Referenser

Att vi år efter år får höga betyg på både våra utbildningar och våra utbildare säger sitt tydliga språk. På den här sidan har vi samlat röster från deltagare, uppdrag från kunder samt de testpiloter som gått våra utbildninga. Allt för att du själv ska kunna bilda dig en uppfattning.

Deltagare berättar

Strategisk Kompetensutveckling

Det var intressanta och roliga dagar med mycket gruppövningar. Bra att få material både innan och efter utbildningen, då kunde man förbereda sig och repetera efteråt.  

Ledarskap för team och arbetsledare

En bra grund för den som är ny inom ledarskap. Tips och verktyg som man direkt kan implementera i det vardagliga arbetet men också hur man ska tänka långsiktigt.
Jenny_Larsson

Att leda och facilitera workshops

Bra utbildning som ger en övergripande förståelse av hur man håller en effektiv workshop och vilka verktyg som finns att tillgå.

Konflikthantering

Om man vill bli mer medveten om hur man hanterar konflikter kan jag rekommendera utbildningen då man fick bra handfasta tips och råd. Bra blandning av teori och fokus på praktiska exempel och övningar
ref_maria-199x300

Effektiv kommunikation

Under två dagar får du insikter kring alla åtta områden som påverkar din förmåga att kommunicera och som du själv sedan kan arbeta vidare med. Mycket bra och aktiv träning.

Ledarskap för team och arbetsledare

Kursen som lärde ut grundläggande verktyg för ledarskap hade få deltagare, vilket gav många givande diskussioner.

Kundcase

2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden