Kundcase

Vad var utmaningen? I januari 2022 kontaktade vi Advantum Kompetens i frågan om en utbildning i projektledning för en grupp medarbetare på planeringsavdelningen som arbetar med planläggning och mark- och exploatering. Planarbete...
Vad var utmaningen? Vi tog kontakt med Advantum Kompetens i december 2021 eftersom vi har ett samarbetsavtal med dem kring Ledarutveckling och annan utbildning. Vi var en grupp ledare utan chefsbefogenheter som...
Riksgälden genomförde en upphandling 2021 för öppna utbildningar, primärt inom ledarskap och där upphandlingen landade på Advantum Kompetens AB. “Advantum har bra upplägg med genomgripande bra pedagogik och genomgående kvalitet i samtliga...
2019 identifierades ett behov av att stötta medarbetarna på TMF i att hitta bra förhållningssätt och metoder för att använda sin tid på ett effektivt och sunt sätt. Det var under en...
På BDO har vi länge arbetat med ledarutveckling som möter våra chefers behov.  Samarbetet med Advantum Kompetens tog avstamp i en workshop för ledningsgruppen där vi tillsammans identifierade aktiviteter och åtgärder för...
Avfall Sverige har ett stort utbud av utbildningar i olika form och inriktning för sina medlemmar som genomförs av rådgivare/specialister på olika områden. Många av utbildningarna har tidigare genomförts till stor del...
Vårt uppdrag hos SBC – att vägleda i att sätta upp kompetensprofiler och en ram kring kompetensutveckling och behov framåt. Ett antal workshops har styrts om till digitalt format och arbetet fortlöper...
Vi har tagit beslutet att vi vill ta hjälp av en extern leverantör som kan ge nya verktyg, tips och kunskap. Vad var er utmaning? Vi har en gedigen introduktionsutbildning för nya...
Splay One har en utbildning för informella ledare som enbart en medarbetare kunde gå per år och för att fler medarbetare skulle få ta del av utbildningen fanns behov att hitta en...
Caverions samarbete med Advantum Kompetens började för ca 1,5 år sedan med målet att ge nya chefer på Caverion grundläggande ledarskapskunskaper. Vad var utmaningen? Vi ville skapa en gemensam förståelse och ge...
För att säkerställa hög kvalitet och engagemang kring lönesamtalen har Cramo Adapteo anlitat Advantum Kompetens för att göra om både mallar och styrdokument kring samtalen liksom träna chefer i att använda dessa...
Hur ser upplägget ut? Vi valde ett två dagars upplägg med mycket övningar och ett upplevelsebaserat lärande, som varvas med fakta. Hur man genom ett coachande förhållningssätt ger och tar feedback, motiverar...
När RUAG Space hade identifierat en grupp medarbetare med driv och vilja att ta ett nästa kliv i karriären ville man erbjuda dem goda förutsättningar att klara av de uppgifter och roller...
För ett par år sedan identifierade Schibsted ett behov av att skapa en gemensam plattform för alla nya ledare i hela organisationen. Man ville ha ett program som ger nya ledare de...
Utbildarna på Bostadsrätterna kände ett behov av att fräscha upp sina egna utbildningar och sättet de presenterar sina egna ämnen. För att få en enhetligt grund och slipa sin förmåga att nå...
Länsförsäkringar Östgöta lyfter varje år ett antal Talangfulla och drivna medarbetare i ett Talangprogram. Som en del av det programmet ville man ge de utvalda medarbetarna, som redan var skickliga på att...
Swedbank har sedan många år ett 60-tal interna tränare som utbildar inom branschspecifika områden som utgår från affärsverksamheten på privat- och företagssidan. Vi har som ambition att skapa en sammanhållande struktur och...
Latour har utvecklat både resultat och relationer med hjälp av UL i sitt ledarprogram. Här berättar Per Engler, HR på Latour Industries om upplägget.
Tamro beslutade sig för att satsa på det coachande ledarskapet för alla sina chefer och byggde ett utbildningsprogram tillsammans med Advantum Kompetens i tre steg.
Wendela Öberg, HR Chef på Bisfront, såg ett behov av att stärka och motivera sina medarbetare och chefer som individer. Tillsammans med fem andra företag i telekombranschen sattes samarbetsprojektet YouLearn upp, ett...

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden