Titel Kurstyp Kompetensnivå Antal dagar
Managers License Ledarskapsutbildningar Diplomprogram 12 Boka
Diplomerad ledare 1 Ledarskapsutbildningar Diplomprogram 7 Boka
Diplomerad ledare 2 Ledarskapsutbildningar Diplomprogram 6 Boka
Arbetsmiljö för chefer Ledarskapsutbildningar Arbetsrätt och arbetsmiljö 2 Boka
Praktisk arbetsrätt för chefer Ledarskapsutbildningar Arbetsrätt och arbetsmiljö 2 Boka
Konflikthantering Ledarskapsutbildningar Samtal 2 Boka
Ledarskap 1 – Ny som chef Ledarskapsutbildningar Ledarskap 3 Boka
Ledarskap 2 – Effektiva team Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Ledarskap 3 – Coachande ledarskap Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Hälsofrämjande ledarskap Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Leda på distans Ledarskapsutbildningar Ledarskap 1 Boka
Leda i förändring Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Projektledning 1 – Ny som projektledare Ledarskapsutbildningar Team- och projektledning 3 Boka
Projektledning 2 – Ledarskap för projektledare Ledarskapsutbildningar Team- och projektledning 2 Boka
Ledarskapsutbildning för teamledare Ledarskapsutbildningar Team- och projektledning 3 Boka
Målstyrt ledarskap Ledarskapsutbildningar Ledarskap 2 Boka
Svåra samtal – Träningsläger Ledarskapsutbildningar Samtal 1 Boka
THE – The Human Element (internat) Ledarskapsutbildningar Internatutbildningar 5 Boka
UGL – Utveckling Grupp och Ledare (internat) Ledarskapsutbildningar Internatutbildningar 5 Boka
Utvecklings- och medarbetarsamtal Ledarskapsutbildningar Ledarskap 1 Boka
Effektiv kommunikation Att leda sig själv Personlig utveckling 2 Boka
Personlig effektivitet Att leda sig själv Personlig utveckling 1 Boka
Självledarskap Att leda sig själv Personlig utveckling 2 Boka
Att leda och facilitera workshops Pedagogik/Kommunikation Pedagogik 2 Boka
Praktisk pedagogik Pedagogik/Kommunikation Pedagogik 2 Boka
Presentationsteknik 1 – Grund Pedagogik/Kommunikation Presentationsteknik 2 Boka
Presentationsteknik 2 – Avancerad Pedagogik/Kommunikation Presentationsteknik 2 Boka
Presentera och utbilda på distans Pedagogik/Kommunikation Presentationsteknik 1 Boka
Team Pro – certifieringsutbildning HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Lead forward – certifieringsutbildning HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Diplomerad Kompetensutvecklare HR Diplomprogram 9 Boka
Rekrytering och intervjuteknik HR HR/Kompetensutveckling 1 Boka
Strategisk kompetensförsörjning HR HR/Kompetensutveckling 2 Boka

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden