Titel Kurstyp Kompetensnivå Antal dagar
Managers License Ledarskapsutbildning Diplomprogram 12 Boka
Diplomerad ledare 1 Ledarskapsutbildning Diplomprogram 7 Boka
Diplomerad ledare 2 Ledarskapsutbildning Diplomprogram 6 Boka
Arbetsmiljö för chefer Ledarskapsutbildning Arbetsrätt och arbetsmiljö 2 Boka
Arbetsrätt för chefer Ledarskapsutbildning Arbetsrätt och arbetsmiljö 2 Boka
Konflikthantering Ledarskapsutbildning Påbyggnadsutbildningar 2 Boka
Ledarskap 1 – Ny som chef Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 3 Boka
Ledarskap 2 – Effektiva team Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 2 Boka
Ledarskap 3 – Coachande ledarskap Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 2 Boka
Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 2 Boka
Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 2 Boka
Leda på distans Ledarskapsutbildning Påbyggnadsutbildningar 1 Boka
Leda i förändring Ledarskapsutbildning Påbyggnadsutbildningar 2 Boka
Ledarskapsutbildning för teamledare Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 3 Boka
Ny som projektledare Ledarskapsutbildning Grundutbildningar 3 Boka
Svåra samtal – Träningsläger Ledarskapsutbildning Påbyggnadsutbildningar 1 Boka
THE – The Human Element (internat) Ledarskapsutbildning Internatutbildningar 5 Boka
UGL – Utveckling Grupp och Ledare (internat) Ledarskapsutbildning Internatutbildningar 5 Boka
Effektiv kommunikation Att leda sig själv Utbildningar 2 Boka
Självledarskap Att leda sig själv Utbildningar 2 Boka
Att leda och facilitera workshops Pedagogik/Kommunikation Grundutbildningar 2 Boka
Att presentera och utbilda på distans Pedagogik/Kommunikation Påbyggnadsutbildningar 1 Boka
Praktisk pedagogik Pedagogik/Kommunikation Grundutbildningar 2 Boka
Presentationsteknik 1 – Grund Pedagogik/Kommunikation Grundutbildningar 2 Boka
Presentationsteknik 2 – Avancerad Pedagogik/Kommunikation Påbyggnadsutbildningar 2 Boka
Team Pro – certifieringsutbildning HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Lead forward – certifieringsutbildning HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Certifierad Kompetensutvecklare HR HR/Kompetensutveckling 9 Boka
Rekrytering och intervjuteknik HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Strategisk kompetensförsörjning HR HR/Kompetensutveckling 2 Boka

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden