Gör din egen Kompetensanalys™

Med våra Kompetensanalyser™ kan du skapa en bra överblick över dina kompetenser och vilka områden du vill utveckla. Nedan analyser är utarbetade för olika ledarroller och en generell medarbetarroll. Skicka in din analys till oss och be om ett personligt förslag på utvecklingstrappa och plan för din egen roll. Eller gå in och se exempel på utvecklingstrappor för olika roller där vi ger förslag på utveckling i olika steg. Analyserna och rådgivningen är gratis och vill du prata med oss om både dina egna och dina medarbetares behov och utmaningar når du oss enklast på 08-410 40 650.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden