Titel Kurstyp Kompetensnivå Antal dagar Produktblad
Ledarskap 1 – Ny som chef Ledarskapsutbildning Basblock 3 Produktblad saknas Boka
Ledarskap 2 – Effektiva team Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad saknas Boka
Ledarskap 3 – Coachande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad Boka
Ledarskap 4 – Utvecklande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 4 Produktblad Boka
Ledarskap för projektledare Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad Boka
Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare Ledarskapsutbildning Basblock 3 Produktblad Boka
Leda på distans Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad saknas Boka
Kompetensbaserad rekrytering Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad Boka
Konflikter och svåra samtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Utvecklings- medarbetarsamtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad Boka
THE – The Human Element (internat) Ledarskapsutbildning Påbyggnad 5 Produktblad Boka
UGL – Utveckling Grupp och Ledare (internat) Ledarskapsutbildning Påbyggnad 5 Produktblad saknas Boka
Målstyrning för chefer Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad Boka
Leda chefer Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Hälsofrämjande ledarskap Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
Leda i förändring Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Advantum Ledarprogram Ledarskapsutbildning Diplomprogram 9 Produktblad saknas Boka
Kundservice på telefon Affärsmannaskap & Säljutbildning Basblock 2 Produktblad saknas Boka
Målstyrd försäljning Affärsmannaskap & Säljutbildning Basblock 3 Produktblad Boka
Förhandlingsteknik Affärsmannaskap & Säljutbildning Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
Personligt ledarskap Medarbetarskap Basblock 2 Produktblad Boka
Personlig effektivitet Medarbetarskap Basblock 1 Produktblad Boka
Effektiv kommunikation Kommunikation Basblock 2 Produktblad Boka
Presentationsteknik Kommunikation Basblock 2 Produktblad Boka
Kommunikation för tekniker Kommunikation Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
Retorik & argumentationsteknik Kommunikation Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Praktisk pedagogik Pedagogik Basblock 2 Produktblad Boka
Att leda workshops Pedagogik Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Facilitering Pedagogik Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Strategisk kompetensutveckling HR Basblock 2 Produktblad Boka
Konsultativt arbetssätt för HR HR Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
HR i ledningsgruppen HR Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar HR Diplomprogram 6 Produktblad saknas Boka

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden