Seminarier och webbinarier

Våra HR-seminarier är inspirationskällor och mötesplatser för dig som HR- och utbildningsansvarig. Vi lägger löpande upp nya seminarier och webbsändningar så håll utkik. HR-seminarierna är gratis för dig som jobbar med dessa frågor i någon organisation.

Har du problem med att ansluta till webbinariet? Kontakta kundservice@advantumkompetens.se så får du hjälp. Klicka här för att se hur du ansluter till webbinaret.

Att bredda synen på lärande – 70-20-10

Vad krävs för att få en lärande kultur på plats och stärka det dagliga lärandet? I det dagliga ligger den största delen av vår kompetensutveckling. I kontakter med andra överför vi även kompetens till andra – eller inte. Hur kan man bygga upp ett större lärande i dagligt arbete och i teamen? Vilka metoder kan öka graden av både spontan och styrd kompetensöverföring kollegor emellan?  Vi utgår från modellen 70-20-10 och tittar på hur man breddar synen på lärandet. Maria Scullman Mindehag, VD för Advantum Kompetens håller i webbinariet via Teams och ger ett antal konkreta tips för att stärka den lärande kulturen.

Chefens roll som kompetensutvecklare

Att ha en chefsroll handlar till stor del om att utveckla andra. Och att säkerställa rätt kompetens för det uppdrag och de mål som finns för teamet. Det är nog självklart för de flesta. Men rollen som kompetensutvecklare och vad det i praktiken kan innebära när det gäller kopplingar till utbildningar eller dagligt lärande kan vara mer diffus. Och många gånger saknar man verktygen och metoderna som kan göra stor skillnad.Webbinariet leds av Maria Scullman Mindehag, VD för Advantum Kompetens via Teams. Vårt metodmaterial ”Maximera lärandet” med checklistor och arbetssätt ingår.

Varför är det så svårt att få resultat av utbildningar?

Vad är det som gör att vi så ofta kan höra det sägas att en utbildning inte gav något resultat? Stämmer det? Eller är det så att vi missade någon nyckel i processen som behövs för att resultat ska kunna skapas? Sannolikt är det så. Vi behöver se skillnad mellan utbildning och utveckling och kompetens och se vad som är orsak och verkan och vad som krävs för att det ska bli en effekt av en utbildning.En utbildning är bara ett startskott. Effekten behöver ske på hemmaplan där flera roller behöver samverka och en längre process säkerställas. Det finns mycket som spelar in och vi behöver få stöd för att ta oss förbi psykologiska hinder som annars kan stoppa utveckling. Vi pratar långsiktigt lärande och effekt av utbildning denna morgon. Webbinariet leds av Maria Scullman Mindehag, VD på Advantum Kompetens via Teams.

Hur kan du följa upp resultat av utbildningar?

För att mäta effekt behöver vi skapa effekt, men vilka är de olika delarna som behöver hänga samman? Hur kan vi se på nivåer av lärande och olika former av mätmetoder? Och hur ska vi planera för uppföljning så att det inte blir en tankevurpa?Vi utgår delvis från Kirkpatricks modell men bygger på resonemang med konkreta exempel och tankar kring mätbarhet av kompetensutvecklingsinsatser.Maria Scullman Mindehag, VD för Advantum Kompetens håller i webbinariet via Teams och ger handfasta tips och råd kring just mätbarhet.

Hur ska man tänka när man skapar en pilotutbildning?

Många initiativ till kompetensutveckling i större skala börjar med en pilot. Men vad är en pilotutbildning? Och vad är mål och syfte med den? Det finns många aspekter och många delar som kan ”pilotas”. Och hur utvärderar vi en pilot? Hur vet vi om vi är nöjda? Vi har tagit fram ett kompendium för alla som köper in utbildning på gruppnivå (men även för öppen kurs) och ger tips och vägledning kring just pilotutbildningar denna morgon.Maria Scullman Mindehag, VD för Advantum Kompetens håller i webbinariet via Teams och ger handfasta tips och råd kring just sättet att arbeta fram och utvärdera in pilot. Kompendiet ingår till dig som deltar.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*