Certifierad Kompetensutvecklare

– Diplomprogram för dig som utvecklar andra

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet bygger på halvdagar on-line som sedan avslutas med ett certifieringscase med skådespelare i två dagar.

En utbildning för alla som behöver bemästra processen kring lärande och kompetensutveckling. Hela vägen från analys och ramverk till införsäljning och genomförande.  De första 8 stegen genomförs Online med arbetsuppgifter mellan varje steg. Varje pass är 3 timmar långt. Det avslutande steget är en två dagars casebaserad träning med skådespelare. Totalt är utbildningen 40 timmar plus egen tid för uppgifter och förberedelser. Utbildningen genomförs under en termin.

Upplägg

Utbildningen görs i halvdagspass via Zoom/TEAMs och avslutas med ett två dagars examenscase där skådespelare agerar “Kund” -beställare. Caset går i tre steg från analys till presentation av lösning till revision av förslag till ny lösning utifrån feedback i steg 2.

Har du förkunskaper så kan du välja att bara gå de pass där du behöver bygga på och hoppa över de övriga. Du får ditt diplom efter godkänt examenscase som bygger på de åtta stegens totala  innehåll. Du får även korta övningar att göra efter varje steg/inför nästa steg så att du under examenscaset  känner dig bekväm med att tillämpa kunskapen fullt ut.  Du kommer att vara i en grupp av 2-3 personer som följs åt och stöttar varandra även mellan utbildningspassen (lärpar) . Efter utbildingen ingår även support i 1-2 timmar för att du ska kunna få stöd vidare i att ta hem kunksaperna till egen vardag.

Varje pass spelas även in så skulle du missa något tillfälle kan du även ta igen det vid annat tillfälle- eller repetera inför examens-caset.

Examenscase – träning med skådespelare 2 dagar

Under två dagar tärnar vi och tillämpar praktiskt de delar som programmet gått igenom. Du möter en “kund” i tre steg  där du får feedback på dina lösningar och förslag.  Vid godkänt examenscase får du sedan ditt diplom.

Individuell rådgivning/feedback/coaching

Efter genomfört program ges möjlighet till individuell rådgivning, feedback och coaching baserat utmaningar som deltagaren står inför.

Datum

HT 21

Steg 1:
Begrepp och synsätt på kompetens
30 september 09.00-12.00
Steg 2:
Lärandets principer och psykologi
13 oktober 13.30-16.30
Steg 3:
Att analysera lärprocessen
27 oktober 09.00-12.00
Steg 4:
Målstyrd analys
12 november 13.30-16.30
Steg 5:
Metodval och lärprocess över tid
23 november 09.00-12.00
Steg 6:
Effektivt lärande i olika form
6 december 09.00-12.00
Steg 7:
Uppföljning och mätbarhet
16 december 9.00-12.00
Steg 8:
Att presentera lösningar och hitta argument
18 januari 9.00-12.00
Examenscase: 20-21 januari 9.00-17.00

 

Utbildningens innehåll

 1. Begrepp och synsätt på kompetens
 • Definitioner och ordlista kring kompetens ger grunden
 • Kompetenspolicy och ramar för kompetensarbetet
 • Rollfördelning och arbetssätt på årsbasis

 

 1. Lärandets principer och psykologi
 • Hjärnan
 • Hur ser processen för lärande ut?
 • KOLB
 • JENSEN

 

 1. Att analysera lärprocessen
 • OKBR- analysmodell som ger vägledning
 • Vad behöver vi förstå i den mänskliga psykologin
 • OBM- SCARF
 • Nuläge och önskat läge

 

 1. Målstyrd analys
 • Att skapa grund för mätbarhet och analys
 • Att hitta mätpunkter och se helheten
 • Att beskriva utveckling så att den går att mäta

 

 1. Metodval och lärprocess över tid
 • Lärande i tre olika dimensioner -70-20-10
 • Vilka metoder kan vi använda oss av? Hur kan olika metoder skapa olika resultat?
 • Kombination av metoder och blended learning
 • Att ”flippa klassrum” – vad innebär det?
 • Att bygga strukturer för distribuerat lärande över tid

 

 1. Effektivt lärande i olika form 
 • Pedagogik och planering
 • VAK _Hur förmedlar vi kunskap?
 • I klassrum
 • Digitalt
 • Körschema och interaktiviet- variation

 

 1. Uppföljning och mätbarhet
 • Hur kan vi säkerställa ett resultat
 • Var mäter vi av en effekt
 • Hur mäta utveckling? Kirkpatricks modell för utvärdering
 • När, var, hur, vem, vad?
 • ROI i olika delar av processen

 

 1. Att presentera lösningar och hitta argument
 • Visualisering- ett starkt verktyg för samsyn
 • Att inventera argument och invändningar
 • Att skapa ekonomiska argument för olika lösningar
 • Tydliga beslutsunderlag

Utbildningens mål

 • Att få en förståelse för hela kompetensutvecklingsprocessen – från analys till lösning till genomförande och uppföljning och mätning.
 • Att få en verktygslåda för att arbeta målstyrt med effektivt lärande i olika former och med olika metoder.
 • Att stärka sin förmåga att analysera behov, säkra upp starka lösningar som styr mot tydliga mål och resultat.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som arbetar med kompetensutvecklande insatser. HR ansvariga, HR specialister och konsulter.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden