2 Dagars utbildning i att leda chefer - Advantum Kompetens

Leda chefer

Att leda chefer är en ledarskapsutbildning för dig som är chef över chefer. Det strategiska perspektivet får mer utrymme såväl som prioritering, framförhållning, beslutsfattande och återkoppling.

Att leda chefer är en ledarskapsutbildning som är uppbyggd kring ett praktiskt case där fokus sätts på både ledningsgruppsarbete och övergripande styrning och ledning av verksamhet och grupp. Dagarna varvas med teori kopplat med exempel från verkligheten samt diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

Att vara chef högre upp har andra utmaningar än en första linjens chefsroll. Det strategiska perspektivet behöver få mer utrymme. Stöttning och coaching blir utifrån underchefens roll där andra aspekter finns med. Prioritering och framförhållning är inte minst viktigt liksom beslutsfattande och återkoppling.

Ledarskapsutbildningens teorier i verksamhetsstyrningen utgår från BSC, – Balanced Scorecard och träningsmoment fokuserar bland annat att sätta tydliga KPI:er och nyckeltal. Ledningsgruppen som arena och arbetsform tas också upp utifrån olika synvinklar och perspektiv.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Utbildningens innehåll

 • Vikten av målstyrning och täta uppföljningar
 • Nyckeltal och KPI:er som del av styrningen
 • Tydliga värderingar som grund för samarbetet
 • Competence Management, en nyckelfråga
 • Beslutsfattande på kort och lång sikt
 • Att få fattade beslut att gälla och verkställas
 • Delegering – ett måste
 • Vikten av prioritering, planering och framförhållning
 • Organisationsutveckling
 • Ledningsgruppen som arena för styrning och ledning
 • Samtal chefer emellan
 • Samtalsmetodik och daglig dialog
 • Effektiva möten en framgångsfaktor
 • Coaching och konkret feedback
 • Verktyg för att analysera motverkande krafter

Utbildningens mål

Att nå en högre grad av effektivitet i sitt ledarskap som chef över andra chefer.

Målgrupp

Alla chefer som har ett formellt arbetsledaransvar över andra chefer eller står i begrepp att ta det steget.

Förkunskaper

Grundläggande ledarskapsutbildning samt egen chefserfarenhet. Utbildningen förutsätter att man har rollen som chef över andra chefer.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Denna utbildning är lämplig att bygga på med:

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

Genom att använda detta formulär accepterar du att vi lagrar och bearbetar dina uppgifter enligt vår policy.