Arbetsmiljö för chefer

– Grunden i ett hälsofrämjande ledarskap

Som chef eller arbetsledare har du en viktig roll där du inte bara ska säkerställa att dina medarbetare skyddas mot olyckor eller ohälsa i arbetet utan också se till att det är ett gott arbetsklimat. Där arbetsbelastningen är hälsosam och medarbetarna har möjlighet att påverka sitt arbete, får stöd och goda förutsättningar att samarbeta.

I den här utbildningen lär du dig bland annat vad du som chef har för ansvar, hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa. Vi går igenom alla aspekter av arbetsmiljön, den fysiska, den organisatoriska och den sociala. Du får kännedom om aktuella lagar och regler samt det systematiska arbetsmiljöarbetet med främjande och aktiva åtgärder.

Du lär dig bland annat

 • Arbetsmiljön – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
 • Vad gäller vid hemarbete
 • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Det personliga straffansvaret
 • Skapa hälsosam arbetsbelastning
 • Främja lika rättigheter och möjligheter
 • Förebygga och hantera
  • Ohälsa och sjukdom
  • Kränkande särbehandling
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – undersöka, riskbedöma, åtgärda & kontrollera

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Tidigare kursdeltagare

Gunilla_Permeus
En mycket bra kurs, tydlig, lätt att hänga med i, grundläggande, bra exempel, duktig lärare och bra diskussioner. Balans mellan att lyssna och diskutera. Det blev aldrig långtråkigt. Bra tempo!
Gunilla Permeus
HR partner
Riksgälden
Supernyttig, tänkvärd och intressant – alla med team och personal ansvar bör gå den!
Carina Aldhammer
Logistik chef
ANCR

Se alla referenser

Liknande kurser

Praktisk arbetsrätt för chefer

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*