Chef och ledare

Utveckla dig själv
– för att kunna utveckla andra

Medarbetare

Bygg på din kompetens
– för att bli framgångsrik på jobbet

Specialist

Paketera din kunskap rätt
– så når du lättare fram till andra

HR och beställare

Få verktyg och tips
– för att stötta andras utveckling

ERBJUDANDE! Gå klassrumskurs kostnadsfritt i höst

Köper du en digital onlinekurs i vår kan du gå samma eller annan kurs till samma eller lägre pris i höst - utan kostnad. Boka direkt på hemsidan innan 28 februari. Gäller ej logi eller UGL, UL, THE

Vi är godkänd leverantör av AFA

Vi är godkänd leverantör av AFA för att leverera arbetsmiljöutbildning i det stödprojekt som drivs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Stödet är riktat till chefer och tjänstemän i den privata sektorn och gäller utbildningar som genomförs efter första januari 2021 och under två år. Läs mer om stöd som går att söka här. Läs mer om våra arbetsmiljöutbildningar här.

Digital presentations- och mötesteknik

Påbyggnadskursen för dig som vill sälja, förankra, informera på distans. En kurs som på kort tid höjer din kompetens som digital presentatör. Läs mer här.

Så har SBC jobbat vidare med digitala workshops

Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper under våren. Läs vad uppdragsgivaren tycker!

Ny E-learning - Ledarskap i Utmanande tider

Vi går igenom ledarrollen, teamets uppgift, individers reaktioner och sätter fingret på vad som är speciellt kritiskt när omvärldsfaktorerna påverkar oss och vi tvingas hantera både oro, stress, sorg och förändrade förutsättningar. Läs mer här.

Vi utbildar online

Så fungerar det. Läs om Evelina Wennberg som gått ny som chef och hur hon upplevde vårt koncept Advantum online. Läs mer här.

Så hanterar vi coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har anpassat såväl lokaler, som möblering och förtäring så att du kan känna dig trygg hos oss. Läs mer här.

Testpilot på Leda i förändring

Följ vår testpilot Anneli Söderberg, HR-chef på Bileko Car Parts AB, när hon testar och utvärderar vår utbildning Leda i förändring. Läs mer här.

Kompetenskort - klippkort som ger rabatt

Är ni många som har behov av kompetensutveckling under året? Förköp ett kompetenskort fulladdat med utbildningsdagar till extra förmånligt pris för att säkerställa att budget finns när behov uppstår. Läs mer här!

Vår metod för effektivt lärande - Maximera lärandet™

Våra utbildningar ger dig bästa förutsättningar för att lära. Maximera Lärandet™, före-under-efter, är en metod som ger resultat. Du har stöd av vår Lärportal™ där du både kan se resultat av ditt lärande och få ytterligare verktyg.

E-kurser i ledarskap

På flera av Advantum Kompetens öppna utbildningar ingår även en e-learning. Du lär dig mer, och när vi ses fokuserar vi på övningar och diskussioner. Läs mer här.

Vad är din organisations utmaning?

Vårt verktyg Kompetensanalys organisation™ ger dig en överblick och en analys av orsakssamband i utmaningar kring kompetensutveckling. Vi ger dig en snabb analys i sittande möte där du får en överblick och en helhet. Analysen kan kompletteras i flera steg men det första steget får du kostnadsfritt av oss.

Bygg upp din akademi med oss

Advantum Kompetenspartner™ är ett koncept för effektivisering av frågor kring kompetens. Vi samarbetar nära dig och ger ett proaktivt stöd och rådgivning. Boka ett förutsättningslöst möte med oss och få handboken: Så bygger du en egen Akademi med tydliga kompetenssteg.

Referenser

Under årens lopp har vi utbildat 10 000 tals chefer och ledare och medarbetare. Det finns många lovord och framgångssagor. Ta en titt på vår sida för referenser så kan du läsa några av de senaste. Vill du prata med någon tidigare kursdeltagare så går det förstås också bra.

Strategisk kompetensförsörjning

Kursen var pedagogiskt upplagd, dvs det var mycket praktisk träning och det var något jag uppskattade. Jag fick konkreta verktyg för hantering av en effektiv kompetensförsörjning
Noelle_Moe

Arbetsmiljö för chefer

En mycket bra kurs, tydlig, lätt att hänga med i, grundläggande, bra exempel, duktig lärare och bra diskussioner. Balans mellan att lyssna och diskutera. Det blev aldrig långtråkigt. Bra tempo!
Gunilla_Permeus

Rekrytering och intervjuteknik

Jag har fått verktygen att gå in mer på djupet i intervjuerna och våga ställa frågor kring saker som kandidaten försöker undvika.
lovisa_nilsson

Ledarskap 3 – Coachande ledarskap

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Under kursen framkommer många exempel och situationer på hur och när man kan nyttja sin kunskap i sitt ledarskap.
Emma Lindsten 114

Strategisk Kompetensutveckling

Det var intressanta och roliga dagar med mycket gruppövningar. Bra att få material både innan och efter utbildningen, då kunde man förbereda sig och repetera efteråt.  

Ledarskap för team och arbetsledare

En bra grund för den som är ny inom ledarskap. Tips och verktyg som man direkt kan implementera i det vardagliga arbetet men också hur man ska tänka långsiktigt.
Jenny_Larsson

Testpiloter

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden