Testpilot på Leda i förändring – Online

Följ Anneli Söderberg, HR-chef på Bileko Car Parts AB (ingår i Mekonomen Group), som testpilot på vår utbildning Leda i förändring online 2 dagar.

Anneli har arbetat med HR-frågor inom Mekonomen Group sedan 2017. Just nu arbetar hon som HR-chef för Bileko Car Parts AB, ett supportbolag inom Mekonomen Group​ som ansvarar för sortiment, inköp och logistik. Som HR-chef för BCP arbetar Anneli både strategiskt och operativt genom ett verksamhetsnära HR-arbete och stödjer organisationens ledare i personalrelaterade frågor.

Reflektioner kring förändringsledning?

“För min del handlar det om att få förståelse för alla delar i förändringsprocessen och vad som är viktigt att tänka på i en förändringsprocess. Detta för att kunna coacha och utbilda bolagets chefer på bästa sätt i förändringsledning. Vi lever i en föränderlig värld så förändringsarbete är en given del av vardagen som chef. Utmaningen i ett förändringsarbete är bland annat att få med sig medarbetarna och att de själva förstår meningen med förändringen. Som chef ligger man oftast steget före och då är det viktigt att man har en förståelse för att förändringsarbete tar tid och att man kan möta på motstånd på vägen. Därför är det viktigt att kunna motivera sina medarbetare i förändringsarbetet.”

Vad vill du få ut av utbildningen Att leda i förändring?

Jag hoppas utbildningen skall bidra till ökad kunskap om förändringsprocessens alla delar och konkreta verktyg kopplade till förändringsledning som jag kan överföra till cheferna i min organisation.

Allmänna reflektioner efter utbildningen

Jag tycker att utbildningen var bra och det fungerade mycket bra att genomföra utbildningen på distans via Teams.

Hur ser du på programmets upplägg i helhet dessa dagar?

Jag tycker att utbildningen bestod av en bra blandning mellan teori, övningar och praktiska verktyg som jag kan ta med mig till organisationen.

Hur ser du på övningar och moment?

Jag tycker att övningarna var bra och väl kopplade till teorier och praktiska verktyg.

Dina rekommendationer till förändringar

Eventuellt skulle utbildningen kunna ha delats upp på två kurstillfällen (1 + 1 dagar) och där man mellan kurstillfällena får hemuppgifter, såsom att förbereda en målgrupps- och kraftfältsanalys som följs vid nästa kurstillfälle. Detta för att få praktisera verktygen och kunna få feedback.

Övrigt

Tack för en mycket bra utbildning och ett extra plus till Per Dahl som var en mycket kompetent och pedagogisk kursledare!

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden