Ny som projektledare

– lär dig leda framgångsrika projekt

Den här utbildningen riktar sig till dig som är ny i projektledarrollen. Du lär dig hur du med effektiva verktyg planerar, leder, genomför, avrapporterar, utvärderar och följer upp ett projekt.

När är projekt en lämplig arbetsform? Vad behövs inför beslut att starta projektet? Vilka är förutsättningarna för att lyckas med projektet? Hur leder och utvecklar man en projektgrupp och hur når man de uppsatta målen? är några av frågorna vi söker svar på.

Med utgångspunkt i ett projekts olika faser stärker du din förmåga att leda och driva projektet mot uppsatta mål.  Ett case löper under utbildningen i ett antal steg som gör att du får en praktisk förståelse för projektledarens och projektets utmaningar och framgångsfaktorer.

Utbildningens innehåll

 • Projekt som arbetsform
 • Vad utmärker ett projekt och när passar det
 • Vad brukar gå fel när projekt drivs
 • Roller och ansvarsområden
 • Styrgruppens sammansättning och arbetsformer
 • Projektprocessen och dess olika delar:
  • Initiering
  • Förstudie
  • Planering
  • Genomförande
  • Avslut
  • Överlämning av resultatet
  • Utvärdering av resultatet
 • Verktyg/metoder som beskrivs:
  • Vilket problem ska lösas?
  • Målsättningar och olika typer av mål
  • Riskanalys- och hantering
  • Intressent och kommunikationsplanering
  • WBS
  • Kritisk linje och Tidsplanering
  • Resursplanering
  • Ändringshantering
  • Styrgruppsrapportering
  • Grindar och milstolpar
 • Ledarskapets betydelse och förutsättningar
 • Kommunikation
 • Feedback
 • När feedback inte fungerar
 • Motivation i projektgruppen
 • Dokumentation under projektets gång
 • Kortfattat om agila metoder och hur det skiljer sig från traditionella projekt

Utbildningens mål

Att få baskunskaper och praktiska verktyg för att känna sig trygg och kunna agera fullt ut i projektledarrollen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är på väg in i en projektledarroll eller har varit projektledare i upp till ett par år.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

Det var en bra utbildning av en kompetent utbildare och särskilt bra var det att jag kunde gå den på distans. Jag har tidigare använt Advantum Kompetens och alltid varit nöjd.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden