Rekrytering och intervjuteknik

– kompetensbaserad frågeteknik och rekrytering

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Under vår kurs tränar du på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Konkret utbildning i rekrytering och intervjuteknik

Vår utbildning i rekrytering och intervjuteknik börjar med ett konkret case där vi går igenom förberedande uppgifter, kravprofil och CV-granskning för att sedan bygga vidare på ett antal intervjusituationer. Där får du träna dig i att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Utbildningens innehåll

 • CV-granskning
 • Konsten att tyda ansökningar och betyg
 • Intervjuteknik
 • Frågemetodik – ditt viktigaste verktyg
 • Konsten att hålla den röda tråden
 • Säkerställa att du får svar på rätt frågor
 • Att ställa fördjupande följdfrågor
 • Att lyssna mellan raderna till det som sägs
 • Konsten att gå vidare – även vid undvikande svar
 • Kommunikation
 • Kroppsspråk
 • Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Svåra situationer under intervjun
 • Referenstagning och bedömning

Utbildningens mål

Att få kunskaper och praktiska verktyg i ett kompetensbaserat angreppssätt och en effektiv intervjuteknik för att ge större trygghet i beslutsunderlag inför en rekrytering.

Målgrupp

Chefer, HR-ansvariga och HR-specialister som vill stärka sin förmåga att rekrytera och intervjua.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Jag har fått verktygen att gå in mer på djupet i intervjuerna och våga ställa frågor kring saker som kandidaten försöker undvika.
lovisa_nilsson
Gillade att det var en liten grupp med bred blandning av yrkesroller. Fick med mig hem många nya frågeställningar jag kan använda mig av i intervjusituationer. Mycket bra med de olika casen.
Utbildningen gav mig bra verktyg som jag har anammat och haft nytta av. Jag tänker nu till lite extra när jag arbetar fram frågor för sökprofiler och vid intervjutillfällen.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden