Diplomerad Kompetensutvecklare

– kompetensutveckling från A–Ö

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet genomförs digitalt i åtta steg som sedan avslutas med ett diplomeringsscase i klassrum under en dag. Ett diplomeringsprogram på 40 timmar totalt.

Varje pass är 3 timmar långt och genomförs via Teams där vi går igenom modellsynsätt och teori, skapar insikter och delar erfarenheter. Efter varje steg görs hemuppgifter i lärtriader där grupper om tre arbetar vidare och praktiserar kunskaperna i tydliga steg.

Efter de åtta stegen träffas ni i gruppen live för den casebaserade examensdagen där ni redovisar och får feedback på er examensuppgift.

Datum

VT 23

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 9 feb 09.00-12.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 7 mar 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 29 mar 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 20 apr 09.00-12.00
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 4 maj 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 16 maj 09.00-12.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 31 maj 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 13 jun 09.00-12.00
Examenscase 21 jun 09.00-17.00


HT 23

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 25 sep 09.00-12.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 10 okt 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 25 okt 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 10 nov 09.00-12.00
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 24 nov 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 11 dec 09.00-12.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 18 jan 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 30 jan 09.00-12.00
Examenscase 12 feb 09.00-17.00

 

Utbildningens innehåll

 1. Begrepp och synsätt på kompetens
 • Definitioner och ordlista kring kompetens ger grunden
 • Kompetenspolicy och ramar för kompetensarbetet
 • Att skapa utveckling med effekt – vad kräver det av organisationen?
 • Lärande i tre olika dimensioner -70-20-10
 1. Målstyrd kompetensutveckling
 • Att skapa grund för mätbarhet och analys
 • Att hitta mätpunkter och se helheten
 • Att beskriva utveckling så att den går att mäta
 • OKBR- analysmodell som ger vägledning
 1. Lärandets principer och psykologi
 • Hjärnan
 • Hur ser processen för lärande ut?
 • Att säkerställa rätt utgångsläge
 1. Att skapa en stark lärresa – process över tid
 • Att planera före – under – efter
 • Nuläge och önskat läge
 • Att bygga strukturer för distribuerat lärande över tid
 1. Effektivt lärande i olika form 
 • Pedagogik och planering
 • VAK _Hur förmedlar vi kunskap?
 • I klassrum
 • Digitalt
 1. Metodval och pedagogik
 • Vilka metoder kan vi använda oss av?
 • Hur kan olika metoder skapa olika resultat?
 • Kombination av metoder och blended learning
 • Att ”flippa klassrum” – vad innebär det?
 1. OBM- att stärka lärandet och chefens roll
 • OBM i praktiken
 • Att förändra beteenden
 • Den viktiga chefsrollen
 • Hur skapa konsekvenssystem
 1. Att mäta och utvärdera resultat
 • Hur kan vi säkerställa ett resultat?
 • Var mäter vi av en effekt?
 • Hur mäta utveckling? Kirkpatricks modell för utvärdering
 • När, var, hur, vem, vad?
 • ROI i olika delar av processen

Utbildningens mål

 • Att få en förståelse för hela kompetensutvecklingsprocessen – från analys till lösning till genomförande och uppföljning och mätning.
 • Att få en verktygslåda för att arbeta målstyrt med effektivt lärande i olika former och med olika metoder.
 • Att stärka sin förmåga att analysera behov, säkra upp starka lösningar som styr mot tydliga mål och resultat.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som arbetar med kompetensutvecklande insatser. Inköpare, utbildare, HR strateg, personalchef eller konsult.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden