Att presentera och utbilda på distans

– nå fram och lär ut med teknikens hjälp

Att utbilda och presentera på distans har sina speciella utmaningar. Du ser inte dina deltagare på samma sätt, eller kanske inte alls. Du behöver hantera teknik och andra former för lärande. Hur håller man uppe engagemang och uppmärksamhet hos deltagarna? Hur jobbar man interaktivt med diskussioner och övningar i små grupper?

Vi varvar under dagen övningar för att prova och jobba med de möjligheter som TEAMS/ZOOM kan ge. Utbildningen genomförs i Zoom men vi pratar utifrån funktion oavsett vilket system man jobbar med. Hela utbildningen genomförs digitalt, på distans. Du får direkt träning i olika övningar hur du kan göra själv i dina lärpass och presentationer eller möten.

Du behöver ha tillgång till en dator med fungerande kamera och mikrofon, samt en stabil uppkoppling. För dig som utbildar i större omfattning är utbildningen Praktisk Pedagogik en bra påbyggnadskurs.

Utbildningens innehåll

Att utbilda på distans

 • Vad är specifikt?
 • Vilka är utmaningarna?
 • Vad behöver du ta höjd för

Det digitala rummet

 • Vilka metoder fungerar för vilken typ av lärande?
 • Vad kan vi göra med tekniken
 • Och hur får vi pedagogiska övningar som engagerar?

Den digitala pedagogiken och tekniken

 • Digital Check-in
 • Spelregler i det digitala rummet
 • Hur långa pass kan du ha?
 • Hur skapar du dialog och interaktion?
 • Kontinuerlig utvärdering/styrning i passen
 • Uppsummeringar och samsyn
 • Chattens möjligheter
 • Omröstningar och utvärderingar
 • Övningar och breakoutrooms
 • Reflektion och dialog
 • Utvärdering och summering

Din processledade roll

Hur får du alla att vara med?

Riktade frågor och metoder för engagemang

Ledarskapet i det digitala rummet

Utbildningens mål

Att få kunskaper om pedagogik och teknik för att kunna genomföra interaktiva och engagerande pass på distans.

Målgrupp

För dig som  genomför möten, presentationer och utbildningar i det digitala rummet.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden