Leda i förändring

– utbildning i förändringsledning

I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Under vår utbildning i förändringsledning lär du dig mer om omställningskurvan och förändringens olika faser. Vi tittar närmare på olika verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Under utbildningen Leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till. Vår kurs i Förändringsledning introducerar dig också för den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Utbildningens innehåll

 • Förändring som tillstånd, synsätt och teorigrund
 • Förändringens olika faser och utmaningar
 • Rollen som förändringsledare
 • Projektledning i förändring
 • Förändringspsykologi
 • Nuläge och analys – grunden för beslut
 • Att kommunicera och vara tydlig på målet
 • Att se reaktioner och psykologin i förändring
 • Anpassa ledarskap och komma förbi motstånd
 • Olika beteendemönster i olika faser
 • Retoriken i förändring – en viktig nyckel
 • Kommunicera i rätt ordning
 • Konsten att driva förändring via möten
 • Att undvika återfall, gå från projekt till process
 • Analys och att lyssna på förändringsprocessen

Utbildningens mål

Att få grundläggande kunskaper inom förändringsledning och psykologin bakom förändring, samt få konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser.

Målgrupp

Chefer och projektledare som har behov av att i sin roll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller liknande är en fördel men inget krav.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Utbildningen ger verktyg som är nödvändiga för förändringsarbetet. Man får insikt i psykologin bakom och hur du som ledare får människor att vilja ta ansvar för och vilja vara med i förändringen.
tania_hayden
Har haft mycket nytta av utbildningen både för min egen del, för att förstå förändringsprocessen hos människor jag jobbar med. Mycket bra kurs med många smarta tips för verkligheten.
Referens linn-ahl
Mycket bra utbildning för alla som befinner sig i ledande position i organisationer som genomför förändringar. Vi hade en väldigt bra utbildare och det var bra blandning av teori och diskussion.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vilken utbildning är rätt för dig?

  Gör din Egen LEDARanalys™

  Få personlig rådgivning och förslag på utvecklingstrappa för din roll – helt kostnadsfritt!