Advantum Ledarprogram

Vill du stärka din roll som chef och ledare? Bli tydligare och få större möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp? Då är vårt ledarutvecklingsprogram något för dig!

Vill du stärka din roll som chef och ledare? Bli tydligare och få större möjligheter att nå resultat och utveckla din organisation och din grupp? Advantum Ledarprogram ger dig under ett knappt år de verktyg och de insikter du behöver för att kunna ta nästa steg. En stark och utvecklande resa tillsammans med andra chefer. Programmet går även att anpassa för företag.

Advantum Ledarprogram är uppdelat i fyra steg med 6-8 veckors mellanrum – totalt 9 dagar. Du kommer att arbeta praktiskt och verklighetsnära och även med ett case som följer utbildningen hela vägen. Du har stöd av vår Lärportal™ under tiden mellan de olika stegen där du både håller kontakt med deltagare och kursledare, lämnar in övningar och följer diskussioner. Din personliga handlingsplan börjar med en 360-analys som ger stark självinsikt och sätter en tydlig målbild över den utveckling du vill göra. Du får i uppstarten ett bokpaket på totalt fem böcker som innehåller den faktakunskap du behöver. Dagarna är praktiska och upplevelsebaserade och programmet bygger på att du lägger en del tid på hemuppgifter och vidare läsning mellan de olika stegen. Alla utbildningstillfällen sker i internatform, kostnad för internat och logi tillkommer.

Före och efter

Före utbildningen gör du en 360-analys som ger dig feedback och självinsikt. Du har också ett samtal med din huvudkursledare ca. två veckor innan start. Detta samtal ger dig en återkoppling på din analys och är också ett första ”lära-känna-samtal”. Här går du också igenom din egen målbild med programmet och startar upp din egen personliga handlingsplan.

Ett uppföljningssamtal görs ca. 3 månader efter programmet. Samtalet syftar till att gå igenom målbild och nuläge och se hur utvecklingen under året har varit. Här görs även en fortsatt plan för det egna ledarskapet upp och en avstämning kring programmet som helhet. Vill du kan du även köpa till en förnyad 360-analys och en coachingprocess som ett påbyggnadssteg till programmet.

Utbildningens innehåll

 • 360-analys
 • DISC – personlighetsanalys för kommunikationsstilar
 • Kurslitteratur- fem böcker
 • Maximera Lärandet Handlingsplan
 • Stöd och samtal före och efter utbildning
 • Licens till Lärportalen™ under ett år
 • 9 dagars utbildning

Utbildningens mål

Efter programmet har du fördjupat din egen kunskap om ledarrollen och vad det innebär att arbeta som chef och ledare.  Du kan utöva ett tydligt och individanpassat ledarskap och har förmågan att analysera en situation och ha verktyg för att lösa den. Du har med självinsikt och feedback fått en trygghet och styrka I ditt eget personliga agerande och sätt att kommunicera.

Målgrupp

För dig som varit chef minst ett år och som vill ta ett kliv vidare i den personliga och yrkesmässiga utvecklingen.

E-learning ingår

Från och med 1 augusti 2016 innehåller alla utbildningar i vårt öppna program en e-learning under 6 månader.

Antal personer

Max 12 personer per grupp.

Antal dagar

Totalt 9 dagar (3+2+2+2).

Datum VT18

Steg 1 – 14-16 mars – Rosersbergs Slott
Steg 2 – 16-17 maj – Rosersbergs Slott
Steg 3 – 22-23 augusti – Näsby Slott
Steg 4 – 11-12 oktober – Näsby Slott

Datum HT18/VT19

Steg 1 – 22-24 augusti – Näsby Slott
Steg 2 – 18-19 oktober – Näsby Slott
Steg 3 – 11-12 december – Näsby Slott
Steg 4 – 7-8 februari – Näsby Slott

Pris för logi: 15 891 kr

Advantum Ledarprogram – steg för steg

Steg 1

Leda verksamheten och leda sig själv – 3 dagar

 • Introduktion till programmet
 • Förstå sin roll och helheten – vad är det jag har ansvar för?
 • Vad innebär detta konkret – vad ska jag göra?
 • Vad behöver jag då vara bra på?
 • Ledarskap – det börjar med målen
 • Målstyrning och tydlighet
 • OBM och konsekvensstyrning – att styra mot önskvärda beteenden (introduktion)
 • Konsten att leda sig själv
 • Prioriteringar skapar förutsättningar
 • Planering – få tiden att räcka
 • Balans i livet och konsten att undvika stress

Steg 2

Att leda andra – teamet och anpassning i ledarskapet – 2 dagar

 • Effektiva team och gruppers utveckling
 • Värderingar och företagskultur
 • OBM och konsekvensstyrning  – att styra mot önskvärda beteenden (fördjupning)
 • Olika faser kräver olika ledarskap
 • Feedback – ett viktigt verktyg i vardagen
 • DISC-analys och individuella olikheter
 • Caseövningar och analys av teameffektivitet

Steg 3

Coachande ledarskap och konflikthantering – 2 dagar

 • Återkoppling på 360-analys
 • Motivation och motivationsfaktorer
 • Coaching
 • Att lyssna aktivt
 • Att förstå sammanhang och orsakssamband
 • Konsten att delegera och få andra att växa
 • Casebaserade övningar – rollspel
 • Konflikter av olika slag och på olika nivå
 • Försvarsmekanismer – att hantera reaktioner
 • Intressebaserad konfliktlösning

Steg 4

Förändringsledarskap och chefsåret i praktiken, examenscase – 2 dagar

 • Förändringens faser
 • Förändringspsykologi
 • Ledarskap i förändring
 • Chefsåret i praktiken
 • Chefens olika samtal
 • Arbetsrätten i tillämpade situationer
 • Examenscase
 • Avslutning och personlig handlingsplan

 

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden