Att leda och facilitera workshops

– mer energi och kreativitet på nästa möte

Vi spenderar mycket tid i möten. Med en mer varierad syn på möten och fler metoder kan du skapa mer energi och bättre resultat. En utbildning som under två dagar ger dig en verktygslåda för kreativa och resultatskapande möten.

Du bygger på dina metoder och lär dig att styra mot uppsatta mål. Du får tekniker för att skapa engagemang och delaktighet och du tränar på att vara ledaren i rummet och få olika viljor att enas och skapa resultat. En stor del handlar om att se det som händer, visualisera och tydliggöra och att vägleda mot samsyn och beslut.

Utbildningens innehåll

 • Olika typer av möten och mötet som arena
 • Mötesteknik ger grunden
 • Din kreativa verktygslåda
 • Metodbanken är din livlina
 • Facilitering – en tydlig process i olika steg
 • Att nå resultat och styra mot målet
 • Att leda gruppens process
 • Frågemetodik – processledarens livlina
 • Konsten att förhålla sig neutral till ämnet
 • Det skapande rummet – möblering för olika syften
 • Att ändra riktning och hantera det oväntade
 • Det kreativa kräver tydlig struktur
 • Att hantera motsättningar och olika viljor
 • Visualisering – konsten att summera och se samma bild
 • Beslutsfattande, att komma i mål och fatta beslut

Utbildningens mål

Att med fler metoder och tekniker kunna leda och styra möten med tydliga mål med mer energi och variation.

Målgrupp

Projektledare, chefer, specialister, medarbetare. Kort och gott alla som i sin roll leder olika typer av möten.   

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

En väldigt bra utbildning där man får många bra verktyg. Särskilt bra var att få reda på vad det finns för olika metoder. Utbildningsledaren var toppen. Skönt att vi var en mindre grupp.
Bra utbildning som ger en övergripande förståelse av hur man håller en effektiv workshop och vilka verktyg som finns att tillgå.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden