Arbetsmiljö för chefer

– grunden i ett hälsofrämjande ledarskap

Som chef eller arbetsledare har du en viktig roll där du inte bara ska säkerställa att dina medarbetare skyddas mot olyckor eller ohälsa i arbetet utan också se till att det är ett gott arbetsklimat. Där arbetsbelastningen är hälsosam och medarbetarna har möjlighet att påverka sitt arbete, får stöd och goda förutsättningar att samarbeta.

I den här utbildningen lär du dig bland annat vad du som chef har för ansvar, hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa. Vi går igenom alla aspekter av arbetsmiljön, den fysiska, den organisatoriska och den sociala. Du får kännedom om aktuella lagar och regler samt det systematiska arbetsmiljöarbetet med främjande och aktiva åtgärder.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljön – fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
 • Vad gäller vid hemarbete
 • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Det personliga straffansvaret
 • Skapa hälsosam arbetsbelastning
 • Främja lika rättigheter och möjligheter
 • Förebygga och hantera
  • Ohälsa och sjukdom
  • Kränkande särbehandling
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – undersöka, riskbedöma, åtgärda & kontrollera

Utbildningens mål

Att ge deltagarna ökad kunskap och förståelse inom arbetsmiljöområdet för att kunna tillämpa lagar och regler, skapa förutsättningar för ett bra arbetsklimat och känna sig tryggare i sin roll som chef eller skyddsombud.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud eller personer som arbetar på HR avdelningen.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. Kursmaterial bestående av Personlig Handlingsplan "Maximera lärandet", Verktygslåda med checklistor och dokumentation samt reflektionspunkter att jobba vidare med på hemmaplan. På vissa utbildningar ingår även Lärkarta®, en specifik Mindmap för att stärka lärandet.

Kompetensutveckla fler på en gång?

Vi skräddarsyr lösningar och anpassar utbildningar så att de passar era behov och förutsättningar. Kontakta oss på info@advantumkompetens.se så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi ringar in era behov och målbilder.

Referenser från deltagare

En mycket bra kurs, tydlig, lätt att hänga med i, grundläggande, bra exempel, duktig lärare och bra diskussioner. Balans mellan att lyssna och diskutera. Det blev aldrig långtråkigt. Bra tempo!
Gunilla_Permeus
Supernyttig, tänkvärd och intressant – alla med team och personal ansvar bör gå den!

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden