Certifierad Kompetensutvecklare

– Diplomprogram för dig som utvecklar andra

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet bygger på halvdagar on-line som sedan avslutas med ett certifieringscase med skådespelare i två dagar.

En utbildning för alla som behöver bemästra processen kring lärande och kompetensutveckling. Hela vägen från analys och ramverk till införsäljning och genomförande.  De första 8 stegen genomförs Online med arbetsuppgifter mellan varje steg. Varje pass är 3 timmar långt. Det avslutande steget är en två dagars casebaserad träning med skådespelare. Totalt är utbildningen 40 timmar plus egen tid för uppgifter och förberedelser. Utbildningen genomförs under en termin.

Upplägg

Utbildningen görs i halvdagspass via Zoom/TEAMs och avslutas med ett två dagars examenscase där skådespelare agerar “Kund” -beställare. Caset går i tre steg från analys till presentation av lösning till revision av förslag till ny lösning utifrån feedback i steg 2.

Har du förkunskaper så kan du välja att bara gå de pass där du behöver bygga på och hoppa över de övriga. Du får ditt diplom efter godkänt examenscase som bygger på de åtta stegens totala  innehåll. Du får även korta övningar att göra efter varje steg/inför nästa steg så att du under examenscaset  känner dig bekväm med att tillämpa kunskapen fullt ut.  Du kommer att vara i en grupp av 2-3 personer som följs åt och stöttar varandra även mellan utbildningspassen (lärpar) . Efter utbildingen ingår även support i 1-2 timmar för att du ska kunna få stöd vidare i att ta hem kunksaperna till egen vardag.

Varje pass spelas även in så skulle du missa något tillfälle kan du även ta igen det vid annat tillfälle- eller repetera inför examens-caset.

Examenscase – träning med skådespelare 2 dagar

Under två dagar tärnar vi och tillämpar praktiskt de delar som programmet gått igenom. Du möter en “kund” i tre steg  där du får feedback på dina lösningar och förslag.  Vid godkänt examenscase får du sedan ditt diplom.

Individuell rådgivning/feedback/coaching

Efter genomfört program ges möjlighet till individuell rådgivning, feedback och coaching baserat utmaningar som deltagaren står inför.

Datum

VT 22

Steg 1:
Begrepp och synsätt på kompetens
19 januari 09.00-12.00
Steg 2:
Lärandets principer och psykologi
3 februari 13.30-16.30
Steg 3:
Att analysera lärprocessen
18 februari 09.00-12.00
Steg 4:
Målstyrd analys
9 mars 13.30-16.30
Steg 5:
Metodval och lärprocess över tid
24 mars 09.00-12.00
Steg 6:
Effektivt lärande i olika form
6 april 09.00-12.00
Steg 7:
Uppföljning och mätbarhet
22 april 09.00-12.00
Steg 8:
Att presentera lösningar och hitta argument
5 maj 09.00-12.00
Examenscase: 19-20 maj 09.00-17.00

 

Rekrytering och intervjuteknik

– kompetensbaserad frågeteknik

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Som man frågar får man svar brukar det heta. I rekryteringssituationer är det avgörande att sätta upp relevanta kompetenskrav för tjänsten och sedan ha förmågan att få fram rätt information och kunna bedöma de svar som ges. Att se bakom ”det trevliga” och kunna få svar på om personen är rätt för just den här tjänsten och om värdegrund och kultur stämmer samman är inte minst viktigt i rollen som intervjuare.

Med förberedande uppgifter, Kravprofil och CV-granskning, börjar utbildningen kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik med ett konkret Case och bygger sedan vidare på ett antal intervjusituationer där man som deltagare tränar sig i att formulera kompetenskrav, ställa de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Träningsmomenten görs i rollspelsformat och innehåller olika typer av situationer som kan uppkomma i en intervjusituation.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.

Strategisk kompetensförsörjning

– styrning och framgång i kompetensfrågor

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld.

Utbildningen i Strategisk kompetensförsörjning ger konkreta metoder och verktyg för att få ett mer strategiskt perspektiv och att få processer att samverka till en större helhet.

Kompetensförsörjning för organisationens behov

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden SIS och dess definitioner.

Case och övningar leder till konkreta verktyg som kan appliceras på hemmaplan för att gradvis kunna implementera ett tydligare arbetssätt och få den egna organisationen att gå mer i takt med sina egna behov och arbeta mer effektivt med verksamhetens kompetensförsörjning.

Fika, lunch, kursmaterial samt en timmes fri support efter genomförd utbildning ingår.