redan gör.

Annika Bernheim
Flytt och anslutningsansvarig regionnät
Vattenfall eldistribution AB

“Idag håller jag presentationer med glädje!”

Det som var speciellt bra med utbildningen var de små verktyg jag fick med mig och presentationsövningar med direkt feedback från kursledaren och andra deltagare.

Emma Nordenberg
R&D Manager
Protega AB

Ledarskap 2 – Effektiva team

Kursen som jag gick hos er, med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat. Vi lyckades på kort tid skapa ett bra resultat tillsammans.

Jerry Westerstedt
Enhetschef
Svensk Kärnbränslehantering AB

Mitt syfte med att gå denna utbildning var för att bli bättre på kommunikation. Utbildningen varvar teori och övningar varom varandra, det som var särskilt bra för mig var de handfasta övningar och tips man fick. Tack vare kursen har jag bättre förståelse för gruppens utvecklingsfaser. Jag valde just Advantum Kompetens för utbildningens innehåll samt att tiden och platsen passade mig.

Britta Malmberg
Förvaltningschef
Alingsås kommun

“En utbildning som alla behöver”

Jag valde att gå denna utbildning för att få verktyg som kan stärka min roll som ledare. Få min grupp att arbeta effektivt samt känna sig delaktiga. Det som var särskilt bra med kursen var att man fick många tankeställare och aha- upplevelser. Vilken effekt man får av att kommunicera ”rätt” med sina anställda. Vilken frågemetodik man bör använda samt vilka personlighetstyper som finns och bör beaktas. Detta är en utbildning som alla behöver, kommunikation är svårt och kan tolkas på olika sätt. Ledare som vill få verktyg att leda grupper skulle ha god nytta av denna. Bra utbildare som vet vad de pratar om. Bra erfarenhetsutbyte med andra deltagare. Jag valde just Advantum Kompetens för att jag tidigare har gått flera utbildningar hos dom och man får med sig enormt mycket kunskap. Allt är professionellt och väl strukturerat. Kommer förmodligen gå andra utbildningar som ges vid ett senare tillfälle.

Matilda Åkerlund
Kundtjänstansvarig
Ryds Bilglas AB

“Utrymme för diskussioner”

Allt var bra, bra bredd, tips och verktyg. Det gavs utrymme för mycket bra diskussioner och det var en bra sammansatt grupp. Känner att jag fick med mig många bra saker. Utbildningen uppfyllde mina önskemål.

Berit Nilsson
Koordinator/Strategisk Inköpare
Region Skåne

“Rekommenderar den varmt”

Jag ville få en första förståelse för chefsrollen. Informationen man fick inför kursen var mycket bra. Att man skulle sätta mål för kursen och skapa en förståelse för sin inlärningsstil såg till att jag fick ut så mycket som möjligt av kursen. Områdena som berörs i utbildningen ger en bra helhetssyn på de viktigaste sakerna man behöver kunna som chef. Jag känner mig tryggare i min chefsroll. Mycket bra utbildning både i detalj och i helhet!

Annette Johansson

Ecophon AB

Retorik och argumentationsteknik

“Bra med praktiska övningar”

Speciellt bra var all de praktiska övningarna och talen vi fick lyssna på och analysera.

Negar Edrisi

Enlight AB

“Bra exempel från verkligheten”

Stort engagemang av kursledaren som hade med sig många bra exempel från verkligheten.

Jesper Freij

Astra Zeneca

“Teori varvas med praktik”

En lärorik utbildning där teori varvas med praktik. Man får ett kritisk tänk gällande hur man kommunicerar.

Karin Fransson
Stabshandläggare
Länsstyrelsen Skåne

Kommunikation och ledarskap för projektledare

“En aktiv kurs som ger flera användbara verktyg till projektledarskapet”

Mitt syfte med att gå denna utbildning var att bli bättre på att kommunicera med min projektgrupp. Det som var särskilt bra med kursen var att det var mycket praktiska övningar blandat med en bra pedagogik. Tack vare utbildningen kommer jag nu vara mer strukturerad i mitt projektledarskap.

Martina Lindblom Alanko
Upphandlare
Region Örebro Län

“En bra grundkurs för personer som ska leda projekt.”

Jag valde att gå denna utbildning då, jag ville få en tydligare bild av vad det innebär att driva projekt. Jag behövde få en plattform att stå på för att känna trygghet i rollen som kompetensutvecklare. Det som var särskilt bra med utbildningen var att vi var en mindre grupp och att vi arbetade med olika case som alla lätt kunde förstå. En duktig handledare som kunde svara på våra frågor och det kändes som att alla frågor var ”tillåtna”. Bra stämning i gruppen och det som deltog var aktiva och ville dela med sig av sina erfarenheter. Att Advantum hade gjort en undersökning och skapat sig en bild av vilka som kommer att delta på kursen. Vilken nivå ska vi ligga på? Det jag kommer att göra annorlunda efter utbildningen, är att använda WBS metoden, som var helt ny för mig och jag tycker att den fångade in delarna i ett projekt på ett bra sätt. Jag skulle nog säga att det var den som gav mig mest.

Krister Eklund
Kompetensutvecklar
Systembolaget

“Mer förarbete inför ett projekt “

Hela konceptet och upplägget var bra. Kursledaren var bra och det var perfekt med pauser som man kunde använda för att reflektera i lugn och ro på sin egen utveckling. Efter utbildningen kommer jag att tänka på att göra mer av förarbete inför ett projekt och ha klarare avstämningspunkter.

Michèle Rådén
Regualtory Affairs Manager
AbbVie

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*