Effektiv kommunikation

– åtta steg för starka relationer och dialoger

Effektiv kommunikation handlar om det som vi brukar kalla för social kompetens där en viktig del är att förstå sig själv och andra och att kunna anpassa sitt sätt att kommunicera. Tydliga budskap, kroppsspråk, frågor och lyssnande liksom feedback och återkoppling är del av träningsmomenten. Vi tittar även på hur försvarsmekanismer kan störa kommunikationen och hur vi kan agera för att komma förbi dessa. Och vad finns det för sätt att undvika missförstånd och att kunna påverka andra?

Före utbildningen görs en personlighetsanalys för kommunikationsstilar, som vi kommer att analysera och använda oss av under dagarna i tillägg till andra verktyg för kommunikation. Du stärker under dagarna din egen förmåga genom både övningar och feedback samt bygger på din egen självinsikt och förståelse för dina styrkor och potential.

Personlig effektivitet

– få tiden att räcka till

Vår Personlig effektivitet-utbildning är praktiskt upplagd och ger ett helhetsperspektiv på hur du med bättre planeringshorisont, synsätt och arbetssätt kan få tiden att räcka till bättre.  Vi tittar på allmänna principer för hur man använder tekniska hjälpmedel men vi arbetar inte aktivt i något IT-stöd under kursens gång.

Teorier kring prioriteringar, 80/20 regeln och Eisenhower-principen om viktigt/bråttom ligger till grund för kursen. Att lära sig att styra sitt arbetsflöde och ta saker när tiden är rätt och inte när de dyker upp är en konstart i sig. Under vår Personlig effektivitet-kurs lär vi ut tekniker och tips som sparat våra tidigare deltagare 3 timmar per vecka i snitt.

Du får även med dig hem en personlig handlingsplan som du arbetat fram under dagarna utifrån din egen självskattningstest som görs under utbildningen.

Självledarskap

– konsten att lyckas och må bra på jobbet

En av de viktigare kompetenserna i dagens arbetsliv är att kunna leda sig själv. Genom förändring och genom utmanande dagar. I situationer där du kan behöva fatta egna beslut med ett ledarskap på distans eller där du utmanas och blir fångad i ett tempo som inte är hälsosamt eller där du kan tappa riktning. Kort och gott att hitta sättet att lyckas på jobbet och ha ett motiverande och hälsosamt arbetsliv med goda relationer. Oavsett om du är chef eller medarbetare.

Du får verktygen för att hitta en bra väg fram i ett en snabbrörlig värld, och att bli medveten om hur du själv kan navigera i såväl egen planering som i bemötande och kommunikation med andra.