Titel Kurstyp Kompetensnivå Antal dagar
Ledarskap 1 – Ny som chef Ledarskapsutbildning Basblock 3 Boka
Ledarskap 2 – Effektiva team Ledarskapsutbildning Basblock 2 Boka
Ledarskap 3 – Coachande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 2 Boka
Ledarskap 4 – Utvecklande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 4 Boka
Ledarskap 4 – Transformerande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 2 Boka
Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper – och det indirekta ledarskapet Ledarskapsutbildning Basblock 2 Boka
Ny som projektledare Ledarskapsutbildning Basblock 3 Boka
Svåra samtal – Träningsläger Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Boka
Ledarskap och kommunikation för projektledare Ledarskapsutbildning Basblock 2 Boka
Ledarskapsutbildning för team- och arbetsledare Ledarskapsutbildning Basblock 3 Boka
Kompetensbaserad rekrytering Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Boka
Konflikter och svåra samtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Boka
Utvecklings- medarbetarsamtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Boka
THE – The Human Element (internat) Ledarskapsutbildning Påbyggnad 5 Boka
UGL – Utveckling Grupp och Ledare (internat) Ledarskapsutbildning Basblock 5 Boka
Målstyrning för ledare Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Boka
Leda i förändring Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Boka
Advantum Ledarprogram Ledarskapsutbildning Diplomprogram 9 Boka
Självledarskap Medarbetarskap Basblock 2 Boka
Personlig effektivitet Medarbetarskap Basblock 1 Boka
Presentationsteknik 2 – Avancerad Kommunikation Påbyggnad 2 Boka
Effektiv kommunikation Kommunikation Basblock 2 Boka
Presentationsteknik Kommunikation Basblock 2 Boka
Praktisk pedagogik Pedagogik Basblock 2 Boka
Att leda workshops Pedagogik Påbyggnad 2 Boka
Facilitering Pedagogik Påbyggnad 2 Boka
Arbetsrätt för vd HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 0.5 Boka
Avtal om avslut av anställning HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 1 Boka
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
Arbetsmiljö för chefer HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsmiljö 2 Boka
Arbetsmiljö för skyddsombud HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsmiljö 2 Boka
Arbetsrättsliga utmaningar HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Diplomprogram 6 Boka
Crash course HR för icke-HR HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 2 Boka
Diskrimineringsfrågor i praktiken HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
Grundläggande arbetsrätt HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
HR-analys och nyckeltal för HR HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 1 Boka
HR i ledningsgruppen HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 2 Boka
Kränkande särbehandling HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsmiljö 1 Boka
Lönekartläggning i praktiken HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 0.5 Boka
Strategisk kompetensutveckling HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 2 Boka
Svåra frågor inom arbetsrätten HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
Talent Management 1: Grundutbildning med praktiska verktyg HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 1 Boka
Talent Management 2: Framtidens organisation HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt HR 1 Boka
Uppsägningar – pga arbetsbrist och personliga skäl HR, Arbetsmiljö och Arbetsrätt Arbetsrätt 1 Boka
New as manager Engelskspråkiga kurser Basblock 3 Boka
Presentation skills Engelskspråkiga kurser Basblock 2 Boka
Crash course in Swedish employment law Engelskspråkiga kurser Basblock 0.5 Boka
UGL in English – Understanding Group and Leader Engelskspråkiga kurser Diplomprogram 5 Boka

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden