Lead forward – certifieringsutbildning

Denna utbildning ger dig behörighet att använda LEAD FORWARD i samband med ledarutvecklande insatser, t. ex på ledarprogram och i samband med individuell ledarcoaching.

Utbildningen genomförs i Zoom.

Pris för utbildningen

Som kund hos Advantum Kompetens får du specialpriset 8500 kr ex moms vid bokning av tillfället 20 maj eller 29 september (ordinarie pris 9750 kr ex moms). I kostnaden ingår användarlicensen återstoden av innevarande år.

Löpande kostnader

  • Användarlicens 3000 kr ex moms per år med start i början av kommande år (innefattar bl. a support, fri tillgång till nätverksträffar, rabatterade priser på vidareutbildningar etc.) – OBS! Avtal för detta mailas ut inom kort efter att denna anmälan skickats in och kräver signering innan utbildningen. Om man redan har en användarlicens kopplad till teamutvecklingskonceptet Team Pro så täcker denna licens även in Lead Forward.
  • Kostnad per genomförd Lead Forward 895 kr per st. ex moms.

Team Pro – certifieringsutbildning

Denna utbildning utgår ifrån vad forskningen om team och teamarbete har kommit fram till och syftar till att ge dig som deltagare en bättre teoretisk och praktisk grund att stå på när du ska leda eller utveckla ett team. Under utbildningen får du ta del av forskningen om team och teamutveckling samt, med utgångspunkt i denna, en strukturerad metod för teamutveckling som kallas för Team Pro workshop vilken du efter utbildningen blir certifierad att arbeta med på egen hand.

Utbildningen genomförs i Zoom.

Pris för utbildningen

Som kund hos Advantum Kompetens får du specialpriset 8500 kr ex moms vid bokning av tillfället 9 juni (ordinarie pris 9750 kr ex moms). I kostnaden ingår användarlicensen återstoden av innevarande år.

Löpande kostnader

  • Användarlicens 3000 kr ex moms per år med start i början av kommande år (innefattar bl. a support, fri tillgång till nätverksträffar, rabatterade priser på vidareutbildningar etc.) – OBS! Avtal för detta mailas ut inom kort efter att denna anmälan skickats in och kräver signering innan utbildningen. Om man redan har en användarlicens kopplad till ledarutvecklingskonceptet Lead Forward så täcker denna licens även in Team Pro.
  • Kostnad per genomförd Team Pro 895 kr per st. ex moms.

Rekrytering och intervjuteknik

– kompetensbaserad frågeteknik och rekrytering

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Med förberedande uppgifter, Kravprofil och CV-granskning, börjar utbildningen med ett konkret case och bygger sedan vidare på ett antal intervjusituationer där man som deltagare tränar sig i att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Strategisk kompetensförsörjning

– arbeta systematiskt med kompetenskrav med fokus på strategier och mål

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg för att få det operativa utvecklingsarbetet att gå i samklang med strategier och mål, i tydliga processer.

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden inom SIS och dess definitioner. Case och övningar ger insikter som kan tas till egen vardag.