Deltagare berättar

Välj utbildningsområde
Filtrera på utbildning

Strategisk Kompetensutveckling

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?

Svar: Att få mer kunskap och verktyg för att kunna jobba mer strategiskt med kompetensförsörjning i vår organisation. Få ett bredare perspektiv.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?

Svar: Det var intressanta och roliga dagar med mycket gruppövningar. Bra att få material både innan och efter utbildningen, då kunde man förbereda sig och repetera efteråt.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

Svar: Vi arbetar just nu med att ta fram en kompetenspolicy som är baserat på utbildningsmaterialet. Den är en del i vårt arbetet med att införa en modell och process för strategisk kompetensförsörjning.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?

Svar: En intensiv och rolig utbildning (digital) om hur man praktiskt kan arbeta effektivare med kompetensförsörjning.

Varför valde du just Advantum Kompetens?

Svar: Tips från chefen.

Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?

Svar: Vi gjorde en omorganisering i företaget och vi Teamledare kände att vi gärna ville stärka våra grundkunskaper i att leda utan att vara chef.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?

Svar: Tydligt upplägg och vi var inte för stor grupp så vi hade möjlighet att diskutera öppet i större och mindre grupper.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?

Svar: Påminna mig själv och mitt Team att kommunikation och tydlighet i det vi gör är nyckel till framgång. Jobba för en positiv feedbackkultur

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?

Svar: En bra grund för den som är ny inom ledarskap. Tips och verktyg som man direkt kan implementera i det vardagliga arbetet men också hur man ska tänka långsiktigt. Verktyg för att hantera olikheter i ett Team

Varför valde du just Advantum Kompetens?

Svar: Vi sökte på nätet efter en relevant utbildning för våra förväntningar och fann Advantum Kompetens som erbjuder flertal olika ledaskapsutbildningar.

Övriga tankar:

Bra föreläsare och information inför kursstarten.

Jenny_Larsson

Att leda och facilitera workshops

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Att bli bättre på och känna mig tryggare i att leda workshops. Även att få verktyg som jag kan använda i själva workshoppandet.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
De olika verktyg man kan använda sig av som vi gick igenom.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Lägga större vikt vid planeringen innan workshop.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Bra utbildning som ger en övergripande förståelse av hur man håller en effektiv workshop och vilka verktyg som finns att tillgå.

Varför valde du just Advantum Kompetens?
Utifrån utbildningens beskrivning samt kursdatum.

Konflikthantering

Vad var ditt/ert syfte med att genomföra utbildningen?
Jag ville bli mer medveten om hur jag hanterar konflikter.

Vad tyckte du om utbildningens upplägg under dagen/dagarna och var det något du tyckte var särskilt bra (övningar, diskussioner)? Bra blandning av teori och fokus på praktiska exempel och övningar.

Vad kommer du göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Jag har blivit mer medveten om konflikter och hur de uppkommer och kan lösas Jag vet nu bättre hur jag kan förbereda mig och hantera konflikter när de uppstår.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som är intresserad av att gå den?
Om man vill bli mer medveten om hur man hanterar konflikter kan jag rekommendera utbildningen då man fick bra handfasta tips och råd.

Varför valde du/ni Advantum Kompetens?
JM centralt har avtal med Advantum Kompetens och rekommenderade denna.

ref_maria-199x300

Effektiv kommunikation

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Vi har ibland många möten och konferenser, där man i sin roll skall informera och vara ledare i rummet. Här ville jag bli säkrare i rollen och få fler verktyg.

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Helheten. Att få insikter om alla olika delar inom området ”kommunikation” och vad som påverkar hur man kan nå fram genom ”bruset”. Inte så enkelt som man tror alla gånger att få fram sitt budskap. Speciellt bra var att lära mig att klart uttala vad jag förväntar mig av mottagaren och inte se det som självklart. Att bli tydligare här helt enkelt. Och att förstå att vi alla tänker olika och tar emot kommunikationen på olika sätt.

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen? Eller vad gör du redan idag annorlunda?
Jag pratar högre, lyssnar bättre och lyssnar utan att avbryta. Jag uttrycker tydligare mina förväntningar i dialogen och i mitt indirekta ledarskap. Och jag ger också mer kvalitativ feedback när det behövs.

Har du fått någon respons från din chef efter utbildningen?
Spontant har chefen märkt skillnad, och vi ska ha ett uppföljningsmöte om ett tag och prata vidare om de resultat som han också ser och att jag får återkoppling på det och jobbar vidare.

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Under två dagar får du insikter kring alla åtta områden som påverkar din förmåga att kommunicera och som du själv sedan kan arbeta vidare med. Just helheten och självinsikten tillsammans med olika tips är bra. Och att man skapar sin egen personliga handlingsplan utifrån egna behov. Mycket bra och aktiv träning.

Ledarskap för team och arbetsledare

Vad var ditt syfte med att gå utbildningen?
Öka kunskapen inom ledarskap

Vad tyckte du var särskilt bra med utbildningen?
Få deltagare, vilket gav många givande diskussioner

Vad kommer du framför allt att göra annorlunda som ett resultat efter utbildningen?
Prioriteringar och delegering

Hur skulle du beskriva utbildningen för någon som funderar på att gå den?
Grundläggande verktyg för ledarskap

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden