Hälsofrämjande ledarskap

– hållbart ledarskap

Det ställs allt högre krav på att arbeta proaktivt och främjande vad gäller den sociala arbetsmiljön och att vi säkerställer att vi arbetar hållbart. Här har ledare en viktig roll i att både förstå faktorer som samverkar men även hur eget och andras beteenden kan påverka – såväl negativt som positivt.

Vår Hälsofrämjande ledarskap-utbildning utgår från neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Dagarna är casebaserade och bygger in det kommunikativa ledarskapet i olika situationer att träna på. Kunskaperna du får hos oss hjälper dig att forma ett hälsosamt och hållbart ledarskap.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen och vårt uppdrag
 • Sunda ledarbeteenden
 • Hållbar arbetsmiljö
 • När mår vi bra på jobbet?
 • Drivkrafter och motivation
 • Spelregler
 • Tallriksmodellen för hjärnan
 • Mindfulness
 • Att se det som händer och agera
 • Tydlig kommunikation och konsten att ge framåtriktad feedback
 • Ett coachande förhållningssätt för att vägleda
 • Konflikthantering
 • Personligt ledarskap
 • Proaktivitet, prioritering
 • Praktisk tillämpning av AFS

Utbildningens mål

Att få kunskaper och konkreta verktyg för att främja må-bra-faktorer och agera hälsofrämjande och hållbart i sin egen ledarroll.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som känner behov av att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden