Testpilot på Självledarskap

Läs om Git Ström, HR Strateg från Länsförsäkringar som är testpilot på utbildningen Självledarskap.

Roll i företaget

Jag är HR strateg och jobbar med bl a kulturfrågor, utveckling av HRprocesser och kompetensutveckling. I det senare så ska jag ta fram, köpa in och utveckla kompetensutvecklingsaktiviteter inom olika områden.

Det är ett självständigt arbete, med ibland långa beslutsvägar, där jag behöver kunna motivera och  leda mig själv, vara aktiv och framåtriktad och också kommunicera och sälja in förslag till organisationen.

Fokus och mål under utbildningen

  • Bli bättre på att leda mig förbi motstånd
  • Hitta verktyg för att prioritera och fullfölja – hela vägen mot mål
  • Bättre på att ge och att ta emot feedback – jag springer snabbt vidare utan att stanna upp och reflektera över uppnått resultat
  • Bli tydligare på att kommunicera – jag är lite för snabb vill snabbt framåt utan att vänta in alla

Kortsiktigt är det min egna personliga utveckling – enligt punkter ovan.

På lång sikt är det att kunna ta de här kunskaperna, kommunicera och dela med mig till kollegor för att hjälpa/stötta/påverka dem att bli bättre på att ta eget ansvar/leda sig själva – vad vi vill kalla aktivt medarbetarskap

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden