Konflikthantering

– svåra situationer- lite lättare

En ledarskapsutbildning som under två dagar ger dig en bred verktygslåda och en djupare förståelse för hur konflikter uppstår, vad som krävs för att förebygga och hur du metodiskt går tillväga för att lösa upp de knutar och situationer som uppstår. Konflikter går inte att undvika, de är en naturlig del av samvaron.

Att hantera konflikter på rätt sätt leder till harmoni. Men om du undviker dem kan de växa till oanade höjder. Utbildningen varvar teori och praktik och erfarenhetsutbyte i övningar.

Utbildningens innehåll

 • Konfliktsyn och harmonisyn
 • Var går gränsen för icke önskvärda beteenden på arbetsplatsen?
 • Arbetsrätten ger vägledning i konfliktsituationer
 • Chefens och arbetsgivarens ansvar och roll
 • Olika typer av konflikter och metod för lösning
 •  Konsten att analysera situationen
 • Att se saker utanför konflikten och kartlägga hela situationen
 • Att hitta arenan för lösning
 • Dina förberedelser och angreppsätt är A och O
 • Rätt struktur i samtalet
 • En konflikthanterares verktygslåda
 • Psykologin bakom reaktioner och beteenden
 • Dina egna reaktioner kan öka eller minska konflikten
 • Övningar med feedback och rollspel

Utbildningens mål

Att få en större trygghet och verktygslåda för att lösa konflikter. Att bättre förstå konflikters uppkomst och att agera i tid och förebygga.

Målgrupp

Alla som har ett chefs- eller ledaransvar och behöver stärka sin förmåga att lösa konflikter.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskapsutbildning för teamledare är önskvärt.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Om man vill bli mer medveten om hur man hanterar konflikter kan jag rekommendera utbildningen då man fick bra handfasta tips och råd. Bra blandning av teori och fokus på praktiska exempel och övningar
ref_maria-199x300

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden