1 Dags utbildning i medarbetarsamtal och utvecklingssamtal

Utvecklings- medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, målsamtal - kärt barn har många namn. Med rätt innehåll, tydlighet och en god samtalsmetodik blir utvecklingssamtalet både motiverande och resultatskapande.

Utbildningen sätter fokus på samtalets struktur och de olika delarna som rent tekniskt behöver finnas med. Samtalsmallar i olika form finns med som del av utbildningens kursmaterial och ger underlag för diskussion om olika alternativa vägval i samtalen.

Är förberedelserna gjorda och en tydlig struktur för samtalet finns är grunden för ett bra utvecklingssamtal lagd. Därtill krävs en tydlig kommunikation och en förmåga hos den som leder samtalet att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna så att samtalet inte omvandlas till ett förhör. Det är medarbetarens samtal och det gäller att få medarbetaren att känna motivation och tillit i samtalet.

Under kursens gång använder vi oss av filmsekvenser för att analysera ett antal samtalssituationer och jobbar i grupp med övningar som berör mer eller mindre svåra situationer som kan komma upp i samtalen.

* Utvecklingssamtal finns även som webbaserad utbildning där du kan träna utvecklingssamtal och samtalsmetodik på datorn – istället för på dina medarbetare.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Utvecklingssamtalen, ett verktyg i ledarskapet
 • Mål och målstyrning inom flera områden
 • Innehåll och struktur i samtalen
 • Mallar och processer kring samtalen
 • Kopplingar till lön och belöning
 • Kommunikationens olika verktyg
 • Motivationsfaktorer
 • Konsten att utvärdera prestation och kompetens
 • Samtalsmetodik i praktisk tillämpning
 • Att ge tydlig återkoppling och konstruktiv kritik
 • Försvarsreaktioner
 • Vikten av uppföljning
 • Kompetensutveckling och utvecklingsmål
 • Positiva samtal med öppen dialog
 • Ömsesidig feedback

Utbildningens mål

Att få en tydlig verktygslåda för att genomföra utvecklande och motiverande samtal.

Målgrupp

Chefer som har behov av att bygga på och utveckla sin förmåga genomföra positiva utvecklingssamtal.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning är en fördel.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.