Så tar vi fram skräddarsydda lösningar

En skräddarsydd lösning är ett upplägg som mer specifikt är anpassat till just din organisations utmaningar. Det kan göras på olika sätt och i olika grad men ofta handlar det om att anpassa ett eller flera av följande punkter:

 • Mer eller mindre av grunduppläggets innehåll vad gäller fakta
 • Bilder och exempel
 • Mallar och logotyper
 • Processen och ambitionsnivån före och efter
 • Koppling till målgruppers olika utmaningar
 • Språk och språkbruk
 • Koppling till värderingar
 • Övningar och case
 • Diskussioner och frågeställningar
 • Tid och omfattning
 • Målbild och ambitionsnivå

12 Steg för att skapa och genomföra en skräddarsydd lösning

 1. Inventering av nuläge. Detta kan ske med beställare och/eller fler intressenter och göras i möte/workshopformat eller med mer påbyggd analys av enkäter och frågor till målgrupp/intressenter.
 2. Eventuell översyn av organisationens hela bild med hjälp av vårt analysverktyg ”Kompetensanalys organisation”. Detta verktyg innebär en halv dags workshop med beställare/intressenter i tillägg till ovan.
 3. Möte med kund för att gå igenom nuläge, mål och målbild. Vad ska uppnås och på vilken tid . Diskussion kring ambitionsnivå och omfattning och olika vägar att nå målbild. Hur ska chefer involveras och vilken process är mest lämplig. Är det en blandning av klassrum och andra aktiviteter?
 4. Målformulering och mätpunkter liksom projektplanering för att nå målbild. Här sätts en tydlig plan som innehåller ett Före och Efter i processen och vem som ansvarar för vad.
 5. Inläsning av material, eventuella intervjuer och/eller studiebesök. Vidare analys och insamling av data beroende på behov och målbild för uppdraget.
 6. Utarbetande av innehåll, övningar och bildmaterial samt uppgifter och enkäter.
 7. Genomgång med kund för att säkerställa innehåll och upplägg
 8. Förankring och kommunikation kring upplägg och målbild i lärprocessen till berörda målgrupper/intressenter
 9. Förberedelsearbete för deltagare ca 6-2 veckor innan (om detta är en del av programmet)
 10. Upplägg /lärprocess genomförs enligt plan
 11. Uppföljning och utvärdering
 12. Mätning av resultat och effekt (beroende på vad som satts upp som mätpunkter görs detta allt från 1 vecka efter till 1 år efter uppdrag kopplat till målbild och innehåll)

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden