Ledarskap 5 – Leda chefer och ledningsgrupper

– konsten att leda via och med andra

Att vara chef högre upp i en organisation har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Prioritering och framförhållning är viktiga områden, liksom beslutsfattande och återkoppling. Inte minst tydlighet och struktur för analys och uppföljning.

Leda chefer och ledningsgrupper är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

Utbildningens innehåll

 • Det övergripande ledningsarbetet
 • Att med strategin koppla samman vision och mål med det dagliga arbetet
 • Vikten av målstyrning och täta uppföljningar
 • Att leda och motivera med nyckeltal
 • Att sätta rätt KPI:er
 • Värderingar och kultur som ledstång i målstyrningen
 • Vikten av prioritering, planering och framförhållning
 • Ledningsgruppen som arena för styrning och ledning
 • Ledningsgruppen som arena för samverkan – styrkor i teamet
 • Effektiva ledningsgruppsmöten – struktur och fokus
 • Det kompetensutvecklande ledarskapet
 • Beslutsfattande på kort och lång sikt
 • Delegering – ett måste
 • Det indirekta ledarskapet – så jobbar du med dina dagliga ledarutmaningar som chef över andra chefer/ledare
 • Att driva förändring i ett indirekt ledarskap
 • OBM och det indirekta ledarskapet

Utbildningens mål

Att skapa insikt om det indirekt ledarskapets utmaningar. Att få verktyg som skapar en högre grad av effektivitet i ditt ledarskap som chef över andra chefer.

Målgrupp

Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller står i begrepp att ta det steget.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande Ny som chef och gärna någon påbyggnadsutbildning önskvärd, exempelvis Effektiva team eller Transformerande ledarskap.

Detta ingår

Lunch och kaffe, frukt, godis. PPT och övningshäfte, diplom och lärportal som stärker lärandet med extra material i fyra månader. Dessutom får du checklistor och verktyg för dina vanligaste utmaningar. Ett material som du sparar och använder över lång tid.

Referenser från deltagare

En givande och intensiv utbildning för så väl dig som är ny eller erfaren som chef över chefer. Jag kommer att ta med de bitar som främst avser att tydliggöra målbild och syfte.
Referens Christian-Bohm
Jag valde att gå denna utbildning för att friska upp minnet. Det som var särskilt bra var gruppövningarna och det jag har tagit med mig ifrån utbildningen är att sätta av egentid.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden