Advantum Ledarprogram

– Ett träningsläger för chefer

Vill du stärka din roll som chef och ledare? Bli tydligare och få större möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp? Då är vårt ledarutvecklingsprogram något för dig!

Advantum Ledarprogram ger dig under nio månader de verktyg och de insikter du behöver för att kunna ta nästa steg i din utveckling. Ett program som ger stark effekt på kort tid – mycket tack vare att vi ägnar största delen på träffarna till aktiv träning, reflektion och erfarenhetsutbyte och lägger faktapåfylland före och mellan passen med hjälp av e-learningen digitala Chefsskolan.

Advantum Ledarprogram är uppdelat i fyra steg med 6-8 veckors mellanrum – totalt 9 dagar. Du kommer att arbeta praktiskt och verklighetsnära och även med ett case som följer utbildningen hela vägen. Du har stöd av vår Lärportal™ under tiden mellan de olika stegen där du både håller kontakt med deltagare och kursledare, lämnar in övningar och följer diskussioner.

Din personliga handlingsplan börjar med en 360-analys som ger stark självinsikt och sätter en tydlig målbild över den utveckling du vill göra. Du får i uppstarten ett bokpaket på totalt fem böcker som innehåller den faktakunskap du behöver. Dagarna är praktiska och upplevelsebaserade och programmet bygger på att du lägger en del tid på hemuppgifter och vidare läsning mellan de olika stegen. Du behöver göra kapitlen i e-learningen mellan stegen så att du har grundförståelse och fakta på plats innan vi ses.

Alla utbildningstillfällen sker i internatform, kostnad för internat och logi tillkommer.

E-learning ingår

Digitala Chefsskolan följer programmet och gör att du kan använda tiden optimalt i klassrum tillsammans med kursledare och deltagare. Du läser in och får basfakta på plats innan träffarna och tränar och övar aktivt i klassrummet.

Antal personer

Max 16 personer per grupp.

Antal dagar

Totalt 9 dagar (3+2+2+2).

 

Utbildningens innehåll

 • E-learning  – Chefsskolan
 • 360-analys
 • Kommunikationsprofil – personlighetsanalys för kommunikationsstilar
 • Kurslitteratur, fem böcker
 • Maximera Lärandet Handlingsplan
 • Stöd och samtal före och efter utbildning
 • Licens till Lärportalen™ under ett år
 • 9 dagars utbildning med lunch/dagpaket- logi tillkommer

Advantum Ledarprogram – steg för steg

Steg 1 – Leda verksamheten och leda sig själv – 3 dagar

 • Introduktion till programmet
 • Förstå sin roll och helheten – vad är det jag har ansvar för?
 • Vad innebär detta konkret – vad ska jag göra?
 • Vad behöver jag då vara bra på?
 • Ledarskap – det börjar med målen
 • Målstyrning och tydlighet
 • OBM och konsekvensstyrning – att styra mot önskvärda beteenden (introduktion)
 • Konsten att leda sig själv
 • Prioriteringar skapar förutsättningar
 • Planering – få tiden att räcka
 • Balans i livet och konsten att undvika stress

Steg 2 – Att leda andra – teamet och anpassning i ledarskapet – 2 dagar

 • Effektiva team och gruppers utveckling
 • Värderingar och företagskultur
 • OBM och konsekvensstyrning – att styra mot önskvärda beteenden (fördjupning)
 • Olika faser kräver olika ledarskap
 • Feedback – ett viktigt verktyg i vardagen
 • Komunikationsprofil – analys och individuella olikheter
 • Caseövningar och analys av teameffektivitet

Steg 3 – Coachande ledarskap och konflikthantering – 2 dagar

 • Återkoppling på 360-analys
 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Coaching
 • Att lyssna aktivt
 • Att förstå sammanhang och orsakssamband
 • Konsten att delegera och få andra att växa
 • Casebaserade övningar – rollspel
 • Konflikter av olika slag och på olika nivå
 • Försvarsmekanismer – att hantera reaktioner
 • Intressebaserad konfliktlösning

Steg 4 – Förändringsledarskap och chefsåret i praktiken, examenscase – 2 dagar

 • Förändringens faser
 • Förändringspsykologi
 • Ledarskap i förändring
 • Chefsåret i praktiken
 • Chefens olika samtal
 • Arbetsrätten i tillämpade situationer
 • Examenscase
 • Avslutning och personlig handlingsplan

Utbildningens mål

Efter programmet har du fördjupat din egen kunskap om ledarrollen och vad det innebär att arbeta som chef och ledare. Du kan utöva ett tydligt och individanpassat ledarskap och har förmågan att analysera en situation och ha verktyg för att lösa den. Du har med självinsikt och feedback fått en trygghet och styrka i ditt eget personliga agerande och sätt att kommunicera.

Målgrupp

För dig som varit chef minst ett år och som vill ta ett kliv vidare i den personliga och yrkesmässiga utveckling.

Allt detta ingår

Övergripande

 • Pedagogiska lokaler, centralt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Möjlighet att gå de flesta utbildningar även på distans – Advantum Online.
 • Meriterade och erfarna utbildare som delar med sig av sina kunskaper och ger dig tips.
 • Nöjd-kund-garanti.
 • Hög kvalitet år efter år, med ett snitt på våra utvärderingar på 4,7 (skala 1–5).
 • Frukost, lunch, fika och godis – men även nyttiga mellanmål om du går i klassrum.
 • Personlig rådgivare ger dig personlig service och anpassade förslag.
 • Kompetensanalysen™ ger dig möjlighet att direkt se dina starka och svaga sidor i din roll.
 • I vissa utbildningar ingår även en extra e-kurs som mervärde och metod.

Före

 • Maximera lärandet™ metod för effektivt lärande – stärker lärandet i fyra månader.
 • Maximera lärandet™ finns även för chef för att stärka lärandet i hela processen.
 • Lärstilstestet ger dig insikter om ditt eget bästa sätt att lära.
 • Förenkäten ger ett nuläge av din kunskapsnivå för att mäta resultat.
 • Maxie. Digital coach stöttar hela vägen från mail och Lärportal till påminnelser via SMS.

Under

 • Små grupper med 8–16 deltagare ger en stor möjlighet till egna frågor och egen aktivitet.
 • Aktiv pedagogik med variation och anpassning till lärstilar – även när du deltar online.
 • Lärkartor® – ett unikt kursmaterial som sammanfattar alla lärpunkter på en enda sida.
 • Kursmaterial digitalt och även i fysisk form när du är på plats.

Efter

 • Lärportalen™ med allt material är öppen i tre månader för att stärka ditt lärande ytterligare.
 • En timmes support ingår under sex månader. Ställ frågorna via mail/telefon till din kursledare.
 • Om du går online och vill gå om utbildningen även fysiskt kan du göra det inom 12 månader.

Referenser från deltagare

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden