Leda på distans och hybrida team

– att leda på distans kräver tydligt hybridledarskap

Att arbeta på distans har kommit att bli något som är en del av mångas vardag. Vad bör man som ledare tänka på för att få till ett bra arbetssätt på distans? Hur får man kommunikationen tydlig och effektiv? Få de rätta verktygen på vår utbildning Leda på distans och hybrida team.

Vad är fallgroparna med distansarbetet? Och hur kan man skapa en bra teamkänsla och dialog – även när man inte ses fysiskt? Detta och många andra frågor tas upp under dagen som utvecklar ditt hybridledarskap.

Under ledarskapsutbildningen får du praktiska verktyg för din vardag och du får konkreta tips och arbetsmetoder att använda på hemmaplan. Fokus ligger på specifika utmaningar när det kommer till distansledarskap, och den extra tydliga kommunikation och uppföljning som blir viktig. En del är att prata kring hur olika webbmöten och telefonavstämningar kan göras tydligare och effektivare och ger tips om hur tekniken kan stärka samarbetet – rätt använd. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans.

Utbildningens innehåll

Att arbeta på distans

 • Vad betyder distans? Olika typer av distansledarskap
 • Vad behöver vi säkerställa?
 • Vad är utmaningarna?

Ledarskap på distans

 • Framgångsrikt ledarskap – var är nycklarna?
 • Vilka ledarbeteenden behöver stärkas?
 • De kommunikativa utmaningarna
 • Tillit och ansvar – två nyckelord – vad betyder det i praktisk tillämpning?

Teamets roll på distans

 • Vad händer i team på distans?
 • Vilka metoder kan vi använda för att nå varandra?
 • Hur utvecklar vi teamet på distans?

Självledarskap

 • Att skapa struktur och hållbarhet på distans över tid
 • Mitt ansvar och mina medarbetares ansvar

Enskilda samtal på distans

 • Hur når vi närhet i samtalet via skärm?
 • Uppföljning och avstämningar
 • Feedbacksamtal och andra samtal

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att stärka distansledarskapet.

Målgrupp

För dig som leder ett team som inte ses fysiskt varje dag.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Detta ingår

PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden