Recension Leda på distans och hybrida team

Vi har intervjuat Åsa Berg från Städa Sverige som har gått vår utbildning för att stärka distansledarskapet. Här kan du läsa hennes recension om Leda på distans och hybrida team, 1 dag. Både före och efter utbildningen men även vad hon ser för konkreta resultat sex månader efter utbildningen.

FÖRE UTBILDNINGEN

Vad är din roll och behov av utveckling?  

Jag arbetar som projektledare med daglig kontakt med bland annat mina kollegor och våra partners. Förändringar som kom efter covid där fysiska möten ersatts med digitala möten visade att det fanns stor utvecklingspotential för att få alla att känna sig delaktiga i mötet även om de inte var på plats. Som projektledare är du ofta den som håller i mötet och med det ökade antalet deltagare som arbetar på distans känner jag ett stort behov av att hitta nya grepp kring mötesstrukturer och tillvägagångssätt.

Vad har du för förväntningar på utbildningen?

Mina förväntningar inför kursen är att den ska ge mig verktyg för att kunna hantera möten och konferenser där en del är på plats och en del på distans.

DIREKT EFTER UTBILDNINGEN

Vad är din spontana slutsats av utbildningen?

Att vi behöver ändra på en del, men det är ingenting som kräver stor ansträngning att ändra på. Enkla förändringar som gör stor och direkt skillnad för alla inblandade.

Hur har du upplevt övningar och moment?

Snabba och effektiva övningar som gav en aha-upplevelse. Det är verkligen så enkelt att skapa så stor förändring om man vet hur.

Något speciellt som du vill lyfta fram?

Få alla deltagare på digitala möten att känna sig delaktiga. Vi trodde att vi gjorde rätt men kursen fick oss att inse att vi inte är på helt rätt spår. Ha alltid kameran på under mötet, det är en så viktig gest mot dina deltagare på mötet

Har utbildningen som helhet levt upp till dina förväntningar?

Ja!

Ca 6 månader efter utbildningen

Nu när du har landat efter utbildningen – vad ser du som konkreta resultat?

Vi har fått mer effektiva möten där alla känner sig sedda och inkluderade både internt och externt.

Vilken effekt tror du att andra ser?

Vi håller ihop våra möten mer och avslutar alltid oavsett mötets innehåll med en sammanfattning. Det gör att alla vet vad som förväntas av dem och vad som sker framåt.

Vad kommer du att fortsätta jobba vidare med?

Ett exempel är att vi har vårt huvudkontor i Stockholm och kollegor som sitter ute i landet. Tidigare har vi i Stockholm suttit i ett konferensrum med våra kollegor uppkopplade på storskärm. Det blir flera möten i mötet när man håller ett möte på det sättet, det är inte ett mötessätt som får alla medarbetare att känna sig delaktiga och med i gemenskapen, snarare tvärtom. Genom att alla nu deltar från våra egna laptops på våra egna platser har alla samma utgångspunkt och behöver rätta sig till de regler som ett digitalt möte för med sig. Det har medfört en bättre mötesordning där alla får ta plats och känna sig lyssnade på.

Vill du också stärka ditt distansledarskap?

Läs mer om Leda på distans och hybrida team, 1 dag här.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden

    Vill du veta mer om företagsanpassad utbildning?

    Vi erbjuder både våra befintliga utbildningar samt skräddarsydda utbildningar – anpassade utifrån era behov. 

    Boka ett förutsättningslöst möte för att se om ett skräddarsytt upplägg kan vara ett bra alternativ för er.

      Jag vill ha mötet digitalt/fysiskt*