Testpilot på Att leda chefer

Vi följer Petra Malm, tf. VD på Appelberg Publishing Group AB – som testpilot på vår utbildning Att leda chefer.

Petra har jobbat på Appelberg, en av Sveriges största contentbyråer, i 4½ år och kom in där som projektledare. Har bytt roll inom företaget flera gånger och gick ganska snabbt över till en Key Account roll och för tre år sedan en roll i ledningsgruppen med personalansvar för en grupp på 12 personer som då tidigare varit hennes kollegor. Nu är hon sedan 2019 tf. VD.

Reflektioner kring ditt eget ledarskap? Vad är utmaningarna?

Jag har många tankar och idéer och vill gärna gå snabbt fram men det kan vara en utmaning med att nå ut och få med alla på tåget. Att inte bara springa före utan springa jämsides.
Även de övriga i ledningsgruppen har alla gjort samma resa och utvecklats inom företaget. Här behöver både hon och övriga bli starkare i sina ledarroller, men även bli bättre på att i samtal med medarbetare särskilja sig från medarbetarskapet. Det är lätt att man annars har lite svårare att höja blicken och sätta sig över det vardagliga.
En annan utmaning som hon själv har är att behöva ett stöd i att bli bättre på att få alla i hela organisationen att ta ett större eget ansvar för sina uppgifter. Vill gärna nå en punkt där man som medarbetare kommer till sin chef för att presentera en lösning på ett problem och få en bekräftelse på den, istället för att komma för att få hjälp med att lösa det problem eller den utmaning man har.

Vad vill du få ut av utbildningen Att leda chefer?

Att både av kursledaren och övriga deltagare kunna ta del av och få med sig praktiska verktyg och sätt att tänka som förenklar i vardagen. Men även få möjlighet att utbyta erfarenheter. Ibland kan det, även om man är flera som har en chefsroll på en arbetsplats, bli väldigt fokuserat på här och nu. Där kan det bli intressant att lyfta blicken och höra hur man har det på andra arbetsplatser – står man inför samma typ av utmaningar, hur har de löst sina problem?

Och i övrigt?

Oavsett i vilken position man befinner sig som chef – om det så är mellanchef, högsta chef eller utan personalansvar så finns alltid en god anledning att utvecklas och gå på den här typen av kurser. Man får alltid med sig nya kunskaper i sitt ledarskap. Ser det som något positivt att få den möjligheten att vidareutveckla ledarskapet.

Nyhetsbrev

Ta del av våra utbildningar, tips och erbjudanden