Praktisk pedagogik

– lär dig skapa effektiva lärpass och utbildningar

Kursen i praktisk pedagogik ger alla som har en kunskapsförmedlande roll en bredare verktygslåda för att effektivisera lärandet och skapa kunskapsöverförande möten och kurspass. Att verkligen förmedla kunskap så den kan tas in av någon annan kräver planering, rätt metodval och förståelse för olika lärstilar.

Hela pedagogikutbildningen bygger på tydliga strukturer i planering och förståelse för psykologin i lärandet. Du gör praktiska övningar och förbereder ett “lärpass” som du jobbar aktivt med under utbildningen. Du lär dig olika metoder, sätt att planera och variera och att anpassa dina egna lärpass och utbildningar till olika mål och syften.

Utbildningens innehåll

 • Förutsättningar för aktivt lärande
 • Kommunikation och kunskapsöverföring
 • Hjärnan, vår bästa vän eller värsta fiende
 • Målstyrd kunskapsöverföring som grund
 • Pedagogikens grunder
 • Metodval och olika tekniker för kunskapsöverföring
 • Rummet och dess möblering påverkar lärandet
 • Lärpass och struktur i planeringen
 • Variation och omväxling ur många olika perspektiv
 • Konsten att paketera sin kunskap
 • Lärstilar och olikheter kräver anpassning och variation
 • Att skapa aktivitet och dialog i gruppen
 • Hur får man övningar att bli intressanta?
 • Att processleda och vägleda, en del av rollen
 • Att hantera motstånd och ointresse
 • När det oväntade händer
 • Svåra situationer som utbildare

Utbildningens mål

Att få kunskaper och insikter kring lärande och pedagogik och en konkret verktygslåda för att paketera egen kunskap till aktiva och varierade utbildningssituationer.

Målgrupp

Internlärare, specialister, chefer, utbildare och projektledare som har en kunskapsöverförande roll.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men viss erfarenhet av egna utbildningssituationer är en fördel.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Första praktiska utbildningen i ämnet jag hittat. Mycket bra för nybörjare som inte är vana utbildare.
Kompetensutveckling är aldrig fel, särskilt inte när den ger så mycket positiv energi, ny inspiration och tid för reflektion.
Referens-Pär-Brink
Vill man ha de grundläggande redskap och tips för att ha ett eget läropass så är denna utbildningen perfekt.
Referens-Adrian-Ljungqvist

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden