Diplomerad Kompetensutvecklare

– Kompetensutveckling från A–Ö

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet genomförs digitalt i åtta steg som sedan avslutas med ett diplomeringsscase i klassrum under en dag. Ett diplomeringsprogram på 55 timmar totalt.

Varje pass är 3 timmar långt och genomförs via Teams där vi går igenom modellsynsätt och teori, skapar insikter och delar erfarenheter. Efter varje steg görs hemuppgifter i lärtriader där grupper om tre arbetar vidare och praktiserar kunskaperna i tydliga steg.

Efter de åtta stegen träffas ni i gruppen live för den casebaserade examensdagen där ni redovisar och får feedback på er examensuppgift.

Datum

HT 24

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens17 sep13.00-16.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling8 okt13.00-16.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi24 okt13.00-16.00
Steg 4: Effektivt lärande i olika form13 nov13.00-16.00
Steg 5: Att skapa en stark lärresa – process över tid3 dec13.00-16.00
Steg 6: Metodval och pedagogik18 dec13.00-16.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll14 jan13.00-16.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat5 feb13.00-16.00
Examenscase20 feb09.00-17.00


VT 25

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens16 jan13.00-16.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling4 feb13.00-16.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi19 feb13.00-16.00
Steg 4: Effektivt lärande i olika form12 mar13.00-16.00
Steg 5: Att skapa en stark lärresa – process över tid27 mar13.00-16.00
Steg 6: Metodval och pedagogik10 apr13.00-16.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll29 apr13.00-16.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat21 maj13.00-16.00
Examenscase18 jun09.00-17.00


HT 25

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens16 sep13.00-16.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling8 okt13.00-16.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi23 okt13.00-16.00
Steg 4: Effektivt lärande i olika form13 nov13.00-16.00
Steg 5: Att skapa en stark lärresa – process över tid2 dec13.00-16.00
Steg 6: Metodval och pedagogik17 dec13.00-16.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll13 jan13.00-16.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat4 feb13.00-16.00
Examenscase18 feb09.00-17.00

 

Du lär dig bland annat

 1. Begrepp och synsätt på kompetens
 • Definitioner och ordlista kring kompetens ger grunden
 • Kompetenspolicy och ramar för kompetensarbetet
 • Att skapa utveckling med effekt – vad kräver det av organisationen?
 • Lärande i tre olika dimensioner -70-20-10
 1. Målstyrd kompetensutveckling
 • Att skapa grund för mätbarhet och analys
 • Att hitta mätpunkter och se helheten
 • Att beskriva utveckling så att den går att mäta
 • OKBR- analysmodell som ger vägledning
 1. Lärandets principer och psykologi
 • Hjärnan
 • Hur ser processen för lärande ut?
 • Att säkerställa rätt utgångsläge
 1. Effektivt lärande i olika form
 • Pedagogik och planering
 • VAK _Hur förmedlar vi kunskap?
 • I klassrum
 • Digitalt
 1. Att skapa en stark lärresa – process över tid
 • Att planera före – under – efter
 • Nuläge och önskat läge
 • Att bygga strukturer för distribuerat lärande över tid
 1. Metodval och pedagogik
 • Vilka metoder kan vi använda oss av?
 • Hur kan olika metoder skapa olika resultat?
 • Kombination av metoder och blended learning
 • Att ”flippa klassrum” – vad innebär det?
 1. OBM- att stärka lärandet och chefens roll
 • OBM i praktiken
 • Att förändra beteenden
 • Den viktiga chefsrollen
 • Hur skapa konsekvenssystem
 1. Att mäta och utvärdera resultat
 • Hur kan vi säkerställa ett resultat?
 • Var mäter vi av en effekt?
 • Hur mäta utveckling? Kirkpatricks modell för utvärdering
 • När, var, hur, vem, vad?
 • ROI i olika delar av processen

E-learning “Effektivt lärande” och “Chefens roll som kompetensutvecklare” ingår.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Tidigare kursdeltagare

Ett utmärkt diplomeringsprogram där du får en mycket god utbildning i frågor som berör strategisk kompetensutveckling från A-Ö och får samtidigt en möjlighet att nätverka med andra inom HR
Hanna Järnmark
HR-partner/Learning & Development Specialist
Stiftelsen Fryshuset

Se alla referenser

Liknande kurser

Strategisk kompetensförsörjning

Arbeta systematiskt med kompetenskrav med fokus på strategier och mål

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*