Testpilot på Certifierad kompetensutvecklare

Vi följer Anita Nässén, Utvecklingsledare inom Vård- och omsorgsförvaltningen i
Örebro kommun – som testpilot på vårt diplomprogram Certifierad kompetensutvecklare. Så här säger hon om sina förväntningar på utbildningen.

Jag arbetar som utvecklingsledare för kompetensutveckling inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun som har ca 2500 personal. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att vara ett stöd till förvaltningsledningen i deras strategiska arbete med kompetensutvecklingsinsatser. I praktiken innebär detta att jag håller i planeringen och framtagandet av den centrala kompetensutvecklingsplanen för utbildning och budget gällande de största yrkeskategorierna: omvårdnadspersonal, undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Kompetensutvecklingsplanen bygger på framtagna kompetenstrappor för de olika yrkeskategorierna utifrån nivåerna: introduktion, fördjupning och specialisering. Jag leder och samordnar även arbetsgrupper och internutbildare samt leder olika uppdrag inom området kompetensutveckling.

Mina förväntningar på utbildningen Certifierad kompetensutvecklare är att jag ska få konkreta redskap, metoder och modeller för hur ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete går till i praktiken. Förvaltningen jag arbetar i saknar idag en kompetenspolicy/strategi med tydliga mål för kompetensutveckling. Målet är att under 2020 ta fram en kompetensstrategi inom förvaltningen som kan ligga till grund för en utbildningsorganisation som håller en god kvalitet och som säkerställer verksamhetens kompetensbehov på kort och lång sikt. Jag hoppas att jag i och med denna utbildning kan få mer kunskap om hur ett sådant arbete kan gå till. Både vad gäller framtagandet men även hur man i praktiken arbetar systematiskt med strategin vad gäller att kartlägga/inventera behov, analysera, planera, genomföra, följa upp/utvärdera och förbättra kompetensutvecklingsinsatser.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden