Titel Kurstyp Kompetensnivå Antal dagar Produktblad
Hälsofrämjande ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad saknas Boka
Ny som chef – Påbyggnad Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad saknas Boka
Advantum Ledarprogram Ledarskapsutbildning Fördjupning 9 Produktblad Boka
Ny som chef Ledarskapsutbildning Basblock 3 Produktblad Boka
Ledarskapsutbildning för team- & arbetsledare Ledarskapsutbildning Basblock 3 Produktblad Boka
Kommunikation & ledarskap för projektledare Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad Boka
Att leda chefer Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Kommunikativt ledarskap & effektiva team Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad Boka
Coachande ledarskap Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Målstyrt ledarskap Ledarskapsutbildning Basblock 2 Produktblad Boka
Att leda på distans Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Att leda i förändring Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Kompetensbaserad rekrytering & intervjuteknik Ledarskapsutbildning Fördjupning 1 Produktblad Boka
Utvecklings- medarbetarsamtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 1 Produktblad Boka
Konflikthantering och svåra samtal Ledarskapsutbildning Påbyggnad 2 Produktblad Boka
UL – Utvecklande ledarskap Ledarskapsutbildning Påbyggnad 4 Produktblad Boka
UGL – Utveckling av grupp & ledare (internat) Ledarskapsutbildning Fördjupning 5 Produktblad Boka
THE – The Human Element (internat) Ledarskapsutbildning Fördjupning 5 Produktblad Boka
Förhandlingsteknik Affärsmannaskap Fördjupning 2 Produktblad saknas Boka
Kundkommunikation & service Affärsmannaskap Basblock 2 Produktblad saknas Boka
FS – Förtroendefullt samarbete Affärsmannaskap Påbyggnad 3 Produktblad Boka
Konsultativ försäljning & målstyrda kundmöten Affärsmannaskap Basblock 3 Produktblad Boka
Personlig effektivitet Medarbetarskap Påbyggnad 1 Produktblad Boka
Personligt ledarskap Medarbetarskap Basblock 2 Produktblad Boka
Kommunikation & samtalsmetodik Kommunikation Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Presentationsteknik Kommunikation Basblock 2 Produktblad Boka
Retorik & argumentationsteknik Kommunikation Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Konsultativt arbetssätt Kommunikation Basblock 2 Produktblad Boka
Träningsläger Presentationsteknik Kommunikation Basblock 1 Produktblad saknas Boka
PPI – Positiv påverkan Kommunikation Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
Praktisk pedagogik Pedagogik Basblock 2 Produktblad Boka
Att leda workshops Pedagogik Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Facilitering Pedagogik Fördjupning 2 Produktblad Boka
Konsultativt arbetssätt för HR HR-program Påbyggnad 2 Produktblad saknas Boka
Certifierad kompetensutvecklare 2+2+2 dagar HR-program Basblock 6 Produktblad saknas Boka
Strategisk kompetensutveckling HR-program Basblock 2 Produktblad Boka
HR i ledningsgruppen HR-program Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Målstyrning för HR HR-program Påbyggnad 2 Produktblad Boka
Kompetensutvecklarens verktygslåda HR-program Basblock 1 Produktblad saknas Boka

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden