Skräddarsydda lösningar

– Skräddarsy en utbildning eller kurs så att den passar dig

Att skräddarsy en utbildning eller kurs hos oss kan innebära både små och stora ändringar. Många gånger kan små ändringar göra stor skillnad. Vad sägs om att bygga in era egna värderingar, lägga till diskussioner kring er verksamhets konkreta utmaningar eller komplettera med ett rollspel? Givetvis med koppling till er värdegrund, strategiska mål och fokusområden.

Graden av anpassning kan variera. Det handla om allt ifrån mindre justeringar i ett existerande program till att skapa upplägg och innehåll från grunden baserat på era behov och förutsättningar.

Vilken utbildning vill du anpassa och skräddarsy?

Här nedan ser du våra öppna utbildningar.

Följande ämnen kan vi också skräddarsy men de finns inte som öppna utbildningar.

Boka in oss på ett kort möte så kan vi gå igenom innehåll och teman mer i detalj.

 • Lönesamtal
 • Ledarprogram för nya chefer
 • Ledarprogram för erfarna chefer
 • Teamutveckling  
 • Säljträning 
 • Kundkommunikation och service
 • Konsultativt arbetssätt

Vi tillämpar även blended learning för en stark och effektiv lärprocess.

 

Fördelar med vårt upplägg

Genom att koppla teoretisk kunskap till er organisations specifika utmaningar och situation ges fina möjligheter till ett långsiktigt lärande. I våra skräddarsydda program och utbildningar lägger vi gärna in övningar och exempel från er vardag i kursinnehållet. Vi kan även addera hemuppgifter som handlar om ett specifikt fokusområde.

Önskar ni att en intern representant från er verksamhet håller i en viss del av utbildningen är vi öppna för det. Det gäller även om ni vill göra ert egna urval av innehållspunkter eller om ni önskar komplettera med eget kursmaterial. Vi är även flexibla när det kommer till omfattning i tid och om ni föredrar genomförande online eller på plats.

Så tar vi fram en skräddarsydd utbildning

Se hur vi gör för att ta fram en anpassad och skräddarsydd utbildning i olika steg.

I ett första möte ringar vi tillsammans in nuläge och önskat läge avseende aktuella behov. Vi pratar om målgruppen och dess förutsättningar, förkunskaper och utvecklingsbehov. Vi tar också gärna hänsyn till kringfaktorer som kan påverka så väl genomförandet som effekten av en eventuell insats.

Våra rådgivare kring företagsanpassade insatser har alla beteendevetenskaplig utbildning och arbetar med flera olika verktyg och dialogstöd för att landa behovsbilden rättvisande. T.ex. ”Kompetensanalys organisation” eller någon av de kompetensprofiler som vi har tagit fram som stöd för vidare analys. Förutsättningarna styr målbilden och målbilden styr upplägg och innehåll. Vi vill också gärna ha en bild av vad mer som sker hos er för att stärka effekten av insatsen.

Ni får ett första förslag utifrån den analys och målbild som vi gjort. Vi sätter samman en preliminär skiss av ett program med innehållspunkter och aktiviteter i hela lärprocessen både FÖRE, UNDER och EFTER. I ett möte går vi igenom förslaget och eventuella justeringar. En justerad skiss skickas till er för att säkerställa en enad bild och tydliga beslut.

Vill du så är vi med och pratar vidare i organisationen kring förslaget. I ledningsgrupper, ledarforum eller där programmet behöver förankras. Hur det stöttar strategier och målbild och hur vi arbetar systematiskt i vår metod ”Maximera lärandet™” i flera led så att vi tar kunskap till ny kompetens och utveckling i vardagen.

När vi är överens om upplägg, innehåll, utbildare, pris, datum och plats skickas en orderbekräftelse. Projektet lämnas över till vår projektledare som kontaktar dig som beställare för att säkerställa alla detaljer. Du har då också, om du vill, möjlighet att se kallelser, hemuppgifter, intyg m.m.

Efter detta börjar vårt arbete med att göra de justeringar som vi kommit överens om.

Vi anpassar övningar och exempel, sätter ihop kursmaterial, justerar körscheman, målgruppsanpassar språket, tar fram specifika hemuppgifter o.s.v. utifrån vad vi kommit överens om.

Som kund involveras du olika mycket i detta beroende på vilka anpassningar ni valt att göra.

Du pratar med genomförande konsult och säkerställer att anpassningar och innehållsmässiga delar som är specifika blir tydliga. Och att genomförande konsult har fått all viktig information om nuläge och målbild så att hen kan prata initierat om den fas ni befinner er i och prata ”ert språk”.

Vi genomför uppdraget och håller dig uppdaterad under tiden.

Efter utbildningsdagarna gör vi en återkoppling till dig som beställare och går igenom det som vi ser är viktigt för gruppen att fortsätta med. Vi återkopplar på kursutvärderingar, ger tips och förslag om det som kommit upp och hur du som HR/Chef kan ta det vidare i organisationen. Detta möte görs inom 1–4 veckor och bokas in redan vid uppstart.

Vi sammanställer vår återkoppling och din feedback i ett dokument där det tydligt står vad vi nått för resultat och vad vi har för lärdomar att dra av utbildningen.

Om du har valt att ta in oss i det fortsatta arbetet på hemmaplan så fortsätter vårt uppdrag några månader till. Vi gör gärna och rekommenderar att vi fortsätter påminna deltagare om det som de behöver jobba med, repetera och använda kunskapen i vardagen. Vi har en metod för att både stärka lärandet och utvärdera och mäta resultat.

I så fall har vi detta steg där vi återkopplar mailledes och via interjuver till chef och deltagare- och sen till dig som beställare i en slutrapport 6-9 månader efter genomfört uppdrag.

Du kan även som beställare själv använda denna metod om du hellre vill genom att vara avtalskund med oss. Då kan du gratis ta del av metoden via vårt ”Maximera Lärandet för HR”-material.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

Låt oss höras på ett förutsättningslöst möte där vi ringar in din organisations behov och målbilder. Du får ett konkret och kostnadsfritt förslag på skräddarsydda lösningar som hjälper er att nå era mål. Oavsett om det är teamet som behöver en boost, ni står inför en förändringsresa eller att era chefer behöver ett kunskapslyft. Lösningarna är många så låt oss prata om just din utmaning.

Boka en tid för möte här:

  Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*

  Exempel på kunduppdrag och lösningar

  Se en del av våra referensuppdrag här. Det finns många fler så be oss gärna om någon specifik vinkling om du vill ha referenser som mer specifikt matchar det som du söker.

  Nyhetsbrev

  Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

   Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

   Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

   Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

    Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*