Deltagare berättar

Välj utbildningsområde

Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Öka kunskapen inom ledarskap

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Få deltagare, vilket gav många givande diskussioner

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Prioriteringar och delegering

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Grundläggande verktyg för ledarskap

Arbetsmiljö för chefer

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Att lära mer om krav och regler för en bättre arbetsmiljö

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Läraren

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Vi kommer tänka ännu mer på även det psykosociala och inte bara den fysiska säkerheten

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Supernyttig, tänkvärd och intressant – alla med team och personal ansvar bör gå den!

Ledarskap 2 – Effektiva team

Kursen som jag gick hos er, med min dåvarande ledningsgrupp, var mer eller mindre avgörande för att vi snabbt kunde skapa förutsättningar för ett bra verksamhetsresultat. Vi lyckades på kort tid skapa ett bra resultat tillsammans.

Presentationsteknik och retorik

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?

  • Känna mig mer bekväm med att presentera med och utan tekniska hjälpmedel
  • Bättre på att hålla tiden under presentationen
  • Anpassa innehållet efter målgruppen

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?

  • Att den innehöll både e-learning och en fysisk utbildningsdag
  • Att utbildningsdagen anpassades efter deltagarnas behov

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

  • Använda tipsen för att hantera stress och nervositet
  • Förbereda mig muntligt för att se hur lång tid presentationen tar
  • Göra en målgruppsanalys

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?

Grundutbildning i presentationsteknik

Varför valde du just Advantum Kompetens?

Företagsanpassad utbildning för JM

Övriga tankar

Dagen varierade teori och praktik och gick mycket fort

UGL – Utveckling av grupp och ledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Jag vill vidareutveckla min förmåga att kommunicera, ge feedback och jobba aktivt med grupputveckling på min arbetsplats.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Kombinationen av individuell och gruppuppgifter, det gjorde det tydligt med vad som händer och sker i grupper.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Jag kommer använda mig utav ”jagbudskap” som ett verktyg vid feedback.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Den ger självinsikt och verktyg att använda för ev fortsatt arbete i ledande roll.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Jag letade efter en utbildning som passade både i tid och plats, och hittade den hos er.

Övriga tankar:
Mycket nya tankar med mig hem samt fantastisk trevlig miljö och god mat.

Johanna-Sharp

THE – The Human Element

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Personlig utveckling. Öka min förmåga att jobba ännu bättre i grupp och öka min självinsikt.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Kursledarna var jätteskickliga, såg och respekterade alla.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Ha större tolerans för dem som jag tidigare lätt blev irriterad över. Inte bedöma vare sig mig själv eller andra utifrån resultat och beteende i första hand utan utifrån den de är.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Se till att vara pigg, utvilad och i mentalt god form eftersom det vänder ut och in på en hel del valda sanningar. Försök ha en öppenhet inför alla övningar så kommer det ge mest. Du kan alltid i efterhand låta bli att ta till dig vissa saker om du så vill men gå in i det med öppna ögon.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Jag gick UGL via er och den var också fantastisk för min utveckling

Övriga tankar
Det kändes som att jag utvecklades 4 år på 5 dagar

elisabeth_fogelstrom

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden