Maximera lärandet™

MAXIMERA LÄRANDET™ – EN METOD SOM GER RESULTAT

Varje utbildningssteg kan ses som en process bestående av tre delar. Det finns alltid ett före, ett under och ett efter. Görs utbildningen i flera steg är dessa olika delar återkommande i varje steg. Ju noggrannare du tänker igenom och planerar varje utbildningsdel desto större blir möjligheten att utbildningsinvesteringen skapar ett tydligt resultat.

Du har stöd av vår Lärportal™ där du både kan se resultat av ditt lärande och få ytterligare verktyg för att lära maximalt på kort tid.

 

Klicka på bilden för att se den större

 

Före

Ju tydligare du formulerat en målbild, tänkt igenom vad du vill ha ut av utbildningen, gjort hemuppgifter och förberedelser, desto bättre kan du arbeta under utbildningen och säkerställa att du får med dig det som är viktigt för just dig.  I förberedelserna är ett tips att också ha ett avstämningsmöte med chef om innehåll och förväntansnivå på resultat av utbildningen.

Under

En utbildning innehåller mycket fakta och kunskap att ta in. En avgörande del under din utbildning är att arbeta med reflektion. Att stanna upp ett par gånger per dag och reflektera. Vad har jag lärt mig? Hur kan jag omvandla detta till min egen vardag? Se också till att vara närvarande under utbildningen. Stäng av telefonen. Se till att någon annan är back-up på hemmaplan och var aktiv under dagarna. Ställ frågor, ifrågasätt, diskutera och engagera dig.

Efter

Ska utbildning och kunskapspåfyllnad kunna bli till kompetens och nya beteenden krävs både repetition, övning och implementering i vardagen. Maximera lärandet™ kommer att hjälpa dig att planera för att införliva de nya kunskaperna i vardagen.

Din chef blir här en central person som kan hjälpa och stötta i vardagen, ge feedback och coacha. Ju tydligare mål som ni har satt upp desto lättare är det att arbeta mot och nå det målet. Gör tydliga avstämningar och bestäm när ni utvärderar framstegen och målbilden.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    NYHET! KURSKATALOG HT23

    Vi erbjuder öppna och skräddarsydda
    utbildningar inom ledarskap, att leda sig själv, kommunikation, pedagogik och HR.

    Se hela vårt utbud och bläddra i kurskatalogen direkt på skärmen!