Ledarskapsutbildning för teamledare

– leda utan att vara chef

Att vara ledare för gruppen och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Mycket av rollen handlar om att vägleda andra och att säkerställa att samspelet i gruppen fungerar. Feedback och coaching är viktiga inslag i rollen liksom tydlighet i värderingar och spelregler. Att veta vad som ska göras är en sak men lika viktigt är hur det görs. I vår utbildning för teamledare och arbetsledare får du en konkret verktygslåda för ditt dagliga ledarskap.

Utbildning för teamledare som ger dig…

Praktisk träning med fokus på kommunikation och motivation. Diskussioner, erfarenhetsutbyte och egen reflektion är också viktiga delar i vår kurs. Du får många nya insikter och förståelse för rollen som teamledare eller arbetsledare. Under kursens gång tränar du också på användbara metoder för hur du coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar ditt team.

Utbildningens innehåll

Dag 1 – Att leda och känna sig själv

 • Rollen som teamledare
 • Självledarskap
 • Självförtroende
 • Självförmåga
 • Balans och stress
 • Kommunikation och tydlighet
 • Framgångsrikt ledarskap

Dag 2 – Leda andra och teamet

 • Teamutveckling
 • Olikheter i teamet
 • Motivationsfaktorer och beteenden
 • Tydliga spelregler
 • OBM – Konsekvensstyrning
 • Coaching som synsätt

Dag 3 – Leda i vardagen mot målen

 • Att leda i vardagen
 • Mål och att stötta andra
 • Planering och prioritering
 • Delegering och uppföljning
 • Tydlighet genom feedback
 • Att hantera dagliga situationer och dilemman – caseövningar
 • Personlig handlingsplan

Utbildningens mål

Att få konkreta verktyg och insikter i teamledarrollen som ger grunden för ett tydligt och motiverande ledarskap.

Målgrupp

Alla som har behov av att bli tydligare i sin ledarroll men som inte har ett formellt personalansvar, så som teamledare, arbetsledare, projektledare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid. Utbildningen har en Lärkarta® vårt verktyg för snabb inlärning med hjärnans sätt att lära i fokus.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Man behöver inte ha planer på att bli chef eller utpekad teamledare för att gå den. Ledarskap kommer i olika varianter och utbildningen ger en bredare insikt till många problemställningar.
En bra utbildning som varvar teoriavsnitt med praktiska övningar tillsammans med de övriga deltagarna på utbildningen. Väldigt lärorikt att även diskutera och lyssna på andra.
Profilbild-Marica
Kursen berör väldigt mycket. Föreläsaren som höll i utbildningen var helt fantastisk hon skräddarsydde utbildningen efter varje deltagares behov. Hon hade ett helt fantastiskt sätt att lära ut.
För mig var det toppen med intensiva dagar men många pauser. Jag har svårt att sitta och bara lyssna hela dagar så det var en bra mix av föreläsning, eget arbete, bolla med andra och fikapauser.
Hjertstrand Jenniferl
En bra grund för den som är ny inom ledarskap. Tips och verktyg som man direkt kan implementera i det vardagliga arbetet men också hur man ska tänka långsiktigt.
Jenny_Larsson
Kursen som lärde ut grundläggande verktyg för ledarskap hade få deltagare, vilket gav många givande diskussioner.
Det som jag tyckte var särskilt bra med dagarna var att det var bra kursledare och framöver kommer jag avsätta mer tid för planering och reflektioner. Det är en bred utbildning som rör många ämnen.
Vi fick lära oss lite om mycket och att i princip allt kändes relevant. En bred introduktionsutbildning till ledarskapet med dess olika utmaningar.
Sharon
Vad som var särskilt bra med utbildningen var bredden på kursen med fokus på att bli bättre som ledare. Jag kommer att arbeta för att minimera tidstjuvarna och vara tydligare i all kommunikation.
En mycket nyttig basutbildning med enkla och konkreta exempel som man direkt kan implementera i vardagen. Inget komplext över huvud taget och rent logiska arbetsmetoder och verktyg som är oerhört nytt
Referens Sofie Glimne

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vilken utbildning är rätt för dig?

  Gör din Egen LEDARanalys™

  Få personlig rådgivning och förslag på utvecklingstrappa för din roll – helt kostnadsfritt!