Vårt arbetssätt

Vår affärsidé – effektiv kompetensutveckling

Alla våra utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning med hög grad av deltagaraktivitet. Vårt synsätt är att lärandet är en process där tiden i klassrummet är en del, men att utbildningen börjar redan då man anmäler sig och slutar först efter en period av träning och implementering av det nya på hemmaplan. Vi kallar detta synsätt för Maximera Lärandet™ och är ett sätt att arbeta Före-Under-Efter för att få mesta möjliga resultat av en utbildning. Våra processer, verktyg och metodstöd stöttar såväl deltagaren som chef och HR-funktion för att kunna jobba målstyrt med utbildningsinsatser.

Som deltagare

För våra deltagare börjar lärprocessen flera veckor innan själva utbildningen via vår Lärportal™ som innehåller såväl lärstilstest som deltagarenkät och ”Maximera lärandet”. Många utbildningar har också en förberedande uppgift som syftar till att stärka lärandet så att själva utbildningsdagen eller dagarna ska utnyttjas optimalt. Den personliga handlingsplanen i Maximera Lärandet™ vägleder dig både före, under och efter utbildningen. Företagsinternt kan vi bygga på men flera steg och även väva in e-learningmoduler för att arbeta ” blended” och över längre tid.

Som chef

Deltagarens chef är väldigt viktig i utbildningsprocessen för att skapa ett resultat. Det gäller både före och efter utbildningen. Därför har Advantum Kompetens utvecklat materialet Maximera Lärandet™ – för dig som chef. Där finns tips och tankar kring chefens roll i lärprocessen samt stöd för planering och uppföljning av resultat. Materialet innehåller bland annat checklistor för planerings- och avstämningsmöten, material för uppföljning och en ROI-kalkyl.

Som beställare

Du som beställare är givetvis mån om en lyckad utvecklingsinsats och vi på Advantum Kompetens är fokuserade på att tillsammans skapa önskat resultat. Såväl på våra öppna utbildningar som när vi jobbar med skräddarsydda lösningar. Tillsammans ställer vi upp tydliga mål avseende kunskaper och innan utbildningen börjar. Vi bestämmer på vilket sätt och när vi ska mäta av målbild och resultat. En före- och eftermätning av deltagarnas egen skattade förmåga ingår alltid i våra utbildningar.

Som beställare får du även checklistor för arrangemangen runt själva utbildningen så att utbildningen sätts upp med bästa möjliga förutsättningar.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

  Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

  Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

  Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

   Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*

   Sätt din plan för hösten

   Gör en gratis Kompetensanalys™

   Få personlig rådgivning och förslag på utvecklingstrappa för din roll – helt kostnadsfritt!