Ledarskap 3 – Coachande ledarskap

– ett coachande förhållningssätt för motivation och utveckling

Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter. Coachande ledarskap handlar om att vägleda och att hjälpa andra att se möjligheter. Ett coachande förhållningssätt är såväl ett synsätt i det dagliga ledarskapet som ett arbetssätt med en tydlig frågemetodik.

Casebaserad coachande ledarskap-utbildning

Med frågornas hjälp kan du få dina medarbetare att växa i sina roller och hitta såväl motivation som lösningar på utmaningar och skapa förutsättningar för att lyckas ännu bättre.  Denna utbildning i coachande ledarskap ger dig trygghet i att agera med fokus på att utveckla andra. Dagarna är till stor del casebaserade med praktisk träning i mindre grupper. I vår kurs varvas vedertagna teorier med exempel och reflektion från den egna verkligheten.

Utbildningens innehåll

 • Chef, ledare eller coach? Vad är skillnaden?
 • Coaching som förhållningssätt i ledarskapet
 • Coaching som metod och teknik
 • Coachingens utmaningar och fallgropar
 • Tydlig kommunikation, en förutsättning för bra dialog
 • Relationen i grunden – vem är det du möter?
 • GROW -modellen – att ställa frågor i rätt ordning
 • Att coacha med tydliga mål i sikte
 • Samtalsteknik med öppna frågor och speglingar
 • Konsten att lyssna – och att lyssna aktivt
 • Tydliga spelregler som grund för samtalet
 • Att förstå drivkrafter och motivation i beteenden
 • Att se och förstå reaktioner
 • Hinder för utveckling
 • Att varva coachande tekniker med feedback
 • Case och övningar

Utbildningens mål

Att få kunskaper och insikter om coaching som teknik och förhållningssätt och hur man som ledare i sin kommunikativa och coachande roll kan leda personer till högre grad av prestation och utveckling.

Målgrupp

Coachande ledarskap vänder sig till chefer och teamledare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef eller Ledarskapsutbildning för teamledare är önskvärt men inget krav.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar. Under kursen framkommer många exempel och situationer på hur och när man kan nyttja sin kunskap i sitt ledarskap.
Emma Lindsten 114
Jag tyckte särskilt om blandningen mellan teori och praktik. Att först få en större förståelse i teorin för att sedan prova själv under flera olika sessioner.
Kursen bygger till största del på praktiska övningar med feedback vilket gör att man på två dagar får en bra introduktion till coachning och en flygande start på sin egen karriär som coachande ledare.
Referens Morgan-Nordin

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vilken utbildning är rätt för dig?

  Gör din Egen LEDARanalys™

  Få personlig rådgivning och förslag på utvecklingstrappa för din roll – helt kostnadsfritt!