THE – The Human Element (internat)

– lär dig mer om dig själv, dina rädslor och drivkrafter

Ökad självinsikt och utvecklad förståelse för egna beteendemönster – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

Utbildningen utgår från att människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta medvetna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller omedvetna. Ge dig själv en möjlighet att tillsammans i grupp utforska ditt eget inre och ditt eget sätt att agera på. Varför gör du som du gör?

THE är en internatutbildning som börjar måndag förmiddag och slutar fredag eftermiddag. Övningar och träningspass varvas med reflektion, fakta och teoriavsnitt kring mänskliga beteenden och psykologiska mönster. Kursveckan är både utvecklande och kan samtidigt vara utmanande.

Logi tillkommer då utbildningen görs i internatform och du behöver kunna vara med även på kvällspass och inte ha andra aktiviteter under veckan.

Utbildningens innehåll

 • Ökad självkänsla för ökad handlingskraft
 • Hitta vad som är viktigt i ditt liv
 • Medvetet och omedvetet agerande – förstå varför du gör som du gör
 • Den goda organisationen – förbättrad kommunikation är grunden för ökad effektivitet
 • Var finns min egen profil i beteendemönstret?
 • Ökad självinsikt från beteende in till kärnan
 • Att förstå sina egna rädslor
 • Få en bättre relation till dig själv för att skapa bättre relationer med andra
 • Aktiv feedback på sina egna beteenden i grupp ökar självinsikten
 • Kommunikation med tillit och öppenhet
 • Beteenden utifrån grundmönstren: tillhöra, kontroll, öppenhet
 • Med större självinsikt ökar förmågan att arbeta effektivt med andra
 • Hur kan man arbeta för att minska antalet konflikter?
 • Att nå en ökad öppenhet leder till utveckling
 • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning

Utbildningens mål

Förståelse för hur egna beteenden och egna behov/känslor och självbild påverkar dig själv och andra.

Målgrupp

Alla som vill utvecklas personligen och få en större självkännedom.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men THE är en intensiv kurs där det krävs mycket av dig som deltagare i övningar och reflektioner, därför bör du vara i god balans inför utbildningen.

Logi

Stockholm – Bommersvik

10 800 kr

Bommersvik konferensanläggning är vackert beläget mellan Järna och Nykvarn, vid sjön Yngern med närhet till både Stockholm och Södertälje.

+46 (0)8 – 552 410 00
receptionen@bommersvik.se
http://www.bommersvik.se

Skåne, Båstad – Hovs Hallar

8 900 kr
(Nytt pris 2023: 9 500 kr, gäller alla kursveckor från 13 mars 2023 och framåt)

Hovs Hallar ligger omgivet vid Laholmsbukten. Här möts Hallandsåsen och havet på ett mycket dramatiskt sätt med höga uppspruckna klippbranter, raukar, klapperstensfält och grottliknande formationer. Naturen bjuder på uppfriskande promenader så ta med lämpliga kläder och fritidsskor när du besöker Hovs Hallar.

0431-44 83 70
info@hovshallar.com
http://www.hovshallar.se

Referenser från deltagare

Kursledarna var jätteskickliga, såg och respekterade alla. Det kändes som att jag utvecklades 4 år på 5 dagar.
elisabeth_fogelstrom
En utbildning där man i lugn och ro jobbar med sin egen och andras självkännedom. Atmosfären är vänlig och stödjande. Jag åkte från kursen med en känsla av inre frid.
Jag gick utbildningen för att öka min självinsikt och självkänsla för ett bättre samarbete med andra. En superbra kurs för att lära känna dig själv (och andra)! Rekommenderar verkligen alla att gå den

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden