Lead forward – certifieringsutbildning

Denna utbildning ger dig behörighet att använda LEAD FORWARD i samband med ledarutvecklande insatser, t. ex på ledarprogram och i samband med individuell ledarcoaching.

Utbildningen genomförs i Zoom.

Pris för utbildningen

Som kund hos Advantum Kompetens får du specialpriset 8500 kr ex moms vid bokning av tillfället 20 maj eller 29 september (ordinarie pris 9750 kr ex moms). I kostnaden ingår användarlicensen återstoden av innevarande år.

Löpande kostnader

  • Användarlicens 3000 kr ex moms per år med start i början av kommande år (innefattar bl. a support, fri tillgång till nätverksträffar, rabatterade priser på vidareutbildningar etc.) – OBS! Avtal för detta mailas ut inom kort efter att denna anmälan skickats in och kräver signering innan utbildningen. Om man redan har en användarlicens kopplad till teamutvecklingskonceptet Team Pro så täcker denna licens även in Lead Forward.
  • Kostnad per genomförd Lead Forward 895 kr per st. ex moms.

Team Pro – certifieringsutbildning

Denna utbildning utgår ifrån vad forskningen om team och teamarbete har kommit fram till och syftar till att ge dig som deltagare en bättre teoretisk och praktisk grund att stå på när du ska leda eller utveckla ett team. Under utbildningen får du ta del av forskningen om team och teamutveckling samt, med utgångspunkt i denna, en strukturerad metod för teamutveckling som kallas för Team Pro workshop vilken du efter utbildningen blir certifierad att arbeta med på egen hand.

Utbildningen genomförs i Zoom.

Pris för utbildningen

Som kund hos Advantum Kompetens får du specialpriset 8500 kr ex moms vid bokning av tillfället 9 juni (ordinarie pris 9750 kr ex moms). I kostnaden ingår användarlicensen återstoden av innevarande år.

Löpande kostnader

  • Användarlicens 3000 kr ex moms per år med start i början av kommande år (innefattar bl. a support, fri tillgång till nätverksträffar, rabatterade priser på vidareutbildningar etc.) – OBS! Avtal för detta mailas ut inom kort efter att denna anmälan skickats in och kräver signering innan utbildningen. Om man redan har en användarlicens kopplad till ledarutvecklingskonceptet Lead Forward så täcker denna licens även in Team Pro.
  • Kostnad per genomförd Team Pro 895 kr per st. ex moms.

Certifierad Kompetensutvecklare

– diplomprogram för dig som utvecklar andra

Vi har skapat ett unikt program för dig som arbetar med kompetensutveckling i någon roll. Som inköpare, som utbildare eller som HR strateg, personalchef eller konsult. Programmet genomförs digitalt i åtta steg som sedan avslutas med ett certifieringscase i klassrum under en dag. Ett Certifieringsprogram på 40 timmar totalt.

Varje pass är 3 timmar långt och genomförs via Zoom där vi går igenom modellsynsätt och teori, skapar insikter och delar erfarenheter. Efter varje steg görs hemuppgifter i lärtriader där grupper om tre arbetar vidare och praktiserar kunskaperna i tydliga steg.

Efter de åtta stegen träffas ni i gruppen live för den casebaserade examensdagen där ni redovisar och får feedback på er examensuppgift.

Datum

HT 22

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 30 sep 13.30-16.30
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 13 okt 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 27 okt 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 11 nov 13.30-16.30
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 23 nov 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 6 dec 13.30-16.30
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 16 dec 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 11 jan 09.00-12.00
Examenscase 24 jan 09.00-17.00

 


VT 23

Steg 1: Begrepp och synsätt på kompetens 9 feb 09.00-12.00
Steg 2: Målstyrd kompetensutveckling 7 mar 09.00-12.00
Steg 3: Lärandets principer och psykologi 29 mar 09.00-12.00
Steg 4: Att skapa en stark lärresa – process över tid 20 apr 09.00-12.00
Steg 5: Effektivt lärande i olika form 4 maj 09.00-12.00
Steg 6: Metodval och pedagogik 16 maj 09.00-12.00
Steg 7: OBM- att stärka lärandet och chefens roll 31 maj 09.00-12.00
Steg 8: Att mäta och utvärdera resultat 13 jun 09.00-12.00
Examenscase 21 jun 09.00-17.00

 


 

Rekrytering och intervjuteknik

– kompetensbaserad frågeteknik och rekrytering

Att rekrytera rätt är en av de största utmaningarna för både chefer och organisationer. Med en grund i ett kompetensbaserat synsätt och en effektiv intervjuteknik hjälper vi dig att avgöra om de sökande matchar uppsatta kravprofiler. Vi tränar på att formulera kompetenskrav, ställa frågor, lyssna mellan raderna, se bakom “det trevliga” och få fram de rätta svaren.

Med förberedande uppgifter, Kravprofil och CV-granskning, börjar utbildningen med ett konkret case och bygger sedan vidare på ett antal intervjusituationer där man som deltagare tränar sig i att formulera de rätta frågorna, skapa rätt klimat och gå vidare med följdfrågor för att komma i mål med intervjun utifrån den kravprofil som är ställd.

Strategisk kompetensförsörjning

– arbeta systematiskt med kompetenskrav med fokus på strategier och mål

Att kontinuerligt utveckla kompetens är en överlevnadsfaktor i alla organisationer. Att få kompetensutvecklingen att gå i samklang med verksamhetens behov blir allt viktigare i dagens föränderliga värld. Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg för att få det operativa utvecklingsarbetet att gå i samklang med strategier och mål, i tydliga processer.

Att se kompetensutvecklingen som ett nav i verksamheten är utgångspunkten under utbildningen. Själva definitionen av kompetens och kompetensbegrepp är central och utgångspunkten under utbildningen är standarden inom SIS och dess definitioner. Case och övningar ger insikter som kan tas till egen vardag.