Ett hälsofrämjande ledarskap (2 dgr) - Advantum Kompetens

Hälsofrämjande ledarskap

Skapa en hälsosam organisatorisk och social arbetsmiljö! Genom att utveckla ditt ledarskap, men kanske än viktigare, genom att arbeta med din organisations medarbetarskap, bygger du en hälsosam, stimulerande och engagerande arbetsmiljö.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i neurovetenskapens rön om hur vi reagerar på olika situationer och hur det i sin tur påverkar hälsan, såväl kognitivt, emotionellt som fysiskt. Vi går igenom SCARF-modellen och tallriksmodellen för hjärnan för att vidga synen på hälsobegreppet. Sedan arbetar vi med hur du som ledare kan agera mer hälsofrämjande med:

 • Kommunikation
 • Feedback
 • Coaching
 • Samtalsmetodik
 • Konflikthantering

Medarbetarskapet spelar en viktig roll

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som gäller från och med den 31 mars 2016, reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Det här ställer särskilda krav på dig som ledare.

Man behöver både känna till och kunna åtgärda utmaningar kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som exempelvis stress och kränkningar. Ledarskapet får härigenom ett naturligt fokus för att utveckla arbetsmiljön, men i den här utbildningen lägger vi alltså en tonvikt vid att även det hälsofrämjande medarbetarskapet har en viktig roll att spela.

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Ledarrollen och vårt uppdrag
 • AFS 2015:4 – vad säger föreskrifterna
 • Hur vår hjärna fungerar och hur vi använder den här kunskapen i vårt ledarskap
 • Tallriksmodellen för Hjärnan – så får hjärnan den energi den behöver
 • Mindfulness och fysisk träning som grund för hälsofrämjande ledarskap
 • Att förändra och påverka människor att ändra beteende
 • Kommunikation, feedback, coaching och samtalsmetodik
 • Konflikthantering – att hitta det gemensamma intresset
 • Att arbeta med drivkrafter och motivation
 • Proaktivitet – att ta kontroll över och styra sin vardag
 • Medledarskap – att leda sig själv
 • Effektiv prioritering efter funktionens krav – inte lust eller vanor
 • Jag och teamet – gruppers dynamik och utveckling

Utbildningens mål – ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Att få kunskaper och konkreta verktyg för ett hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap som bygger på en hälsosam, stimulerande och engagerande arbetsmiljö.

Målgrupp

Alla chefer och ledare som känner behov av att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap för att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs men utbildningen är riktad till personer i någon form av chefs- eller ledarroll.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.