Din anmälan är bindande, nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Kundnöjdhet

Resultat och kundnöjdhet är en självklarhet för oss. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd har vi en nöjdkundgaranti där du inom ett år har möjlighet att gå en annan utbildning utan kostnad.

Kvalitetsgaranti

Vi är medlemmar i såväl Almega Utbildningsföretagen som Swedish Learning Association (SLA). Våra utbildningar håller högsta kvalitet och vi säkerställer alltid nöjd kund.

Almega Utbildningsföretagens medlemsföretag är ledande i utvecklingen av moderna och effektiva inlärningsmetoder och ger kunderna bästa nytta med högsta kvalitet och har klara riktlinjer för etiskt uppträdande på marknaden.

SLA är det ledande nätverket i Sverige inom lärande, utveckling och förändring, där lärande är kärnan. Föreningen associeras med en unik och uppdaterad kompetens och är det självklara valet för alla som aktivt arbetar med dessa frågor inom företag och organisationer.

Kursmaterial

I utbildningen ingår kursmaterial och dokumentation. Som kursdeltagare får du själv använda kursmaterialet och lagra det på din dator/server men du får inte utan tillstånd från Advantum Kompetens sprida det vidare till någon annan person att använda.

Betalning

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara Advantum Kompetens tillhanda senast vid kursstart.

Om-/ Avbokning

Vid av- eller ombokning 2-4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50% av utbildningsavgiften. Om du avbokar/ombokar 0-2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100% av utbildningsavgiften samt vid internatutbildning debiteras även 100% av logikostnaden. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med Advantum Kompetens.

Vi erbjuder också på de flesta av våra utbildningar möjlighet att gå utbildningen online.

*För UGL, THE och UL gäller följande villkor. Ombokning: 2 veckor-0 dag före start bokar du om till 100% logi + 1500 kr i administrativ kostnad. Avbokning: mindre än 4 v innan start debiteras 100% av utbildningsavgift + 1500 kr i administrativ kostnad samt logi. Möjlighet finns att med kort varsel byta deltagare på kursen från samma företag.

Inställd eller flyttad utbildning

Advantum Kompetens förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.