Arbetsmiljö för chefer

Som chef eller arbetsledare har du ett arbetsmiljöansvar och du måste ha god kunskap i arbetsmiljö. Det är viktigt att känna till lagar och regler men också att kunna stimulera och skapa ett bra arbetsklimat.

Under utbildningen uppmärksammas arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön utifrån både sociala, fysiska som psykiska arbetsförhållanden. I och med den så kallade Krokomdomen och Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) kommer alla tre benen att avhandlas.

Vi går även igenom i detalj de regler som hanterar s.k. uppgiftsfördelning och under vilka förutsättningar som ansvar som följer med att en medarbetare har en anställning.

Utbildningens innehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och regler inom arbetsmiljöområdet
 • Systematisk arbetsmiljö
 • Undersökning och riskbedömning
 • Ansvar och delegering
 • Att identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön
 • Kränkande särbehandling, mobbning och konflikter
 • Rehabilitering

Utbildningens mål

Du lär dig hur arbetsmiljöarbetet i ett tjänsteföretag ska gå till i praktiken, vad du som chef har för ansvar och hur du ska arbeta för att främja hälsa och undvika ohälsa.

Målgrupp

HR och chefer

Kursledare

Milla Jonsson har arbetat i många år som utbildare och konsult inom området arbetsmiljö och arbetsrätt.

I dag driver hon Oakfield Consulting vars fokus ligger på att utveckla företagsstrategier samt vägleda och stötta företags i frågor som är kopplat till arbetsmiljö och arbetsrätt.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sin kunskap och tips
 • Nöjd-kund-garanti
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1-5)
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål


Under

 • Grupper med upp 16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet
 • Korta teoripass varvas med övningar och case från verkligheten
 • Kursmaterial både digitalt och tryckt. Checklistor och AFS:ar tar du med dig
 • Bonus! Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal

Efter

 • Intyg

Bonus!

Som bonus ingår boken Chefens 42 samtal – Samtal du våndas inför och alla andra samtal.

En praktisk handbok som hjälper chefen att på fem – tio minuter förbereda sig och träna inför olika samtalssituationer. Samtal om missbruk, mobbning, kränkningar och med någon som luktar illa skapar vånda hos de flesta.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden