Vi tål att jämföras

Ladda ner en checklista för att jämföra med andra utbildningsföretag!

Detta ingår i priset på våra öppna utbildningar:

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • E-learning ingår. En extra timmes fördjupning och lärande – med ett extra diplom.
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat
 • Maxie. Digital coach stöttar dig hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8-16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida
 • Kursmaterial både digitalt och fysiskt. Checklistor och metodmaterial tar du med dig

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • Dubbla diplom. Ett för din klassrumsträning. Ett för din e-learning. Två utbildningar i en.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden