Diplomerad ledare 2

– diplomprogram som tar ditt ledarskap till nästa nivå

Är du erfaren chef eller ledare och redo att ta nästa steg i din karriär och utveckla dig och din kompetens mot ett ledardiplom? Du har redan gått grundutbildningar i ledarskap och vill utveckla dig till nästa nivå. Tre utbildningar som tar dig till Diplomerad ledare 2.

Du går i tre steg de ledarutbildningar som du i just din ledarroll har behov av. Du börjar med Transformerande Ledarskap som ger självinsikt och bygger på i två steg med ytterligare två ledarutbildningar. Du avslutar med den digitala Chefsskolan där du leder ett virtuellt team och gör övningar och tester. När du klarat de tre delarna och kunskapstestet så får du ditt diplom – Diplomerad ledare 2.

Vilka utbildningar i kombination som är rätt för just dig hjälper våra rådgivare och våra Kompetensprofiler dig att få fram. Du har två år på dig att gå programmets tre steg och du väljer datum i det öppna kursprogrammet som passar dig. I Stockholm, Göteborg, Malmö eller om du vill delta digitalt.

Utbildningens innehåll

Steg 1 – Transformerande ledarskap – 2dgr

Få en starkare bild av ditt ledarskap med Lead Forward. Analys av ditt eget ledarskap ger självinsikt med feedback från ditt team. Två dagar som ger dig en tydlig bild av dina styrkor och din potential. Utbildningen varvar korta faktapass med övningar och reflektioner i grupp och skapar även ett nätverk av andra personer som du kan hålla kontakt med och få stöd av. Verktyget och analysen bygger på den forskningsbaserade modellen Full Range Leadership Model och du skapar tillsammans i gruppen din egen handlingsplan för att stärka och utveckla dig som ledare.

Steg 2 – Utveckla din kommunikativa förmåga – 2 dgr

Det finns flera ledarprogram som utvecklar din förmåga att kommunicera. Vilken som är rätt för dig diskuterar vi i den inledande analysen när vi sätter programmet. Effektiv kommunikation kan vara en bra utbildning för att med ett bredare fokus stärka din förmåga att nå fram. Behöver du stärka din förmåga att lösa konflikter kan Konflikthantering vara en bra utbildning för att få en större trygghet och verktygslåda för att lösa konflikter.

Steg 3 – Led med ett starkare fokus – 2 dgr  

I det sista steget finns flera vägval beroende på just din situation. Kanske står du inför stora förändringar, då är utbildningen Leda i förändring ett bra alternativ. Leder du andra chefer är Leda chefer och ledningsgrupper en bra utbildning där du får insikt om det indirekta ledarskapets utmaningar och verktyg som skapar en högre grad av effektivitet i ditt ledarskap som chef över andra chefer.

Steg 4 – Digitala Chefsskolankunskapstest och fördjupning – 6 timmar

Du gör efter de tre utbildningarna en repetition och förstärkning av dina kunskaper med hjälp av den Digitala Chefsskolan och får möjlighet att träna och öva på ditt virtuella team i organisationen Ypsilon. När du klarat de tre delarna och övningarna så har du möjlighet att ta ut ditt Diplom – Diplomerad ledare 2.

Målgrupp

För dig som har en medarbetargrupp som kan ge återkoppling på dina ledarbeteenden de senaste sex månaderna eller längre.

E-learning – Digitala Chefsskolan – tre delar

  • Del 1 – Att leda sig själv
  • Del 2 – Att leda andra
  • Del 3 – Att leda verksamheten

Läs mer och se ett intro här.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden