Referenser

Att vi år efter år får höga betyg på både våra utbildningar och våra utbildare säger sitt tydliga språk. På den här sidan har vi samlat röster från deltagare, uppdrag från kunder samt de testpiloter som gått våra utbildninga. Allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning.

Deltagare berättar

Ny som projektledare

Det var en bra utbildning av en kompetent utbildare och särskilt bra var det att jag kunde gå den på distans. Jag har tidigare använt Advantum Kompetens och alltid varit nöjd.

Presentationsteknik

Kursen hade bra struktur och kompetent föreläsare. Jag är mycket nöjd och rekommenderar varmt andra att gå kursen!

Att leda och facilitera workshops

En väldigt bra utbildning där man får många bra verktyg. Särskilt bra var att få reda på vad det finns för olika metoder. Utbildningsledaren var toppen. Skönt att vi var en mindre grupp.

Praktisk pedagogik

Första praktiska utbildningen i ämnet jag hittat. Mycket bra för nybörjare som inte är vana utbildare.

Ny som Chef

Djupa frågeställningar, varierat lärande med diskussioner, rollspel, skrivande. Nyttigt att ha med sig personer från sitt eget företag, mycket relevanta frågor. Gå den!

Ledarskapsutbildning för teamledare

Man behöver inte ha planer på att bli chef eller utpekad teamledare för att gå den. Ledarskap kommer i olika varianter och utbildningen ger en bredare insikt till många problemställningar.

Kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden