THE – The Human Element (internat)

Ökad självinsikt och utvecklad förmåga att samarbeta effektivt – det är i korta ordalag vad en utvecklingsinsats grundad på The Human Element (THE) innebär.

Utbildningen utgår från att människor behöver känna tillit för att kunna arbeta effektivt tillsammans. Ju bättre självkänsla och självinsikt vi har desto lättare kan vi också fatta medvetna beslut och agera på ett tillitsskapande sätt hellre än att agera utifrån egna rädslor och försvar – medvetna eller omedvetna.

THE bygger på psykologen Will Schutz teori om relationer mellan människor. Teorin kallade han FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation). FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteendenivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslonivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Hur skulle en ökad förståelse för dina rädslor och försvar bidra till en bättre vardag för dig både på jobbet och hemma? Ditt eget rykte inom dig själv, hur ser det ut? Vill du lära dig fatta hållbara och kraftfulla beslut som blir genomförda? Ge dig själv möjlighet att utforska detta och mycket mer som påverkar ditt sätt att vara.

VÄRDE

 • Göra egna val i livet som är mer hälsosamma både på kort och på lång sikt.
 • Alla har vi vår historia, om vi förstår det och hur det kan påverka våra beteenden och vår val i livet har vi lättare att förstå och möta både oss själva och andra.
 • Ökad förståelse både för dig själv och andra vilket gör dig tryggare och lugnare med mindre energiläckage, bidrar till en bättre arbetsmiljö och en högre effektivitet.

Och hur går detta till?

 1. Om dig själv i relation till andra människor (vad du gör och vad du vill göra)
 2. Om dig själv i relation till dig själv (rädslor, försvar och självkänsla)
 3. Om dig själv i relation till grupp och organisation och beslutsfattning (hur påverkar våra olikheter oss i vår arbetsvardag och i våra beslut och hur kan vi bli mer effektiva)

The Human Element är en internatutbildning som börjar måndag kl. 10:00 och avslutas kl. 15:00 på fredagen. Övningar, träningspass och fokus på oss som individer varvas med fakta och teoriavsnitt som berör ledarskap och organisationsutveckling. Kursveckan är både utvecklande och kan samtidigt vara utmanande.

 

Logi tillkommer. 
Stockholm: Bommersvik 10 100 kr
Skåne: Båstad, Hovs Hallar 8 800 kr

Utbildningens innehåll

 • Konsten att skapa effektiva och självgående grupper
 • Ökad självkänsla för ökad handlingskraft
 • Hitta vad som är viktigt i ditt liv
 • Medvetet och omedvetet agerande – Förstå varför du gör som du gör
 • Den goda organisationen – förbättrad kommunikation är grunden för ökad effektivitet
 • Var finns min egen profil i beteendemönstret?
 • Ökad självinsikt från beteende in till kärnan
 • Att förstå sina egna rädslor
 • Få en bättre relation till dig själv för att skapa bättre relationer med andra
 • Aktiv feedback på sina egna beteenden i grupp ökar självinsikten
 • Kommunikaton med tillit och öppenhet
 • Beteenden utifrån grundmönstren: tillhöra, kontroll, öppenhet
 • Med större självinsikt ökar förmågan att arbeta effektivt med andra
 • Hur kan man arbeta för att minska antal konflikter?
 • Att nå en ökad öppenhet leder till utveckling
 • Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning

Utbildningens mål

Förståelse för hur egna beteenden och egna behov/känslor och självbild påverkar dig själv och andra.

Målgrupp

Alla som vill utvecklas personligen och få en större självkännedom.

Max 10 deltagare.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men THE är en intensiv kurs där det krävs mycket av dig som deltagare i övningar och reflektioner, därför bör du vara i fysisk och psykisk balans inför utbildningen.

Referenser från deltagare

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden