Referenser

Att vi år efter år får höga betyg på både våra utbildningar och våra utbildare säger sitt tydliga språk. På den här sidan har vi samlat röster från deltagare, uppdrag från kunder samt de testpiloter som gått våra utbildninga. Allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning.

Deltagare berättar

Ledarskap 2 – Effektiva team

Kursen som jag gick hos er, med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat.

Presentationsteknik och retorik

Dagen varierade teori och praktik och gick mycket fort. Det bästa var att utbildningsdagen anpassades efter deltagarnas behov.

UGL – Utveckling av grupp och ledare

Den ger självinsikt och verktyg att använda för ev fortsatt arbete i ledande roll. Kombinationen av individuell och gruppuppgifter, det gjorde det tydligt med vad som händer och sker i grupper.
Johanna-Sharp

THE – The Human Element

Kursledarna var jätteskickliga, såg och respekterade alla. Det kändes som att jag utvecklades 4 år på 5 dagar.
elisabeth_fogelstrom

Målstyrning för ledare

En komplex kurs som ger en verktyg för att bryta ner mål och föra dem vidare. Jag har gått en utbildning tidigare hos Advantum Kompetens som jag tyckte var bra och givande.

Ny som chef

Mycket praktiskt lärande, mycket korta pauser gjorde att det aldrig blev långtråkigt. Flera stycken på företaget har gått kurs hos Advantum och alla har tyckt den varit väldigt bra.

Kundcase

2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Visste du att

    Vi utbildar
    online

    Ja tack, jag vill lära mig mer online

    Ja tack, jag vill ha hjälp att ställa om