Praktisk arbetsrätt för chefer

– en grund som ger trygghet i chefsrollen

Som chef eller arbetsledare med personalansvar kan det vara svårt att veta vilka personalfrågor som är arbetsrättsligt reglerade och vilka skyldigheter/vilket ansvar man har som arbetsgivarrepresentant. Den här utbildningen hjälper dig att förstå vilket ansvar du har som chef samt vilken roll och ansvar medarbetare respektive facket har i olika frågor.

Under dagarna får du lära dig hantera frågor om att anställa, vad som gäller under anställningen samt att avsluta anställningar. Vi går också igenom kommande förändringar inom LAS. Med mer insikt och kunskap kan du undvika felbeslut och kostsamma misstag när det gäller personalfrågor.

Utbildningen varvar korta teoripass med övningar och case från verkligheten. Under eftermiddagen dag två jobbar vi med ett aktuellt AD-fall där halva gruppen agerar arbetstagare och andra halvan arbetsgivare. Praktiska checklistor och mallar ingår.

Utbildningens innehåll

Den svenska modellen

 • Arbetsmarknadens parter och spelregler
 • Medbestämmande i arbetslivet; informations- och förhandlingsskyldighet
 • Kollektivavtal; innehåll och betydelse
 • Modernisering av arbetsrätten – förändringar i LAS

Att anställa

 • Rekrytering; legala aspekter
 • Diskriminering och positiv särbehandling
 • Anställningsformer enligt LAS
 • Anställningsavtal; innehåll och betydelse
 • Skyldigheter i anställningen

Pågående anställning

 • Arbetstidsregler; arbetstid, övertid, mertid, rast, paus och vila
 • Semesterledighet enligt lag och andra modeller
 • Föräldraledighet och ledighet för vård av barn
 • Andra ledigheter enligt lag och kollektivavtal
 • Nedsatt arbetsförmåga och arbetsanpassning
 • Lika rättigheter och möjligheter
 • Hur hantera bristande prestationer
 • Förändring av anställningen

Att avsluta anställningar

 • Avsluta provanställning
 • Tidsbegränsad anställning upphör
 • Uppsägning pga. arbetsbrist
 • Uppsägning pga. personliga skäl
 • Avskedande
 • Frivillig överenskommelse

Ett fall i Arbetsdomstolen

 • Arbetstagarens perspektiv
 • Arbetsgivarens perspektiv
 • Domskäl och domslut

Utbildningens mål

Att få en grundläggande förståelse, kunskaper och praktiska verktyg inom de viktigaste arbetsrättsliga områdena kring ett anställningsförhållande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar, HR-medarbetare eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Jag upplevde kursledaren som kompetent och intressant att lyssna på. Jag är väldigt förtjust i er läroportal, den förberedde mig väl inför kursen och höjde mina förväntningar.
karin_ralfsson

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden