Prova modellen Kompetensanalys organisation™

På 45 minuter får du en överblick över din organisations styrkor och potential

Vi har tagit fram en unik modell för att snabbt kunna gå igenom ”hela organisationens” kompetensbehov – på bara 45 minuter. Vi kallar den kort och gott Kompetensanalys Organisation™. Prova modellen i ett sittande möte och få vår analysplansch och ett eget resultat att arbeta vidare med.

Vad är Kompetensanalys Organisation™? Modellen summerar de vetenskapliga modeller som idag används för ledar- och medarbetarutveckling och som leder vidare till tydliga kompetensfrågor/inventering. Varje avsnitt täcker in kort teori och modellsynsätt , ett antal frågor som du besvarar och reflekterar kring och en koppling till kompetenser som är en förutsättning för att nå framgång inom respektive område.

Hur går det till? Vi bokar in ett 45 minuters möte. Planschen och modellen som vi utgår från granskar i sittande möte ledningsgruppens arbete, ledarrollens styrka, teamens potential och medarbetarskapet samt den lärkultur som just nu råder. 

Analysen ger dig med ca 40 frågor, tydliga färgmarkeringar och tips om vad du kan behöva agera på i varje led för att nå din organisations fulla potential och stärka kompetensen i de olika grupperingarna. Du får planschen, analysresultaten och korta tips för att kunna stärka de delar som visat rött.

Vad säger andra om Kompetensanalys Organisation™? De som redan haft möten med vårt verktyg säger kort och gott:

”Otroligt att man kan få denna överblick på så kort tid – fenomenalt” .
 
”Mer värdefullt möte än vad jag kunnat föreställa mig”.

 
”Att få allt sammanfattat så kort och enkelt var enastående”.

Hur gör du nu? Har du 45 minuter som du kan boka in ett möte med oss så gör vi denna genomlysning kostnadsfritt och ger dig en återkoppling på var din organisations potential finns och hur du kan möta dessa kompetensbehov.

    Mötet tar ca 45 minuter. Ge förslag på datum och tider här nedan

    Nyhetsbrev

    Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden