Referenser

Att vi år efter år får höga betyg på både våra utbildningar och våra utbildare säger sitt tydliga språk. På den här sidan har vi samlat röster från deltagare, uppdrag från kunder samt de testpiloter som gått våra utbildninga. Allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning.

Deltagare berättar

Ny som Chef

Djupa frågeställningar, varierat lärande med diskussioner, rollspel, skrivande. Nyttigt att ha med sig personer från sitt eget företag, mycket relevanta frågor. Gå den!

Ledarskapsutbildning för teamledare

Man behöver inte ha planer på att bli chef eller utpekad teamledare för att gå den. Ledarskap kommer i olika varianter och utbildningen ger en bredare insikt till många problemställningar.

Självledarskap

Bra föreläsare med stor entusiasm, kunskap och god pedagogik. Bra att få teori och öva och tillämpa kunskapen under kursens gång. Denna kurs är den bästa investeringen jag gjort i livet!

Ledarskapsutbildning för teamledare

En bra utbildning som varvar teoriavsnitt med praktiska övningar tillsammans med de övriga deltagarna på utbildningen. Väldigt lärorikt att även diskutera och lyssna på andra.
Profilbild-Marica

Självledarskap

Det var särskilt bra att möta andra med samma mål, bolla tankar, få insikter om sig själv och nya sätt att arbeta med sina uppsatta mål. Givande och lärorik. Reflektion och övningar i varje kapitel.
karla

Ledarskapsutbildning för teamledare

Kursen berör väldigt mycket. Föreläsaren som höll i utbildningen var helt fantastisk hon skräddarsydde utbildningen efter varje deltagares behov. Hon hade ett helt fantastiskt sätt att lära ut.

Kundcase

Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden