Att utbilda på distans

Att utbilda på distans har sina speciella utmaningar. Du ser inte dina deltagare på samma sätt, eller kanske inte alls. Du behöver hantera teknik och andra former för lärande. Hur håller man uppe engagemang och uppmärksamhet hos deltagarna? Hur jobbar man interaktivt med diskussioner och övningar i små grupper?

Vi kombinerar teorigenomgångar med övningar såväl individuellt som i grupp för att ge svar på de här frågorna. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans. Du får direkt träning i olika övningar hur du kan göra själv i dina lärpass.

Vi går igenom olika former för effektiv distansutbildning och hur du väljer vilken som passar syftet med en utbildningsinsats bäst. Om du ska välja webbinarium, en e-learning eller köra en onlineutbildning över en dag behöver du väga det mot vad du vill uppnå. Likaså om det ska vara för 100 personer eller låt säga 10.

Du behöver ha tillgång till en dator med fungerande kamera och mikrofon, samt en stabil uppkoppling.

Utbildningen består av tre tillfällen.  En heldags utbildning via ZOOM,  och därtill även två kortare webbinarier på 1 timme vardera där du får byta erfarenheter och diskutera det du tränat på. Datumen ligger cirka en vecka respektive en månad efter heldagen. Exakt datum för varje kurstillfälle får du vid anmälan. Eller kontakta oss viatTel: 08-41040650 – eller info@advantumkompetens.se

Utbildningens innehåll

Att utbilda på distans

 • Vad är specifikt?
 • Vilka är utmaningarna?
 • Vad behöver du ta höjd för

Olika metoder

 • Vilka metoder fungerar för vilken typ av lärande?
 • Vad är skillnaderna?
 • Webbinarium
 • Webbutbildning
 • E-learning
 • Online-utbildning
 • Blended
 • Webbmöte

Att välja metod och teknik

 • Olika verktyg: Adobe, Zoom, Teams
 • Behovsanalys för att se vad du behöver
 • Mål och syfte: tillföra kunskap, insikt eller kompetens?

Planera en digital aktivitet

 • Hur långa pass kan du ha?
 • Hur kan du förbereda och lägga kunskap även före eller efter?
 • Utvecklingsprocessens start och slut
 • Kontinuerlig utvärdering/styrning i passen

 

Genomföra

 • Interaktion och samtal -hur gör du praktiskt
 • Övningar på distans
 • Att skapa engagemang
 • Interaktivitet i digitala sammanhang
 • Övningar, gruppdiskussioner och reflektion

Mäta effekt och följa upp

 • Hur följer du upp resultat på distans?
 • Enkäter, intervjuer och undersökningar
 • Vad säger forskningen

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att kunna utbilda på distans.

Målgrupp

För dig som har behov av att planera och genomföra utbildningar på distans.

Allt detta ingår

Det är skillnad på utbildning och utbildning. Jämför oss gärna med andra. Hos oss får du extra mervärden:

 • Två utbildningar i en – e-learning ingår
 • Tre utbildningstillfällen – två webbinarier och en utbildningsdag online
 • Digital Coach Maxie
 • Maximera lärandet™
 • Personlig support
 • Kursmaterial i form av arbetshäfte och checklistor

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden