Projektledning 2 – Ledarskap för projektledare

– konsten att utveckla starka projektteam

Projektledaren är en roll med många utmaningar där färdigheter inom ledarskap och kommunikation många gånger är avgörande för att, inom givna tidsramar och med begränsade resurser, nå uppsatta mål.

Den här utbildningen fokuserar på projektledarrollen ur ett ledarskapsperspektiv och med kommunikationen i fokus i de olika faserna i projektet. De kommunikativa övningarna ger insikter i hur olika sätt att kommunicera på ger olika resultat, vikten av att anpassa sin kommunikation och att ha metoder för såväl individuella samtal som för möten i grupp för att leda ett projekt framgångsrikt.

Utbildningens innehåll

 • Projektledarens ledarfokus
 • Olika faser och olika behov av kommunikation
 • Projekt och koppling till förändring
 • Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
 • Olika kommunikationsstilar och situationsanpassning
 • Att få andra att vilja – konsten att sälja in budskap
 • Kreativa metoder för skapande möten
 • Metoder för informations- och beslutsmöten
 • Teamledarskap och gruppers effektivitet
 • Att leda en grupp i olika faser av utveckling
 • Individuellt ledarskap
 • Feedback
 • En projektledares utmaningar

Utbildningens mål

Att få en förståelse för hur man som projektledare kan både anpassa och vässa sin kommunikativa förmåga till olika situationer och personer
Att få en större bredd av metoder för att kommunicera effektivt – såväl i presentationer som i möten och grupp.

Målgrupp

Alla som i sin roll har att leda projekt och vill stärka sin förmåga att leda projektgrupper mot satta mål och resultat.

Förkunskaper

En förförståelse av projektmetodik och projektledningsmodeller är önskvärt. Exempelvis Projektledning 1 – Ny som projektledare eller liknande.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Det som var särskilt bra med kursen var att det var mycket praktiska övningar blandat med en bra pedagogik.
Det som var särskilt bra med utbildningen var att vi var en mindre grupp och att vi arbetade med olika case som alla lätt kunde förstå.
Hela konceptet och upplägget var bra. Efter utbildningen kommer jag att tänka på att göra mer av förarbete inför ett projekt och ha klarare avstämningspunkter.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden