Konflikthantering

– skapa trygghet och förebygg skadliga relationer och situationer

En utbildning som under två dagar ger dig en bred verktygslåda och en djupare förståelse för hur konflikter uppstår, vad som krävs för att förebygga och hur du metodiskt går tillväga för att lösa upp de knutar och situationer som uppstår. Konflikter går inte att undvika, de är en naturlig del av samvaron. Att hantera konflikter på rätt sätt leder till harmoni. Men om du undviker dem kan de växa till oanade höjder.

Utbildningens innehåll

 • Vilka olika typer av konflikter behöver vi förstå? Hur uppstår de och vad är de olika metoderna för lösning. Går alla konflikter att lösa?
 • Vad är nycklarna i alla konflikter? Konsten att analysera situationen
 • Att se saker utanför konflikten och kartlägga hela situationen
 • Psykologin bakom reaktioner och beteenden kommer från savannens tider
 • Var går gränsen för icke önskvärda beteenden på arbetsplatsen?
 • Arbetsrätten ger vägledning i konfliktsituationer
 • Chefens och arbetsgivarens ansvar och roll
 • Dina förberedelser och angreppsätt är A och O.
 • En konflikthanterares verktygslåda
 • Chefens och arbetsgivarens ansvar och roll
 • Rätt struktur i processen och i enskilda samtal vägleder
 • Övning i reella rollspel
 • Feedback och träning
 • Dina egna reaktioner kan öka eller minska konflikten
 • Egen självinsikt om attityder och beteenden
 • Harvardmodellen en metod för både konflikter och förhandling

Utbildningens mål

Att få en verktygslåda i att lösa konflikter och att kunna vägleda i olika situationer med trygghet.

Målgrupp

Alla som har ett ledaransvar och har en viss erfarenhet av chefsrollen.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Referenser från deltagare

Om man vill bli mer medveten om hur man hanterar konflikter kan jag rekommendera utbildningen då man fick bra handfasta tips och råd. Bra blandning av teori och fokus på praktiska exempel och övningar
ref_maria-199x300

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden