Leda i förändring

– verktygslåda för förändringsledare

I alla organisationer utvecklas ständigt processer och arbetssätt. Som ledare i förändring behöver du både planera, förstå hur människor reagerar i förändring och hantera det oväntade. Ledarskapskursen tar upp omställningskurvan och förändringens olika faser och tittar på vilka verktyg som kan snabba upp en förändringsprocess. En hel del handlar om kommunikation men lika mycket handlar om analys – att se var förändringen står och vilka verktyg som behöver sättas in för att komma vidare.

Under utbildningen Leda i förändring arbetar vi casebaserat, där ett förändringsprojekt är grunden för övningar och resonemang. Momenten berör både olika faser i förändring som behöver tas hänsyn till och den psykologi som inträder när människor står inför nya förutsättningar.

Utbildningens innehåll

 • Förändring som tillstånd, synsätt och teorigrund
 • Förändringens olika faser och utmaningar
 • Rollen som förändringsledare
 • Projektledning i förändring
 • Förändringspsykologi
 • Nuläge och analys – grunden för beslut
 • Att kommunicera och vara tydlig på målet
 • Att se reaktioner och psykologin i förändring
 • Anpassa ledarskap och komma förbi motstånd
 • Olika beteendemönster i olika faser
 • Retoriken i förändring – en viktig nyckel
 • Kommunicera i rätt ordning
 • Konsten att driva förändring via möten
 • Att undvika återfall, gå från projekt till process
 • Analys och att lyssna på förändringsprocessen

Utbildningens mål

Att få grundläggande kunskaper inom förändringsledning och psykologin bakom förändring, samt ge konkreta verktyg för att leda och vägleda i förändringsprocesser.

Målgrupp

Chefer och projektledare som har behov av att i sin roll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller liknande är en fördel men inget krav.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden