Kvalitetsauktoriserade

Advantum Kompetens är godkända enligt Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation avseende utbildningstjänster.

Auktorisationen är en garanti för kvalitet och etik inom vuxen­utbildning och arbetsförmedlingstjänster. Den ger en trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning.

Se hela intyget genom att klicka på bilden

Kvalitetskriterier

Utbildnings­företagens kvalitetsauktorisation innehåller totalt 8 kvalitetskriterier enligt nedan:

1. Kompetensbehov. Utbildnings­företaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.

2. Relevanta utbildningar. Utbildnings­företaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.

3. Struktur. Utbildnings­företagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

4. Pedagogik. Utbildnings­företagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.

5. Personell kompetens. Utbildnings­företaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.

6. Metod­utveckling. Utbildnings­företaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metod­utveckling i utbildningarna.

7. Resultatuppföljning. Utbildnings­företaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.

8. Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildnings­företaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Utbildningsföretagen. Auktorisationen gäller tills vidare och revideras regelbundet. Läs mer på deras hemsida.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    NYHET! KURSKATALOG HT23

    Vi erbjuder öppna och skräddarsydda
    utbildningar inom ledarskap, att leda sig själv, kommunikation, pedagogik och HR.

    Se hela vårt utbud och bläddra i kurskatalogen direkt på skärmen!